Powszechna Wystawa Krajowa w 1894 roku

Jeden z pawilonów w Parku Stryjskim. Przed pawilonem fontanna.

Licznik