Lwów - Rynek

Po lewej wieża kościoła Dominikanów, dalej kamienica arcybiskupów łacińskich (w niej zmarł król Michał Korybut Wiśniowiecki), dawny pałac Lubomirskich (w końcu XIX, do 1939 roku siedziba ukraińskiej organizacji "Proświta"), wjazd na ulicę Ruską, wieża Korniakta.

Początek XX wieku.

Licznik