- Informacja o publikacji
- Spis treści Rocznika 2018
- Spis treści Rocznika 2017
- Spis treści Rocznika 2014-16
- Spis treści Rocznika 2012-13
- Spis treści Rocznika 2010-11
- Spis treści Rocznika 2008-09
- Spis treści Rocznika 2007
- Spis treści Rocznika 2006
- Spis treści Rocznika 2005
- Spis treści Rocznika 2004
- Spis treści Rocznika 2003
- Spis treści Rocznika 2002
- Spis treści Rocznika 2000-01
- Spis treści Rocznika 1999
- Spis treści Rocznika 1997-98
- Spis treści Rocznika 1995-96
- Spis treści Rocznika 1993-94
- Spis treści Rocznika 1992
- Spis treści Rocznika 1991- Wybrane artykuły z lat 1991-2006- BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI „ROCZNIKA LWOWSKIEGO" ZA LATA 1991—2006- WYDAWNICTWA INSTYTUTU LWOWSKIEGO


Roczniki Lwowskie były wydawane od 1991 do 2020 roku w postaci książek o objętości ok. 300 stron w twardej, kartonowej oprawie. Zawierają szereg nader cennych i ciekawych, naukowo opracowanych rozpraw, artykułów i utworów literackich (wiersze, opowiadania, sztuki teatralne) podzielonych na następujące rozdziały:

 1. Rozprawy, szkice i przyczynki historyczne
 2. Beletrystyka, wiersze, wspomnienia
 3. Polacy we Lwowie, lwowiacy w Polsce i na świecie
 4. Książki o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich (obszerne opisy)

Kolegium redakcyjne stanowili od 1995 r.: Oskar Stanisław Czarnik, Andrzej Mierzejewski, Krzysztof Smolana i Janusz Wasylkowski (redaktor naczelny). Oskar Stanisław Czarnik wszedł w skład kolegium po śmierci Artura Leinwanda (1995).
Niektóre publikacje „Rocznika" wydano jako osobne odbitki
W "Rocznikach" znaleźć można szereg czarno-białych ilustracji: grafik, zdjęć.

Ukazały się następujące tomy rocznika (dane z dnia 2019-01-01):

 1. Rocznik Lwowski 1991
 2. Rocznik Lwowski 1992
 3. Rocznik Lwowski 1993-1994
 4. Rocznik Lwowski 1995-1996
 5. Rocznik Lwowski 1997-1998
 6. Rocznik Lwowski 1999
 7. Rocznik Lwowski 2000-2001
 8. Rocznik Lwowski 2002
 9. Rocznik Lwowski 2003
 10. Rocznik Lwowski 2004
 11. Rocznik Lwowski 2005
 12. Rocznik Lwowski 2006
 13. Rocznik Lwowski 2007
 14. Rocznik Lwowski 2008-2009
 15. Rocznik Lwowski 2010-2011
 16. Rocznik Lwowski 2012-2013
 17. Rocznik Lwowski 2014-2016
 18. Rocznik Lwowski 2017
 19. Rocznik Lwowski 2018


ROCZNIK LWOWSKI 2018

(stron 270)

SPIS TREŚCI

  I. Rozprawy, szkice, przyczynki historyczne
 • Pamięci Romana Aftanazego, Kustosza - Ossolińczyka 7
 • Oskar Stanisław Czarnik - Obraz życia codziennego Galicji w świetle pierwszych lwowskich czasopism 19
 • Jurij Smirnow - Mieczysław Potocki - organizator Urzędu Konserwatorskiego Galicji Wschodniej 41
 • Stanisław Szuro - Samorząd wiejski na terenie Galicji w dobie autonomicznej 63
 • Danuta Greszczuk - Trudna dyrekcja Ludwika Czarnowskiego. Sezon 1921-1925. cz. 2 75
 • Jurij Smirnow - Ormiańskie kościoły Podzamcza 137
 • Janusz Wasylkowski - Lwowskie miscellanea 147
  II. Beletrystyka, wiersze, wspomnienia
 • Stanisław Ledóchowski - Modlitwa; -Pożegnanie dworu; - Żołnierz nieznany 153
 • Mariusz Olbromski - Grupa poetycka „Wołyń" 157
 • Maria Bochdan-Niedenthal - Wspomnienie o Ziemi Lwowskiejl73
 • Mariola Szydłowska - „Oktawami" Mariana Hemara przez Lwów 175
 • Bogdan Kasprowicz - Weryń nad Dniestrem Marcelego Harasimowicza 195
 • Roman Kołakowski - Lwów jest w nas; - Sen o Lwowie;- Obrona Lwowa, - Pocztówka z Wrocławia 197
  III. Polacy we Lwowie, lwiowiacy w Polsce i w świecie
 • Konstanty Czawaga - Lwowskie Towarzystwa Kulturalne mniejszości narodowych kontra Interfront 205
 • Magdalena Sołtys - Myjak - Lwów - Pinsel 211
  III. Polacy we Lwowie, lwiowiacy w Polsce i w świecie
 • Jurij Smirnow - Powojenne losy lwowskich świątyń, cz. VII
 • Gala Kanarska - Notatki recenzenta
 • Wiktoria Malicka - Wrocławskie Ossolineum w dzisiejszym Lwowie
 • Jerzy Załuski - Matka Boża Łaskawa ze Lwowa w Paryżu O Juliuszu Słowackim nad Sekwaną

ROCZNIK LWOWSKI 2014-2016

(stron 339)

