Lwów z wieży ratuszowej
Moje zdjęcia Lwowa z wieży ratuszowej (sierpień 2002)

 [  Panorama 1 (Kościół Dominikanów, Zespół Cerkwi Wołoskiej, Góra Piaskowa)]]  
[  Panorama 2 (Katedra Ormiańska, Klasztor Benedyktynek)]  
[  Panorama 3 (Kościół Jezuitów, Wały Hetmańskie, muzeum etnograficzne, w oddali Uniwersytet, Politechnika, Sobór św. Jura i kościół św. Elżbiety)]  
[  Panorama 4 (Katedra Łacińska, Wały Hetmańskie, ul. Sykstuska, w oddali Ossolineum, Cytadela)]   
[  Panorama 5 (Katedra z kaplicą Boimów, plac Mariacki z pomnikiem Mickiewicza, hotel George, ul. Akademicka) ]   
[  Panorama 6 (Kościół Bernardynów, Kościół Klarysek, ulica Łyczakowska, Łyczaków) ]   
Powrót