Gmach Namiestnictwa przy ulicy Czarnieckiego

(w okresie XX-lecia międzywojennego siedziba władz wojewódzkich)

Początek XX wieku.

Licznik