SPIS TREŚCI

  I. Rozprawy, szkice, przyczynki historyczne
 • Jurij Smirnow - Katedra greckokatolicka Św. Jura
 • Oskar Stanisław Czarnik - Porucznik Tadeusz Żuliński Lekarz ze Lwowa, adiutant Józefa Piłsudskiego, komendant POW
 • Paweł Naleźniak - Lwowscy Bernardyni w latach 1939-1946
 • Tomasz Steinmetz - Kolonizacja niemiecka w Galicji w XVIII wieku
 • Jerzy Moliński - Lwowskie lata Karoliny Lanckorońskiej
 • Adam Redzik - Derewnia koło Żółkwi - gniazdo rodu Starzyńskich. Miejsce spoczynku prof. Stanisława Starzyńskiego (1853-1935)
 • Danuta Grzeszczuk - Wojowanie Michała Tarasiewicza. Lwowski sezon teatralny 1919-1921
  II. Beletrystyka, wiersze, wspomnienia
 • Andrzej Bartyński - Było miasto; - Zaśpiewały mi ptaki w myślach; - Organy; - Słowiki; - Pan radca; - A to historia; - Izrael; - Odjazd
 • Ryszarda Niemcowa - Gdy na cytadeli moreli kwitnęli
 • Mariusz Olbromski - Lekcja na Łyczakowie; - Nocna wędrówka; - Wierny płomień; - W arboretum; - Szkoła
 • Jolanta Załęczny - Kresowe fascynacje i poetyckie peregrynacje Mariusza Olbromskiego
 • Karolina Kołtun - Ostatnia droga
 • Zbigniew Adriański - Opowiadania z Polesia
  III. Polacy we Lwowie, lwiowiacy w Polsce i w świecie
 • Jurij Smirnow - Powojenne losy lwowskich świątyń, cz. VI
 • Andrzej Otko - Renowacje obrazów w kościele św. Antoniego

ROCZNIK LWOWSKI 2012-2013

(stron 245)

SPIS TREŚCI

  I. Rozprawy, szkice, przyczynki historyczne
 • In memoriam - Borys Woźnicki (Woznyćkyj) 1926-2012
 • Jurij Smirnow - Kościół św. Michała Archanioła Ojców Karmelitów Bosych
 • Natalia Filerycz - Lwowska Galeria Sztuki 1907-1944
 • Paweł Należniak - Kazimiera Jagniewska - ofiara sowieckich zbrodni we Lwowie w 1941
 • Danuta Greszczuk - Trudne lata lwowskiego teatru. Dyrekcja Romana Żelazowskiego (sezon 1918-1919)
  II. Beletrystyka, wiersze, wspomnienia
 • Kornel Makuszyński - Bracia z Ajaccio
 • Janusz Wasylkowski - Najbardziej lwowski z lwowskich pisarzy - Kornel Makuszyński (1884-1953)
 • Jan Skłodowski - Impresje Łyczakowskie
  • Rafajłowa
  • Matka Boska Rafajłowska
  • Przy pomniku Legionistów
  • Rafajłowska ballada
 • Leszek Sawicki - O lwowskiej poezji imieninowej
 • Bogdan St. Kasprowicz, muzyka - Stanisław Domański
  • Ostatni sierpień we Lwowie
  • Wiosna we Lwowie
  • Biblia Kresowa

ROCZNIK LWOWSKI 2010-2011

SPIS TREŚCI

  I. Rozprawy, szkice, przyczynki historyczne
 • Piotr Należniak — Lwowskie więzienia w czerwcu 1941
 • Jurij Smirnow — Kościół Jezuitów św. Piotra i Pawła we Lwowie
 • Michał Piekarski — Z dziejów muzykologii na Uniwersytecie Lwowskim (1912-1939)
 • Oskar Stanisław Czarnik — Tymon Zaborowski Piewca Miodoborów. Zwiastun romantyzmu polskiego
 • Jan Wnęk — Książka, teatr oraz problematyka oświatowa na łamach dodatków do „Gazety Lwowskiej"
 • Janusz Wasylkowski — Lwowskie miscellanea (— Przypadki Romana Aftanazego; — Zapomniani, nieznani; — Dokumentacja zniszczeń wojennych;— Lwowskie ulice)
 • Tadeusz Trajdos — Notatka bibliograficzna
  II. Beletrystyka, wiersze, wspomnienia
 • Zdzisław J. Zieliński — Tak się zaczęło
 • Mariusz Olbromski
  • —Widzę Lwów
  • — Tarcza
  • — Pieśń poranna
  • — W katedrze
  • — Szukam wciąż tonu
  • — Spotkanie
  • — Teatr Kamienicy Królewskiej
  • — Strofy o poranku
  • — Gdy lecą kasztany
  • — Ścieżka przez ogród
 • Leszek Sawicki — Haneczka z ulicy Kurkowej
 • Waldemar Michalski
  • — Wołyń przez sen
  • — W drodze na Wołyń
  • — Matka Boska Wołyńska
  • — W klasztorze Zimno
  • — Ciotka ze Lwowa
  • — Między Turią a Ługą
  • — U świętego Andrzeja Boboli
  • — Miasto z królewską metryką
  • — List Słowackiego z wakacji u Michalskich (1827)
  • — Ostrobramska Pani
 • Jerzy Stokłosa — Stary kamień na wzgórzu
 • Jan Skłodowski — II Brygadzie Legionów
 • Marek Biernacki — Stanisławów - powrót do źródeł
  Wkładka fotograficzna:
 • Zygmunt Wierciak — Karykatura Ludwika Czarnowskiego — dyrektora teatrów lwowskich (akwarela)
 • Kazimierz Łotocki — Kościół Marii Magdaleny (olej)
 • Irena Nowakowska-Acedańska — Kościół Bernardynów (olej)
 • Stanisław Kobielski (Bisanz) — Ulica Teatralna w XIX w (akwarela). Stanisław Kobielski (Bisanz) — Cerkiew św Paraskewii (akwarela)
 • Fryderyk Kleinmann — Cerkiew Wołoska z wieżą Korniakta (akwarela)
 • Irena Nowakowska-Acedańska — Baszta Prochowa (akwarela)
 • Rudolf Indruch — Podwórze Cerkwi Wołoskiej (akwarela)


