Oficjalny komunikat instytucji kultury
Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses
dla mediów w sprawie koncertu 29 X 2008 r. we Lwowie

Wrocław, 2008-11-07, godz. 11.00

Odnosząc się do rozsyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej listu Pani Beaty Kost z Radia Lwów (opublikowany również jako artykuł pt. „Kontrowersyjny koncert” na stronie internetowej http://lwow.com.pl/maria-magdalena/kosciol.html), dotyczącego koncertu Wrocławskich Kameralistów Cantores Minores Wratislavienses we Lwowie 29 października, chcielibyśmy wyjaśnić, że z wielką przykrością dowiedzieliśmy się o zastrzeżeniach, jakie wobec naszego projektu „Podróż Pana Cogito” zgłaszają przedstawiciele lwowskiej Polonii.

Według p. Beaty Kost wybór Sali Organowej, czyli kościoła św. Marii Magdaleny, na miejsce naszego koncertu we Lwowie był obraźliwy dla Polaków, gdyż świątynia ta jest przedmiotem sporu Polaków we Lwowie z władzami miasta. Stanowczo podkreślamy, że nasz zespół darzy lwowską Polonię wielkim szacunkiem i uczuciami braterskimi, jednak nie byliśmy w stanie przewidzieć kontrowersji, jakie wywołuje Sala Organowa. Co więcej, rozważając kilka miesięcy wcześniej wybór miejsca koncertu we Lwowie, konsultowaliśmy tę sprawę z Kolegium Europy Wschodniej [wrocławską fundacją organizującą liczne projekty współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą], które rekomendowało nam wybór właśnie Sali Organowej lub dawnego kościoła Dominikanów. Wiedzieliśmy również, że w poprzednich latach w Sali Organowej z wielkim powodzeniem koncertowały takie wrocławskie zespoły, jak Collegio di Musica Sacra czy chór „Cantilena”, przy gorącym przyjęciu kilkusetosobowej publiczności.

Organizując lwowską premierę „Podróży Pana Cogito” zawiadomiliśmy o zamiarze występu w Sali Organowej zarówno Biuro Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia (w czerwcu b. r.), jak i Radę Miejską Wrocławia (we wrześniu), a nawet przedstawicieli Polonii lwowskiej wizytujących Wrocław w lipcu (za pośrednictwem Biura Współpracy z Zagranicą). Nie otrzymaliśmy żadnych sygnałów, sugerujących niestosowność wyboru tego miejsca. Mamy żal do urzędników z obu partnerskich miast – Lwowa i Wrocławia, że nie zdołali w stosownym czasie odradzić nam tę kontrowersyjną lokalizację koncertu. Gdyby wiadomość o zaostrzeniu się sporu polsko-ukraińskiego dotarła do nas odpowiednio wcześnie (a nie w dniu przyjazdu do Lwowa w formie anonimowego SMSa), oczywiście wystąpilibyśmy w innym, właściwszym miejscu. Lwów to dla naszego Zespołu miasto wyjątkowe, piękne, drogie naszym sercom i jedyne w swoim rodzaju, a możliwość występowania tam jest dla nas wielkim zaszczytem. Zaplanowaliśmy „Podróż Pana Cogito” dla uczczenia Zbigniewa Herberta - wielkiego lwowianina, poety, Polaka. W najgorszych snach nie przewidywaliśmy, że koncert Jemu poświęcony zostanie zbojkotowany przez polską publiczność we Lwowie w dniu 84. urodzin Księcia Poetów.

Rozumiemy jednak w pełni – niestety i nie z naszej winy po fakcie – uzasadniony żal Polonii lwowskiej, rozgoryczonej wieloletnim sporem z władzami ukraińskimi o kościół św. Marii Magdaleny (Salę Organową). Mamy nadzieję, że spór ten zakończy się mądrym rozwiązaniem i porozumieniem strony polskiej i ukraińskiej. Nasz Chór, respektując również stanowisko państwa ukraińskiego, sercem i naszą muzyką pozostaje z Polakami we Lwowie – Semper Fidelis. Przykro nam, że piękna idea „Podróży Pana Cogito” i wysiłek artystów znalazły się we Lwowie „między młotem a kowadłem”, na czym ucierpiała sama Muzyka, której staramy się służyć jak najlepiej.

Z wyrazami szacunku

 • Artur Bielecki, rzecznik prasowy Wrocławskich Kameralistów
 • Przemysław Jastrząb, koordynator projektu „Podróż Pana Cogito”
 • Piotr Karpeta, dyrektor naczelny i artystyczny Wrocławskich Kameralistów, dyrygent chóru Cantores Minores Wratislavienses

  W razie dalszych pytań prosimy kontaktować się z rzecznikiem prasowym instytucji:
  tel. +48 509 066348 (ze względu na pracę również w szkolnictwie artystycznym nie zawsze dostępny, prosimy o wyrozumiałość), e-mail: bielecki@kameralisci.pl • Data modyfikacji strony: 2008-11-07

  Powrót
  Licznik