Wędrując po Lwowie

Lwowskie peregrynacje


[  0]   [  1]   [  2]   [  3]   [  4]   [  5]   [  6]   [  7]   [  8]   [  9]    [  10]   [  11]   [  12]   [  13]   [  14]   [  15]   [  16]   [  17]   [  18]   [  19]   [  20]   [  21]  
ULICA PUŁASKIEGO 10-12, PROWADZĄCA DO PARKU STRYJSKIEGOPark Stryjski


Kaskady wodne bez wody...


Pomnik Jana Kilińskiego w parku StryjskimJANOWI KILIŃSKIEMU
SZEWCOWI WARSZAWSKIEMU
PUŁKOWNIKOWI WOJSK NARODOWYCH
Z 1794 ROKU
MIESZCZAŃSTWO LWOWSKIE
Już po wyjściu z Parku Stryjskiego.
Pomnik bojowej chwały Armii Radzieckiej obok Szkoły Kadetów przy ulicy Stryjskiej[  0]   [  1]   [  2]   [  3]   [  4]   [  5]   [  6]   [  7]   [  8]   [  9]    [  10]   [  11]   [  12]   [  13]   [  14]   [  15]   [  16]   [  17]   [  18]   [  19]   [  20]   [  21]  
Powrót

Licznik