ROCZNIK LWOWSKI 2008-2009

SPIS TREŚCI

  I. Rozprawy, szkice, przyczynki historyczne
 • Bogdan St. Kasprowicz — Ormianie w Polsce
 • Jurij Smirnow — Kościół świętego Mikołaja
 • Lech Kokociński — Przyczynki do dziejów Mieszczańskiego Towarzystwa Strzeleckiego we Lwowie
 • Michał Piekarski — Z muzycznej przeszłości lwowskich kościołów katolickich
 • Bartosz Nowożycki — Kapitan Jan Mazurkiewicz „Zagłoba" w latach 1914-1920
 • Tomasz J. Kotliński — Historia adwokatury lwowskiej
 • Anna Hillbricht-Ilkowska — Prawnicy lwowscy XIX wieku — Karol Jan Hillbricht (1809-1882)
 • Adam Redzik — Pracownicy naukowi Wydziału Prawa UJK we Lwowie podczas okupacji sowieckiej w świetle pewnego dokumentu
 • B.N, K.S. — Na rzecz walczącego Lwowa
 • Bartosz Nowożycki, Krzysztof Smolana — Sprawozdanie Swiętosława Bileckiego z okupowanego Lwowa
  II. Beletrystyka, wiersze, wspomnienia
 • Kazimierz Kalwiński — Ocaleni na Kleparowie
 • Krzysztof Bulzacki — Zaduszki u Juliana Tuwima
 • Leszek Sawicki— Moje lwowskie szkoły
 • Bogdan St. Kasprowicz — Lwów wszystko może
 • Mariusz Olbromski — Legendy wczoraj i dziś
 • Krzysztof Kołtun
  • — U Słowackiego
  • — Za kaplicą
  • — Półpełnia
  • — Ruiny Podkamienia
  • — Wiśniowiec
  • — Madonna ze Swojczowa
  • — Podróż do Rymacz
 • Zbigniew Adrjański — Opowiadania znad Horynia i Bugu
  III. Polacy we Lwowie, lwiowiacy w Polsce i w świecie
 • Jurij Smirnow — Powojenne losy lwowskich świątyń. Cz. III
 • Marcin Hałas — Bytomski przyczółek lwowskiej piosenki
 • Beata Kompanowicz — Salon lwowski w Kuklówce
 • — „Lwowem oczarowani" Z Janem Wojciechem Wingralkiem rozmawia Andrzej Mierzejewski — Lista wpłat


ROCZNIK LWOWSKI 2007

SPIS TREŚCI

  I. Rozprawy, szkice, przyczynki historyczne
 • Jurij Smirnow — Kościół PP. Klarysek — garnizonowa świątynia przedwojennego Lwowa
 • Paweł Hrankin, Andrzej Otko — Kapliczka Sykstów — wyjątkowy zabytek sakralny XVI w
 • Tomasz J. Kotliński — Lwowskie Towarzystwo Prawnicze w drugiej połowie XIX w
 • Małgorzata Przeniosło —Antoni Łomnicki (1881-1941) matematyk, profesor Politechniki Lwowskiej
 • Adam Redzik — Kilka uwag na temat języka wykładowego w Uniwersytecie Lwowskim w XIX i początkach XX wieku
 • Konrad Rzemieniecki — Rodzina mieszana (religijnie i etnicznie) we wschodniogalicyjskiej parafii Kałusz w końcu XVIII wieku (na podstawie rzymskokatolickiego spisu ludności z 1788 roku)
 • Janusz Wasylkowski — Lwowskie miscellanea. ( — Słów parę o lwowskich malarzach; — Wspominając Tońcia)
  II. Beletrystyka, wiersze, wspomnienia
 • Janusz Ragankiewicz — Przepraszam cię, Miasto
 • Irena Sandecka
  • — Wiersze spod Góry Bony
  • — Impresje krzemienieckie
  • — Góra królowej Bony. Widok z gór Osowicy i Wołowicy
  • — Stella Maris
  • — Lipy przy skale Słowackiego
  • — Złoto jesieni
 • Jan Bil —Lwów— 1940
 • Jan Skłodowski —W Dederkałach
 • Leszek Sawicki —„Cykl, pitolku, tranwaj rucha"
 • Maria Kopycińska
  • — Lehun
  • — Podole
  • — Powroty
  • — Dworzec na kresach
 • Stanisław Bockenheim — Jeszcze nas trochę zostałoBIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI „ROCZNIKA LWOWSKIEGO" ZA LATA 1991—2006


Lp. Autor Tytuł Rok
Rozprawy, szkice, przyczynki historyczne
1 Witold Szolginia URBANISTYCZNA FIZJOGRAFIA DAWNEGO LWOWA 1991
2 Andrzej Janeczek Studia nad początkami Lwowa 1993-1994
3 Artur Leinwald Obrona Lwowa w listopadzie 1918 roku 1993-1994
4Obrona Lwowa w 1920 roku 1993-1994
5Obrona Lwowa we wrześniu1939 roku1992
6 Karol BadeckiOstatnie dni okupacji niemieckiej i zajęcie Lwowa przez Rosjan (15-28 lipca 1944 r.) 1999
7 Maciej Matwijów EWAKUACJA ZBIORÓW POLSKICH ZE LWOWA W 1944 R. 1995-1996
8 Helena WiórkiewiczKolekcja Leopolis w Muzeum Niepodległości w Warszawie 1997-1998
9 Barbara Łętocha CHWILA - gazeta Żydów Lwowskich 1995-1996
10 oprac. Maciej MatwijówSprawozdanie: "Archiwa, biblioteki i muzea lwowskie" z 1940 roku 1997-1998
11 Stanisław KobielskiCytadela we Lwowie2002
12 Andrzej Skrzypczak Z dziejów księgarstwa lwowskiego - ulica Batorego 1992
13 Adam RedzikWydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1945 2004
13-KRONIKA KATEDRY LWOWSKIEJ cz. I (1925—1927) 2004
14Barbara LasockaZ dziejów Beńkowej Wiszni 2003
15Roman NowackiArchiwum Krajowe Akt Grodzkich i Ziemskich2003
Beletrystyka, wiersze, wspomnienia
1 Józef SłotwińskiWidziane z balkonu1993-94
2 Helena Olszewska-PazyrzynaMój lwowski mikrokosmos - cz.I.1992
3 Helena Olszewska-PazyrzynaMój lwowski mikrokosmos - cz.II.1999
4 Józef MayenGawędy o lwowskich kawiarniach2002
5 Witold SzolginiaNa Krakidałach1992
6 Wiktor BudzyńskiPrawda o "Lwowskiej Fali"2002
7 Jan DziedzicLwowskie dzieciństwo2003
8 Jan DziedzicMoja lwowska wojna2004
Polacy we Lwowie, lwowiacy w Polsce i na świecie
1 Janusz Maciej Michałowski Mieczysław Gębarowicz - obywatel Miasta Zawsze Wiernego 1991
2 Władysław SzczepańskiCałe życie służył ludziom (wspomnienie o ks. prof. Henryku Mosingu)2000-2001
3 Henryk StaręgaRysunki Władysława Szczepańskiego1992
4 Roman Nowacki Wybitni uczeni Uniwersytetu Jana Kazimierza - Oswald Balzer (1858-1933) 1999
5 Mariusz Olbromski Reduta polskiej kultury. W 45-lecie Polskiego Teatru we Lwowie 2003
Książki o Lwowie i Kresach Południowo - Wschodnich
1  Książki o Lwowie i Kresach Południowo - Wschodnich 1991 1991
2  Książki o Lwowie i Kresach Południowo - Wschodnich 1992 1992
3   Książki o Lwowie i Kresach Południowo - Wschodnich 1993-94 1993-1994
3   Książki o Lwowie i Kresach Południowo - Wschodnich 1995-96 1995-1996
4   Książki o Lwowie i Kresach Południowo - Wschodnich 1997-98 1997-1998
5  Książki o Lwowie i Kresach Południowo - Wschodnich 2000-2001 2000-2001
6  Książki o Lwowie i Kresach Południowo - Wschodnich 2004 2004
7 Janusz Wasylkowski Lwowska Beletrystyka Lwowa dotycząca 1991


BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI „ROCZNIKA LWOWSKIEGO"
ZA LATA 1991—2006

„Rocznik Lwowski" założony został w 1991 r. W latach 1991—2006 ukazało się 12 numerów pisma (w tym cztery podwójne za lata 1993—1994, 1995—1996, 1997—1998 oraz 2000—2001), objętość pisma wahała sie od 218 str. (1991) do 355 (1997—1998), nie licząc całostronicowej wkładki fotograficznej (8—10 str.), od 2004 r. w kolorze).

Kolegium redakcyjne stanowili: Artur Leinwand, Andrzej Mierzejewski, Krzysztof Smolana i Janusz Wasylkowski (redaktor naczelny). Po śmierci Artura Leinwanda (1995) w skład kolegium wszedł Oskar Stanisław Czarnik.

Niektóre publikacje „Rocznika" wydano jako osobne odbitki:
Barbara Lasocka — Z dziejów Beńkowej Wiszni. Próba monografii miejsca;
— Kresowe korzenie rodu Sobieskich. Wystawa Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Warszawie;
— Pamiętnik legionisty Wincentego Terleckiego;
Jurij Smirnow — Lwowski kościół św. Marii Magdaleny;
— Lech Kokociński — Przysięgi obywatelskie lwowskich mieszczan w czasach nowożytnych;
— Monika Mystkowska — Bibliografia zawartości „Rocznika Lwowskiego" za lata 1991—2006).

Bibliografia składa sie z następujących działów:
I. Rozprawy, szkice, przyczynki historyczne
II. Beletrystyka, wiersze, wspomnienia
III. Polacy we Lwowie, lwowiacy w Polsce i w świecie
IV. Książki o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich
V. Listy
VI. Komunikaty, Konkursy
VII. Wkładki

Działy od I do IV pokrywają się z poszczególnymi działami „Rocznika Lwowskiego". Natomiast z działu Polacy we Lwowie, lwowiacy w Polsce i w świecie wyodrębniono do działu Listy korespondencję skierowana do Redakcji, a do działu Komunikaty, Konkursy informacje o wpłatach, apele, prośby itp.
W obrębie poszczególnych działów materiał uszeregowano alfabetycznie według autorów lub tytułów zachowując ciągłość ich numeracji dla całości. Recenzje, czyli dział Książki o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich według autorów recenzowanych publikacji. Opisy recenzji poprzedzone są opisem dzieła recenzowanego.
Odrębnie zamieszczono informacje dotyczące wkładek. W obrębie działu podział jest chronologiczny na poszczególne roczniki a w ramach rocznika w kolejności zamieszczenia fotografii czy grafik w tomie. Bibliografię uzupełniają: indeks autorów i recenzentów; indeks autorów recenzowanych publikacji; indeks osób, instytucji i miejscowości (wymienionych w opisach bibliograficznych).

