Dane z książki adresowej Rzeczpospolitej Polskiej z 1929 roku

http://www.jewishgen.org/jri-pl/bizdir/tableofcontents.htm  

 

 

 

pisownia oryginalna

 

LWÓW

Dawna stolica Galicji, jest po Warszawie i Łodzi największem miastem Polski i stanowi centrum gospodarcze i kulturalne województw południowo-wschodnich Rzeczypospolitej.

Założony w w. XIII, Lwów cierpiał, jak żadne inne miasto, od ciągłych oblężeń i pożarów. Męstwo i patrjotyzm, z jakim mieszkańcy lwowa stawiali opór najazdom, zjednały miastu zaszczytny przydomek: „Leopolis semper fidelis”. Również wojna europejska była dla Lwowa srogim ciosem. Ustawiczne walki, jakie toczyły się w okolicy, a wkońcu również na ulicach miasta, wyniszczyły je i wyczerpały niezmiernie.

Pomimo to, dzięki energii i przedsiębiorczości swych mieszkańców, Lwów nie tylko odbudował się szybko po zniszczeniu wojennem, ale zajął jedno z naczelnych miejsc w handlu polskim, stając się siedzibą dorocznych, na szeroka miarę zakrojonych, Targów Wschodnich.

Dzisiejszy Lwów ma charakter na wskroś nowoczesny. Zdobią go liczne wspaniałe gmachy, powstałe w okresie, gdy Lwów był stolicą Galicji.

Miasto zachowało tez wiele pięknych pomników architektury z wieków dawnych, zwłaszcza z okresu renesansu i rokoka. Bogate zbiory dzieł sztuki zgromadzone są w licznych muzeach i galeriach obrazów. Z pośród zabytków architektonicznych na szczególne wyróżnienie zasługują:

 • kościół Dominikanów i cerkiew św. Jura, należące do najpiękniejszych w Polsce okazów rokoka,
 • dalej: kaplica Boimów, Wołoska Cerkiew i liczne kamienice z epoki renesansu,
 • wreszcie gotycka katedra rzym.-kat, i katedra ormiańsko-katolicka z w. XIV.

  Specjalny charakter nadają miastu niezmiernie liczne i rozległe parki; między innemi park Kilińskiego należy do najładniejszych ogrodów publicznych Europy. Na podkreślenie zasługuje też piękne położenie miasta w kotlinie Pełtwi wśród wzgórz. Dominuje nad Lwowem, 150 metrów ponad śródmieście wzniesiony, Wysoki Zamek z kopcem Unji Lubelskiej.

  Lwów, miasto wojewódzkie nad rzeką Pełtwią, 289 metrów nad poz. Morza, zajmuje obszar 3223 hektarów i liczy 238 303 mieszkańców;

 • siedziba sądu apelacyjnego, Batorego 1,
 • sądu okręgowego, Rutowskiego 13,
 • 3 sądów powiatowych, I Sądowa 7, II i III Kazimierzowska 34,
 • linje kolejowe: Lwów-Przemyśl-Kraków, Lwów-Jaworów, Lwów-RawaRuska-Lublin-Warszawa, Lwów-Sapieżanka-Kowel, Lwów-Sapieżanka-Stojanów, Lwów-Krasno-Zdołbunów, Lwów-Krasno-Tarnopol, Lwów-Potutory, Lwów-Chodorów-Stanisławów, Lwów-Stryj, Lwów-Sambor.
  Dworce kolejowe: Główny, Podzamcze, Kleparów i Łyczaków. Port lotniczy, linja lotnicza Warszawa-Lwów.
 • Urząd telegraficzny, Słowackiego 1; 14 urzędów pocztowych: I Słowackiego 1, II Dworzec Główny, IV Czarnieckiego 18, V Frydrychów 2, VI Łukasińskiego 1, VII Brajerowska 3, VIII Wałowa 14, XI Supińskiego 2, XIII Głęboka 3, XIV Jałowiec 97, XV Lewandówka 15, XVI Bema 15, XVII pl. Gosiewskiego 5; XIX Dworzec Podzamcze.

