Plac Halicki
W oddali kościół OO. Bernardynów pw. św. Andrzeja

Koniec XIX wieku.

Licznik