  I. ROZPRAWY, SZKICE, PRZYCZYNKI HISTORYCZNE

 1. BAŃKOWSKA Anna: Opowieść o Janie IV. — 1995/1996, s. 139—150: fot.
 2. BARGIEŁOWSKI Daniel: Jak doszło do listopadowej Odsieczy. — Fragm. monografii gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza. — 1992, s. 9—31.
 3. BIBLIOGRAFIA publikacji Artura Leinwanda dotycząca Lwowa i Kresów / oprac., [przez] A. J. L. [Aleksandra Julia Leinwand]. — 1995/1996, s. 13—15.
 4. BUDZYŃSKI Wiktor: Prawda o „Wesołej Lwowskiej Fali". 2002 s. 59—65: fot.
 5. BUKOWSKA Elżbieta: Aleksander Semkowicz: introligator, mickiewiczolog, bibliofil, senator. — 1993/1994, s. 79—93.
 6. CZARNIK Oskar Stanisław: „Pisz do mnie na Berdyczów": z problemów upowszechniania książki polskiej na Ukrainie. 1 s. 53—66: fot.
 7. CZARNIK Oskar Stanisław: Lwów w gazetach ulotnych XVII i początku XVIII wieku. — Cz. 1—2. — 2000/2001, 7—24: il.; 2002, s.7—21: il.
 8. DĄBKOWSKI Henryk: Zespół opracowujący historię wołyńskiego harcerstwa. 1995/1996, s. 123—125.
 9. GOSZCZYŃSKI Władysław: Wołyńska Chorągiew Harcerzy: szkic historyczny. — 1995/1996, s. 99—122.
 10. GRĘDZIK-RADZIAK Agnieszka: Straty osobowe wśród polskich nauczycieli szkół wyższych, powszechnych i średnich z województwa lwowskiego w czasie II wojny światowej. — 2006, s. 59.
 11. HISTORIA miasta Buska / wstęp Janusz Wasylkowski — 1999, s. 45—75.
 12. ILSKI Zdzisław: Wybór Jakuba Bojki do sejmu galicyjskiego (1901). — 1995/1996, s. 127—137.
 13. JAKUBOWSKA Urszula: Lwowskie lata Zygmunta Wasilewskiego (1902—1915). — 1992, s. 75—95.
 14. JANECZEK Andrzej: Studia nad początkami Lwowa: bilans osiągnięć i potrzeb badawczych. — 1993/1994, s. 7—36: il.
 15. KOBIELSKI Stanisław: Cytadela we Lwowie: zarys historii i opis wyglądu oparty na własnych wspomnieniach. — 2002, s. 67—98:il.
 16. KOKOCIŃSKI Lech: Przysięgi obywatelskie lwowskich mieszczan w czasach nowożytnych. — 2006, s. 25.
 17. KOZIŃSKA-CHACHAJ Janina: Działalność księgarska i wydawnicza rodziny Gubrynowiczów. — 2005, s. 73—84.
 18. KRATOCHWIL Zbigniew: Józef Lewicki — zapomniany rzeźbiarz Hucułów. — 2000/2001, s. 133—141: fot.
 19. KRONIKA katedry lwowskiej. — Cz. 1: (1923—1927). Cz. 2: (1932—1939). — 2004, s. 7—52: fot.; 2005, s. 7—35: fot.
 20. KRZYŻEWSKI Tadeusz: Weterani lwowskiego czasopiśmiennictwa humorystycznego. — 1997/1998, s. 73—108: il.
 21. KRZYŻEWSKI Tadeusz: Polski wywiad w zarządzie m. Lwowa (1942—1944). — 1991, s. 35—42.
 22. LASOCKA Barbara: Z dziejów Beńkowej Wiszni: próba monografii miejsca. — 2003, s. 7—52: fot.
 23. LEINWAND Aleksandra Julia: Z dziejów kultu maryjnego we Lwowie. — 1992, s. 96—113:il.
 24. ARTUR Leinwand / red. — 1995/1996, s. 7—12: fot.
 25. LEINWAND Artur: Obrona Lwowa w 1920 roku. — 1991, s. 25—33.
 26. LEINWAND Artur: Obrona Lwowa w listopadzie 1918 roku. — 1993/1994, s. 37—57.
 27. LEINWAND Artur: Obrona Lwowa we wrześniu 1939 roku. — 1992, s. 33—57.
 28. LERSKI Tomasz: Emanuel Schlechter: wspomnienie o autorze lwowskich piosenek. — 1999, s. 101—107: fot.
 29. ŁĘTOCHA Barbara: „Chwila": gazeta Żydów lwowskich — 1995/1996, s. 64—79: fot., ii.
 30. ŁOMACZEWSKA Danuta: Józef Piłsudski we Lwowie: w 70 rocznicę śmierci. — 2005, s. 37—52: fot.
 31. LWÓW w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej w „Dziennikach" Jana Rogowskiego: czerwiec — sierpień 1941 r. / podał do druku Maciej Matwijów. — 2000/2001, s. 25—45: fot.
 32. MARKOWSKI Stanisław: Julian Markowski (1846—1903): wspomnienia i dokumenty. — 2003, s. 101—120: fot.
 33. MATWIJÓW Maciej: Ewakuacja zbiorów polskich ze Lwowa w 1944 r. — 1995/1996, s. 31—46.
 34. MATWIJÓW Maciej: Lwów 1914—1945 w rękopisach Ossolineum. — 1993/1994, s. 95—108.
 35. MAYEN Józef; Gawędy o lwowskich kawiarniach. — 2002, s. 99—133: fot.
 36. MICHAŁOWSKI Janusz Maciej: Profesor Mieczysław Gębarowicz: uczony, strażnik dóbr narodowych, obywatel Miasta „Zawsze Wiernego". — 1991, s. 43—67: fot.
 37. MIERZEJEWSKI Andrzej, SMOLANA Krzysztof: Lwów w drugim obiegu. — 1991, s. 69—76.
 38. MORGULEC Jerzy: Wyrób złotnika lwowskiego, Stanisława Niklewicza? — 1995/1996, s. 151—154: il.
 39. NAWROCKI Antoni: Lwowscy Pancerni. — 2000/2001, s. 101—109: fot.
 40. NOWACKI Roman: Archiwum Krajowe Akt Grodzkich i Ziemskich we Lwowie w latach 1879—1933. — 2003, s. 67—82.
 41. NOWACKI Roman: Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie 1901—1920. — 1995/1996, s. 81—97.
 42. NOWACKI Roman: Wybitni uczeni Uniwersytetu Jana Kazimierza: Oswald Balzer (1858—1933). — 1999, s. 7—30.