  Władze i urzędy państwowe i samorządowe:

 • Urząd wojewódzki, Czarnieckiego 18,
 • Starostwo, Karmelicka,
 • Starostwo Grodzkie, Mickiewicza 12,
 • Komenda wojewódzka policji państwowej, Sapiehy 1; Komenda powiatowa policji państwowej, Sapiehy 1; Komenda policji na miasto Lwów, Kazimierzowska 30; Dyrekcja policji, Mickiewicza 12; 6 komisariatów miejskich: I Jabłonowskich 11, II Gródecka, III Balonowa 6, IV Kurkowa 23, V Jachowicza 3, VI Sapiehy 1; 1 kolejowy policji państwowej, Dworzec Główny,
 • Izba skarbowa, pl. Św. Ducha 1, Urząd skarbowy, akcyz i monopoli, Rutowskiego 17, 6 urzędów skarbowych podatków i opłat (5 dla miasta), pl. Cłowy 1 (1 dla powiatu), Rutowskiego 21, 2 kasy skarbowe, pl. Cłowy 1,
 • Urząd wymiaru należytości, Rutowskiego 17;
 • Urząd ewidencji katastru podatku gruntowego, Rutowskiego 17,
 • Dyrekcja ceł, Rutowskiego 17; Urząd celny kolejowy, Dworzec Główny Czerniowiecki;
 • Dyrekcja kolei państwowych, Zygmuntowska 1;
 • Dyrekcja poczt i telegrafów, Słowackiego 1;
 • Okręgowy urząd probierczy, Grottgera 4,
 • Okręgowy urząd miar, Lindego 9, urząd miar (miejscowy) Lenartowicza 2,
 • Okręgowa dyrekcja robót publicznych Czarnieckiego 18,
 • Okręgowa dyrekcja lasów państwowych, Chorążczyzna 17,
 • Państwowy zarząd wodny, Karmelicka 2,
 • Państwowy zarząd architektoniczno-budowlany, Czarnieckiego 18;
 • Urzędy ziemskie: okręgowy i powiatowy, Karmelicka 2;
 • Okręgowa izba kontroli państwa, Romanowicza 11a,
 • Oddział prokuratorji generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Romanowicza 11a,
 • Okręgowy urząd ubezpieczeń, Karmelicka 4;
 • Urząd emigracyjny, Karmelicka 4,
 • Inspektorat pracy VIII okr., Kopernika 42a, Państwowy urząd pośrednictwa pracy, Karmelicka 4,
 • Kuratorjum okręgu szkolnego, Karmelicka 2;, 2 inspektoraty szkolne, Karmelicka, Magistrat, Ratusz;
 • Tymczasowy wydział samorządowy, Marszałkowska 1, Wydział powiatowy, Mochnackiego 4.

  Konsulaty:

 • Konsulat Czechosłowacji, 3 Maja 2,
 • Konsulat Z.S.R.R., Nabielaka 27;
 • Konsulat Rumunii, pl. Marjacki 8,
 • Wicekonsulat Turcji, Zimorowicza 17;

  Konsulaty honorowe:

 • Konsulat honorowy Austrji, Pełczyńska 35,
 • Konsulat honorowy Danji, Nowy Świat 14,
 • Konsulat honorowy Holandji, Mickiewicza 10,

  Wicekonsulaty honorowe:

 • Wicekonsulat honorowy Brazylji, Lindego 9,
 • Wicekonsulat honorowy W. Brytanji, Asnyka 1.

  Kościoły: katedry arcybiskupie: rzymsko-katolicka, grecko-katolicka, ormiańsko-katolicka, 28 rzymsko-katolickich, 1 ewangelicki, 6 grecko-katolickich, 4 synagogi.

  Szkoły:

