Zawody lekkoatletyczne we Lwowie, 1908 r. Od lewej: Tadeusz KUchar, Zdzisław Latawiec, Jerzy Misiński (zdjęcie ze zbiorów © Muzeum Sportu i Turystyki)


Licznik