 43. NOWACKI Roman: Wybitni uczeni Uniwersytetu Jana Kazimierza: Przemysław Dąbkowski (1877—1950). — 2002, s. 27—57.
 44. OLSZEWSKA-PAZYRZYNA Helena: Działalność wydawnicza Ossolineum w czasie II wojny światowej. — 1993/1994, s. 131—135.
 45. OSTATNIE dni okupacji niemieckiej i zajęcie Lwowa przez Rosjan w „Dziennikach" Karola Badeckiego (15—28 lipca 1944 r.) / podał do druku Maciej Matwijów. — 1999, s. 31—44.
 46. PAMIĘTNIK legionisty Wincentego Terleckiego / przyg. do druku Joanna Grad, Elżbieta Rutkowska, Ewa Wojtaszewska-Di Pasquale. — 2004, s. 127—178: il. 231
 47. PATELSKI Mariusz: Harcerze w walkach o Lwów i Małopolskę Wschodnią (1918—1919). — 2005, s. 53—71.
 48. POPŁAWSKI Zbysław: Stanisław Rogowski — poeta Polski Walczącej (1911 Czortków — 1940 Oświęcim). — 1997/1998, s. 115—135: fot.
 49. REDZIK Adam: Kurs Prawa Lotniczego przy Wydziale Prawa UJK we Lwowie (1936—1939). — 2006, s. 43.
 50. REDZIK Adam: Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939—1945. — 2004, s. 91—125: tab.
 51. SKRZYPCZAK Andrzej: Z dziejów księgarstwa lwowskiego: ulica Batorego. — 1992, s. 131—148: fot.
 52. SMIRNOW Jurij: Lwowski kościół św. Marii Magdaleny. — 2006, s. 7
 53. SMIRNOW Jurij: Mozaiki Józefa Mehoffera w katedrze ormiańskiej we Lwowie. — 2005, s. 89—106.
 54. SMIRNOW Jurij: W cieniu Rosena: Kazimierz Smuczak — zapomniany malarz lwowski. — 2006, s. 77.
 55. SMOLANA Krzysztof: August Freund (1835—1892): przyczynek do dziejów Wydziału Chemii Politechniki Lwowskiej. — 2003, s. 83—100: fot.
 56. SMOLANA Krzysztof: Lwów i Ameryka Łacińska. — 1995/1996, s. 47—61.
 57. SPRAWOZDANIE „Archiwa, biblioteki i muzea lwowskie" z 1940 r. / podał do druku Maciej Matwijów. — 1997/1998, s. 7—30.
 58. STARNAWSKI Jerzy: Doktoryzacja Stanisława Witkowskiego: sub auspiciis imperatoris (1893). — 1997/1998, s. 31—34.
 59. STARNAWSKI Jerzy: Jeszcze o współpracy Stanisława Kota z uczonymi lwowskimi. — 2002, s. 23—26.
 60. STARNAWSKI Jerzy: Lwów jako Mekka w badaniach nad Słowackim. — 1992, s.114-130.
 61. STARNAWSKI Jerzy: Lwów-Lublin: karta z dziejów współpracy naukowej w dwudziestoleciu międzywojennym. — 2005, s. 85—87.
 62. STARNAWSKI Jerzy: Rozproszyli się...: losy historyków literatury polskiej — Lwowian — po drugiej wojnie światowej. — 1993/1994, s. 59—78.
 63. STARNAWSKI Jerzy: Współpraca Stanisława Kota, redaktora Biblioteki Narodowej (1919—1939) z uczonymi
 64. STARNAWSKI Jerzy: Zarys dziejów sławy i naukowego poznawania Mickiewicza w środowisku lwowskim. Cz. 1: Do założenia Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w 1887 roku. — 1995/1996, s. 17—29.
 65. SZOLGINIA Witold: Urbanistyczna fizjografia dawnego Lwowa — 1991, s. 5—23.
 66. SZYDŁOWSKA Mariola: O kabaretach i rewiach przedwojennego Lwowa. — 2004, s. 53—90: fot, il.
 67. ŚLIŻ Małgorzata: Wyścigi konne we Lwowie w latach 1942—1943. — 2000/2001, s. 111—131: il., tab.
 68. ŚRENIOWSKA Krystyna: Doktor Leszek Czarnik. — 2000/2001, s. 85—100: fot.
 69. TRAJDOS Tadeusz M.: Dziesięcina w średniowiecznej archidiecezji lwowskiej. — 1999, s. 77—82.
 70. WASYLKOWSKI Janusz: Dwa listy. — 1997/1998, s. 137—141: il.
 71. WASYLKOWSKI Janusz: Encyklopedia Lwowa (fragmenty). — 1992, s. 59—74.
 72. WASYLKOWSKI Janusz: Gwara lwowska w powojennej literaturze. — 2005, s. 107—118.
 73. WASYLKOWSKI Janusz: Lwowska beletrystyka Lwowa dotycząca. — 1991, s. 77—104.
 74. WASYLKOWSKI Janusz: Lwowskie curiozalia graficzne. — 1993/1994, s. 109—121.
 75. WASYLKOWSKI Janusz: Lwowskie miscellanea: Historia Związku Artystek Polskich we Lwowie (1917—1927); Powstanie i rozwój Szkoły Artystyczno-Przemysłowej we Lwowie; Nieznany pomnik poświęcony Obrońcom Lwowa. — 2000/2001, s. 143—153: fot.
 76. WASYLKOWSKI Janusz: Lwowskie miscellanea: Kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla przy ul. Zielonej; Kto jest autorem piosenki „Bal u weteranów"?; Jeszcze o Michale Toepferze. — 2002, s. 135-142: fot., il.
 77. WASYLKOWSKI Janusz: Lwowskie miscellanea: Lwy przed Basztą Prochową; Dalsze uzupełnienia listy lwowskich czasopism humorystyczno-satyrycznych; Dziwne losy pewnej ballady. — 2006, s. 97.
 78. WASYLKOWSKI Janusz: Uzupełnienie spisu lwowskiej prasy humorystyczno-satyrycznej. — 1997/1998, s. 109—114.
 79. WASZCZUK Witold: Ostatni Mohikanin lwowskiej cyganerii. Dot. Henryka Zbierzchowskiego. — 1997/1998, s. 35—72.
 80. WASZCZUK Witold: Poetae Laureati. — 1993/1994, s. 123—130.
 81. WOLSZA Tadeusz: Szachiści lwowscy w XIX i XX wieku (losy i osiągnięcia do 1945 r.), — 1999, s. 83—99: fot.