 • Uniwersytet Jana Kazimierza (z wydziałami teologicznym, prawnym, filozoficznym i lekarskim), Marszałkowska 1;
 • Politechnika (z wydziałami: komunikacyjnym, architektonicznym, mechanicznym, chemicznym, rolniczo-leśnym i ogólnym), Sapiehy 12,
 • Wyższa szkoła handlu zagranicznego, Bourlarda 5,
 • Akademja medycyny weterynaryjnej, Kochanowskiego 67;
 • 15 gimnazjów państwowych: I Kubali 4, II Podwale 2, III Batorego 5, IV Nikorowicza 2, V Kuszewicza 1, VI Łyczakowska 37, VII Sokoła 2, VIII Dwernickiego 17, IX Chocimska 6, X Walowa 18, XI Szymonowiczów 1/3, XII Szumlańskich 7, XIII Sapiehy 14, XIV Rutowskiego 22, XV Akademicka 9,
 • 16 prywatnych: I Zygmuntowska 17, II Mikołaja 16, III Chorążczyzna 7, IV Zyblikiewicza 8, V Zielona 22, VI Mochnackiego 38, VII Unji Lubelskiej 9, VIII Św. Jerzego 1, IX Św. Jacka 16, X Sakramentek 32, XI Sakramentek 16, XII Krasickich 18, XIII Supińskiego 21, XIV Ochronek 8, XV Kochanowskiego 18, XVI Zygmuntowska 17,
 • 8 seminarjów nauczycielskich: I Sakramentek 7, II Nabielaka 67, III Sakramentek 7, IV Słodowa 6, V Strzała 3, VI Weteranów 11, VII Zielona 22, VIII Chorążczyzna;
 • Szkoła przemysłowa ze szkołą majstrów budowlanych, Zyblikiewicza;
 • Szkoła ekonomiczno-handlowa z liceum handlowem, Skarbkowska 39,
 • 3 szkoły handlowe, Franciszkańska 9,
 • Szkoła przemysłowo-handlowa; Szkoła rzemiosł, Szkoła koszykarska; 17 szkół zawodowych dokształcających; 6 szkół zawodowych żeńskich,
 • Państwowe seminarjum ochroniarek, Sakramentek 7;
 • Konserwatorjum muzyczne, Chorążczyzna 7;
 • 45 szkół powszechnych miejskich, 23 prywatne.

  Instytucje:

 • Teatr Wielki, pl. Gołuchowskich,
 • Teatr Mały, Gródecka 2a,
 • Teatr Nowości, Słoneczna,
 • Muzeum historyczne, Rynek 6,
 • Muzeum Jana III, Rynek 6;
 • Muzeum przemysłu artystycznego, Hetmańska 20;
 • Muzeum przyrodnicze im. Dzieduszyckich, Rutowskiego 18,
 • Muzeum im. Lubomirskich, Ossolińskich 2,
 • Muzeum Baworowskich, Ujejskiego 2,
 • Muzeum ukraińskie, Mochnackiego 42,
 • Muzeum Szewczenki, Czarnieckiego 24,
 • Muzeum Stauropigji, Ruska 12,
 • Zbiory B.Orzechowicza, Ossolińskich 3;
 • Galerja Narodowa, Hetmańska 20;
 • Panorama Racławicka, pl. Targów Wschodnich;
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Ossolineum), Ossolińskich 2;

  Bibljoteki:

 • Bibljoteka Miejska, Ratusz;
 • Bibljoteka Poturzycka, Kurkowa 17,
 • Bibljoteka Baworowskich, Ujejskiego 2,
 • Bibljoteka Pawlikowskich,
 • Bibljoteka Narodnego Domu, Kurkowa 14 i inne.

  Archiwa:

 • Archiwum Państwowe, Gmach wojewódzki,
 • Archiwum Ziemskie, klasztor O.O. Bernardynów,
 • Archiwum Miejskie i map kastralnych, Łyczakowska,

