Stefan Banach-geniusz ze Lwowa

Książka Józefa Kozieleckiego "Banach geniusz ze Lwowa"
wydana w 1999 roku przez Wydawnictwo Akademickie "Żak"
(za zgodą Autora)
Copyright © 1999 Józef Kozielecki


Józef Kozielecki - urodzony w 1936 roku w Wilnie, wybitny psycholog i eseista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje sie matematyką i psychologiczną teorią decyzji. W tej dziedzinie wydał nowatorskie dzieło "Psychological decision theory" (1981). Jest twórcą psychotransgresjonizmu, nowego spojrzenia na psychikę człowieka. Napisał monografię "Transgresja i kultura" (1997). Wykładał i prowadził badania w ponad 20 uniwersytetach zachodnich. Jego prace ukazały się w dziesięciu językach.

----- Original Message -----

From: Wydawnictwo Akademickie ŻAK

To: lwow@lwow.home.pl

Sent: Tuesday, November 04, 2003 1:20 PM

Subject: Naruszenie praw autorskich

Wydawnictwo Akadaemickie ŻAK informuje, że:

Książka "Banach geniusz ze Lwowa" autorstwa Józefa Kozieleckiego wydana w roku 1999 posiada podwójny copyright: Copyright by Wydawnictwo Akademickie ŻAK and Józef Kozielecki, więc na jakiekolwiek powielanie również w formie elektronicznej potrzebana jest zgoda zarówno autora jak i wydawcy.

Żądamy więc jej natychmiastowego usunięcia z witryny www.lwow.com.pl w terminie 24 godziny pod rygorem podjęcia przez na s kroków prawnych.

Redakcja

Powrót

Licznik