  II. BELETRYSTYKA, WIERSZE, WSPOMNIENIA

 82. BIELECKA Maria: Egzekucja: [wiersz]. — 1993/1994, s. 159—160
 83. BIELECKA Maria: Jesteś chory, kochanie: [wiersz]. — 1993/1994, s. 156—157.
 84. BIELECKA Maria: Moje miasto kochane królewskie: [wiersz]. — 1993/1994, s. 152.
 85. BIELECKA Maria: Na wysokim Zamku: [wiersz]. — 1993/1994, s. 158—159.
 86. BIELECKA Maria: O Chryste!: [wiersz]. — 1993/1994, s. 155—156.
 87. BIELECKA Maria: W płomienny dwuszereg latarnie: [wiersz]. — 1993/1994, s. 153—154.
 88. BIELECKA Maria: W polu bracia obrali swe leże: [wiersz]. — 1993/1994, s. 151.
 89. BIELECKA Maria: Z białym opłatkiem na dłoni: [wiersz]. — 1993/1994, s. 152—153.
 90. BIELECKA Maria: Z jesiennej zadumy: [wiersz]. — 1993/1994, s. 154.
 91. BIELECKA-KASPROWICZ Maria: Do tego miasta: [wiersz]. — 2000/2001, s. 178.
 92. BIELECKA-KASPROWICZ Maria: Matko Boska: [wiersz]. — 2000/2001, s. 177.
 93. BIELECKA-KASPROWICZ Maria: Noc się jak morze: [wiersz]. — 2000/2001, s. 179.
 94. BIELECKA-KASPROWICZ Maria: Szkolne lata: [wiersz]. — 2000/2001, s. 180.
 95. BILL Jan: Batiary: [wiersz]. — 1991, s. 135.
 96. BILL Jan: Wigilia: [wiersz]. — 1991, s. 133.
 97. BILL Jan: Wycieczka do historii: [wiersz]. — 1991, s. 133—134.
 98. BILL Jan: Zmierzch: [wiersz]. — 1991, s. 134.
 99. BOCKENHEIM Stanisław: Wspomnienie o Chyrowie. — 2000/2001, s. 221—237: fot.
 100. BRANDOWSKI Stanisław: O Lwowie: pieśń nad pieśniami z przymrużeniem oka: [wiersz]. — 2002, s. 197—207.
 101. BRZOZOWSKI Jan: Ulica 29 Listopada. — 1999, s. 139—148.
 102. BUDZYŃSKI Wiktor: Preclarka z Pohulanki: wodewil lwowski w 3 aktach ze śpiewami i tańcami. — 1997/1998, s. 169—248: il.
 103. BURY Stanisław Edward: Lwowskie ulice: [wiersz]. — 1992, s. 200—202.
 104. BURY Stanisław Edward: Okulary (fragment powieści). — 1992, s. 214-222.
 105. BURY Stanisław Edward: Wywiad z Marianem Hemarem: [wiersz]. — 1991, s. 177—181.
 106. CYPRIAN Tadeusz: Sześćdziesiąt siedem lat przyjaźni. Zawiera notę biograficzną Tadeusza Cypriana. — 2003, s. 175—184.
 107. CZCIBOR-PIOTROWSKI Andrzej: Autoportret w malinowej koszuli-[wiersz]. — 1993/1994, s. 172—173.
 108. CZCIBOR-PIOTROWSKI Andrzej: Autoportret z klepsydrą-[wiersz]. — 1993/1994, s. 174.
 109. CZCIBOR-PIOTROWSKI Andrzej: Autoportret z ojcem i Wysokim Zamkiem: [wiersz]. — 1993/1994, s. 171.
 110. CZCIBOR-PIOTROWSKI Andrzej: To miasto: [wiersz] — 2000/2001, s. 155—157.
 111. CZCIBOR-PIOTROWSKI Andrzej: W blasku Sary. — 1997/1998 s. 147—161.
 112. DOLIWA-DOBRUCKI Jan Stanisław: Nad Seretem. — 2000/2001 s. 181—218: fot., il.
 113. DZIEDZIC Jan: Lwowskie dzieciństwo. — 2003, s. 189—246.
 114. DZIEDZIC Jan: Moja lwowska wojna. — 2004, s. 195—232.
 115. ELEKTOROWICZ Leszek: Fragment: [wiersz]. — 1993/1994, s. 138—139.
 116. ELEKTOROWICZ Leszek: Nie ty jeden: [wiersz]. — 1993/1994, s. 137.
 117. ELEKTOROWICZ Leszek: Papierosy. — 1993/1994, s. 161—170.
 118. GREB Henryk: Cześć ci motłochu!: [wiersz] / Jan Obuch [pseud.]. — 1991, s. 174—175.
 119. GREB Henryk: Domek: [wiersz]/Jan Obuch [pseud.]. —1991, s. 173.
 120. GREB Henryk: Tak samo (rozmowa): [wiersz], — 1993/1994, s. 203.
 121. GREB-NYCZOWA Zofia: Ocalić od zapomnienia. — 1993/1994, s. 193—202.
 122. GRZEŚCZAK Marian: Przemówienie nad grobem Zbigniewa Herberta 31 lipca 1998 roku. — 1999, s. 112.
 123. HAŁAS Marcin: Cmentarz Łyczakowski: Artur Grottger: [wiersz], — 1992, s. 211.
 124. HAŁAS Marcin: Cmentarz Łyczakowski: Górka Powstańców Styczniowych: [wiersz]. — 1992, s. 212.
 125. HAŁAS Marcin: Cmentarz Łyczakowski: Julian Konstanty Ordon: [wiersz]. 1992, s. 212—213.
 126. HAŁAS Marcin: Gdzieś daleko: [wiersz]. — 2004, s. 193.
 127. HAŁAS Marcin: Kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej: [wiersz]. — 1992, s. 211.
 128. HAŁAS Marcin: Litania do Chrystusa Ukrzyżowanego nad portalem kościoła św. Elżbiety we Lwowie: [wiersz]. — 1992, s. 210—211-
 129. HAŁAS Marcin: Na świecie jest: [wiersz]. — 2004, s. 194.