 • Obserwatorjum astronomiczne, Sapiehy 12,
 • Oddział Banku Polskiego, Mickiewicza 8,
 • Filja Banku Gospodarstwa Krajowego, Kościuszki 11,
 • Izba handlowa i przemysłowa, Akademicka 17,
 • Izba adwokacka, Grodzickich 1,
 • Izba notarjalna, Jagiellońska 4,
 • Izba inżynierska Małopolski, Zimorowicza 9;
 • Izba lekarska Wschodniej Małopolski, Zyblikiewicza 23,
 • Izba aptekarzy Wschodniej Małopolski, Św. Mikołaja 15,
 • Oddział tech.-przemysłowy izby handlowej i przemysłowej, Bourlarda 5,
 • Izba rzemieślnicza, Kościelna 8,
 • Liga Pomocy Przemysłowej, Józefa Piłsudskiego;
 • Powszechne domy składowe, Błonie Janowskie;
 • Szpital powszechny, Głowińskiego 7,
 • Szpital wojskowy, Łyczakowska 26,
 • Szpital Św. Zofji, Głowińskiego 3,
 • Szpital żydowski, Rappaporta 8;
 • Szpital S.S. Miłosierdzia, Teatyńska 1,
 • 8 klinik: I uszu i gardła, Pijarów 4, II położniczo-ginekologiczna, Pijarów 4, III chorób wewnetrznych, Pijarów 4, IV chirurgiczna, Pijarów 4, V chorób nerwowych, Pijarów 6, VI dziecięca, Głowińskiego 5, VII okulistyczna, Głowińskiego7, VIII dermatologiczna, Piekarska 81,
 • 3 sanatorja: I Czerwonego Krzyża, Łyczakowska 107, II Dr. Świątkowskiego, Dwernickiego 54, III T-wa walki z gruźlicą, Hołosko Wielkie;
 • Zakład państwowy dla umysłowo chorych w Kulparkowie;
 • Poradnia miejska dla matek;
 • Zakłady miejskie opieki nad dziećmi;
 • Zakład niemych, Łyczakowska 35,
 • Zakład ślepych, Łyczakowska 35,
 • Miejska Kasa Chorych, Brajerowska 8, Powiatowa Kasa Chorych, Królowej Jadwigi 4;
 • 2 apteki Kasy Chorych: Brajerowska 8 i Fredry 2;
 • okr. Zw. Kas Chorych, Dwernickiego 3;
 • Pogotowie ratunkowe, pl. Strzelecki 4a,
 • 3 Przytułki i schroniska: I dla starców żyd., Rappaporta, II dla dzieci, Złota 6, III dla nieuleczalnie chorych, Bilińskich 9 (Filja Zborowskich 1);
 • Miejskie zakłady aprowizacyjne, Kuszewicza 1;,
 • Państw. Zakład higjeny, Piekarska 56,
 • Zakład czyszczenia miasta, Św. Marcina 18,
 • Gazownia, Gazowa 28;
 • Elektrownia, Wulecka 2,
 • Wodociągi, Zielona 62;
 • Kanalizacja;
 • Rzeźnia, Nowa Rzeźnia 42;
 • 2 hale targowe: I plac Halicki, II plac Krakowski;
 • Tramwaje elektryczne, Wulecka 2;
 • Miejska kasa oszczędności, Wałowa 9,
 • Ogród botaniczny, Mikołaja 4,
 • Państwowa stacja botaniczno-rolnicza, Zyblikiewicza 40;

  Parki: Kościuszki, Kilińskiego, Łyczakowski i Wysoki Zamek.

  Związki zawodowe i stowarzyszenia:

