Widok z ulicy Sykstuskiej w kierunku Rynku i placu św. Ducha

Od lewej - kościół Jezuitów, pomnik króla Jana III Sobieskiego, w oddali wieża ratuszowa, z prawej hełm wieży katedry Łacińskiej

Koniec XIX wieku.

Licznik