 • Polskie towarzystwo politechniczne, Zimorowicza 9;
 • Towarzystwo aptekarskie, Mikołaja 15,
 • Towarzystwo przyrodnicze im. Kopernika, Długosza 8;
 • Towarzystwo szkoły ludowej, Fredry 3;
 • Syndykat dziennikarzy, Akademicka 13;
 • Związek dziennikarzy polskich, Koralnicka 4;
 • Centralny związek małopolskiego przemysłu fabrycznego, Bourlarda 5;
 • Krajowe towarzystwo naftowe we Lwowie, Akademicka 17,
 • Związek polskiego przemysłu naftowego, Sapiehy 3,
 • Związek producentów olejów mineralnych, Romanowicza 1,
 • Krajowy związek przemysłowy, Chorążczyzna 6;
 • Krajowy związek producentów ropy, Akademicka 5,
 • Związek stowarzyszeń kupieckich, Hetmańska 6,
 • Organizacja żydowskich kupców, przemysłowców i rękodzielników, Kopernika 11;
 • Zrzeszenie kupców i młodzieży handlowej, Czarnieckiego 1,
 • Kongregacja kupiecka, Czarnieckiego 1,
 • Gremjum ajentów handlowych, Sykstuska 1,
 • Stowarzyszenie kupców polskich, Legjonów 1,
 • Stowarzyszenie kupców Żydów, Blacharska 6,
 • Stowarzyszenie drobnych kupców Żydów, Blacharska 27,
 • Związek ziemian, Kopernika 4,
 • Związek ziemian Małopolski Wschodniej, Szajnochy 2;
 • Towarzystwo gospodarskie Wschodniej Małopolski, Kopernika 20,
 • Związek mleczarski Małopolski, Mickiewicza 20,
 • Koło młynarzy, Boimów 3,
 • Stowarzyszenie właścicieli realności, Łyczakowska 3,
 • Stowarzyszenie przemysłowe budowniczych, Grodzickich 1,
 • Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki, Czarnieckiego 26,
 • Powszechny związek bruttowców, Akademicka 5;
 • Związek fabrykantów świec Wschodniej Małopolski, Hoffmana 22,
 • Krajowy związek dla chowu i zbytu bydła, Ossolińskich 15;
 • Związek kupców zbożem, przetworami i produktami rolnemi, Rejtana 6,
 • Związek producentów skór surowych, Kościelna 8,
 • Związek przedsiębiorców gorzelń rolniczych i Małopolskie zrzeszenie spirytusowe, 3 Maja 16;
 • 32 cechy rzemieślnicze; Związki zawodowe klasowe; Związki zawodowe polskie;
 • Gremjum techników dentystycznych, Pasaż Hausmana;
 • Związek jubilerów i zegarmistrzów, Kościelna 8;
 • Gremjum drukarzy, Rynek 9,
 • Związek pracowników farmaceutycznych, Mikołaja 15,
 • Związek pracowników kolejowych, Szeptyckich 43,
 • Związek urzędników gminy Lwowa, Rutowskiego 11,
 • Związek literatów polskich, Ossolińskich 11;
 • Związek adwokatów, Sokoła 4,
 • Związek artystów scen polskich, Teatr Wielki,
 • Związek nauczycieli szkół wyższych, Czarnieckiego 12.

  Targi: we wtorki i piątki. Jarmarki: 31/1, 24/5, 12/10.

 • Targi Wschodnie: Instytucja Targów Wschodnich istnieje od roku 1921 i urządza co rok (od 5 do 15 września) międzynarodowy jarmark próbek i wzorów. Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu Lwowa rozwijają Targi skuteczną działalność na rzecz polskiej ekspansji gospodarczej i grają doniosłą rolę w międzynarodowym ruchu handlowym. Liczba wystawców w r. 1928 wynosiła około 1600, w tem było około 400 firm zagranicznych. Zwiedzających było około 150 000.
  Plac wystawowy zajmuje dwieście dwadzieścia tysięcy metrów kwadratowych obszaru; dwadzieścia tysięcy metrów kwadratowych przypada na pawilony i kioski (w liczbie 46), 15 000 m kw. Na eksponaty pod gołem niebem. Teren targów posiada bocznicę kolejową, własną stację towarową z magazynami, ekspozyturę celną, pocztę, telegraf, centralę telefoniczną i połączenia tramwajowe z miastem.

  Przemysł i handel:

 • Fabryki wódek, win, likierów,
 • rafinerje spirytusu,
 • przemysł budowlany,
 • przemysł ceramiczny,
 • przemysł drewniany,
 • przemysł metalowy: odlewy, maszyny, narzędzia, armatury, fabryka aparatów gorzelnianych, fabryka naczyń aluminjowych i emaljowanych,
 • fabryka bielizny,
 • fabryka produktów chemicznych,
 • fabryka karoserji,
 • garbarnie, padiernie.
 • Ożywiony handel naftą i drzewem.

 • Wojewoda: Hr. Wojciech Gołuchowski.
 • Starosta powiatowy: Czesław Eckhardt
 • Starosta grodzki: Kpt. Klotz;
 • Komisarz rządu: Dr. Inż. Otto Nadolski
 • Zastępcy komisarza Rządu: Prof. Matakiewicz i Frankowski
 • Targi Wschodnie, Dyrektor H. Grosman i J.Puchalski
 • Elektrownia miejska: Dyrektor: Inż. Marjan Dziewoński
 • Gazownia miejska, Dyrektor Kazimierz Żardecki
 • Rzeźnia miejska Dyrektor: vacat
 • Wodociągi i kanalizacja Dyrektor Stanisław Aleksandrowicz
 • Straż ogniowa. Komendant Kazimierz Ciećkiewicz

  Powrót
  Licznik