 130. HAŁAS Marcin: Najważniejszy wiersz: [wiersz]. — 1992, s. 210.
 131. HAŁAS Marcin: Pamięci Mariana Hemara: [wiersz]. 2004, s. 187.
 132. HAŁAS Marcin: Powrót: [wiersz]. — 2004, s. 189.
 133. HAŁAS Marcin: Skrzydła: [wiersz]. -2004, s. 188.
 134. HAŁAS Marcin: Ślepi grajkowie: [wiersz]. — 2004, s. 192.
 135. HAŁAS Marcin: Tak, zwrócą nam: [wiersz]. — 2004, s. 191.
 136. HAŁAS Marcin: Tej burzy: [wiersz]. — 2004, s. 190.
 137. HERBERT Zbigniew: Moje miasto: [wiersz]. — 1999, s. 109—110.
 138. HERBERT Zbigniew: Pan Cogito myśli o powrocie do rodzinnego miasta: [wiersz]. — 1999, s. 111.
 139. HOLLANEK Adam: Czas pocałunków: [wiersz]. — 1999, s. 149.
 140. HOLLANEK Adam: Katedra ormiańska: [wiersz]. — 1999, s. 151.
 141. HOLLANEK Adam: Kieska: [wiersz]. — 1999, s. 150.
 142. HOLLANEK Adam: Niebo moje i ziemia: [wiersz]. — 1999, s. 152.
 143. HOLLANEK Adam: Tu byłem i będę: [wiersz]. — 1999, s. 150.
 144. HOLLANEK Adam: Wyobraź sobie Tońciu: [wiersz]. — 1999, s. 153.
 145. HOLLANEK Adam: Zewsząd widzę: [wiersz]. — 1999, s. 151.
 146. HORDYŃSKI Jerzy: List wigilijny do matki: [wiersz]. —1999, s. 137.
 147. HORDYŃSKI Jerzy: Prawie powrót: [wiersz]. — 1999, s. 138.
 148. HORDYŃSKI Jerzy: Zaduszki; [wiersz]. — 1999, s. 138.
 149. KASPROWICZ Bogdan St., KUŚMIERCZYK Andrzej: Biblia kresowa: [wiersz]. — 2003, s. 187—188.
 150. KASPROWICZ Bogdan St.: Każdy z nas jest Odysem: [wiersz]. — 2003, s. 185—186.
 151. KASPROWICZ Bogdan: Mistrzu Janie: [wiersz]. — 1991, s. 165.
 152. KLIMPEL Stanisław: W dolinie Wyrwy. — Fragm. pracy wyróżnionej II nagrodą w konkursie Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa. 1991, s. 111—132.
 153. KRATOCHWIL Marian, KRATOCHWIL Zbigniew: Wspomnienia o Mieczysławie Kistrynie. — 1991, s. 137—163.
 154. KRZYŻEWSKI Tadeusz: Jan Obuch: sowizdrzał okupacyjnej nocy lwowskiej 1942—1944. — 1991, s. 167—172.
 155. KRZYŻEWSKI Tadeusz: Młodości, wierzgaj!. — Fragm. książki nagrodzonej w konkursie Towarzystwa Miłośników Lwowa w Warszawie. — 1992, s. 183—199.
 156. KRZYŻEWSKI Tadeusz: Życie wśród lwowskich kwiatów. — 2002, s. 187—196: il.
 157. KULIKOWICZ-DUTKIEWICZ Teresa: Ojcze... — 2004, s. 179—185.
 158. LASOCKA Barbara: Lwów przed czterdziestu laty. — 2002, s. 143—176: fot.
 159. ŁOTOCKI Bronisław: Kariera pana Nowaka. — 2002, s. 209—227.
 160. ŁOTOCKI Bronisław: Trzy opowieści. — 1993/1994, s. 175—188.
 161. MAJEWSKI Leszek: ***: [wiersz]. — 1992, s. 178—179.
 162. MAJEWSKI Leszek: Lwowskie Boże Narodzenie: [wiersz]. — 1992, s. 177—178.
 163. MAJEWSKI Leszek: Przegapione szczęście: [wiersz]. 1992, s. 181
 164. MAJEWSKI Leszek: Zupełnie inne sprawy: [wiersz]. — 1992 s. 179—180.
 165. MAKSYMOWICZ Jerzy: Na Lewandówce. — 2006, s. 181.
 166. MASIOR Jerzy: Cmentarz Łyczakowski: [wiersz]. 1997/1998 s. 143.
 167. MASIOR Jerzy: Grobowiec hrabiny Zamojskiej: [wiersz] — 1997/1998, s. 144.
 168. MASIOR Jerzy: Jezioro łez: [wiersz], — 1997/1998, s. 145.
 169. MASIOR Jerzy: Nazaretanki: [wiersz]. — 2003, s. 121.
 170. MASIOR Jerzy: Przestrzeń: [wiersz]. — 2003, s. 124.
 171. MASIOR Jerzy: Rocznice: [wiersz]. — 1997/1998, s. 145.
 172. MASIOR Jerzy: Ta gwiazda: [wiersz]. — 1997/1998, s. 144.
 173. MASIOR Jerzy: Śladami szyn: [wiersz]. — 2003, s. 122.
 174. MASIOR Jerzy: Tylko jeszcze na Listopada: [wiersz]. — 2003, s. 123.
 175. MASIOR Jerzy: U Ormian: [wiersz]. — 2003, s. 125.
 176. MASIOR Jerzy: Uliczny pejzaż: [wiersz]. — 2003, s. 126.
 177. MĘDEL Krystyna: Biały domek na Okrężnej. — 2004, s. 239—247.
 178. NARBUTT Jerzy: Inwokacja: [wiersz]. — 2005, s. 150.
 179. NARBUTT Jerzy: Lwów: [wiersz]. — 2005, s. 151.
 180. NARBUTT Jerzy: Żołnierz bez ziemi: [wiersz]. — 2005, s. 149.
 181. NIEMCOWA Henryka: Gdy na cytadeli moreli kwitnęli. — 1995/1996, s. 155—178.
 182. NOWARA Lesław: Czemu cię mamo: [wiersz]. — 2004, s. 237.
 183. NOWARA Lesław: Dom na kolanach: [wiersz]. — 2004, s. 234.
 184. NOWARA Lesław: Dom pod Samborem: [wiersz]. — 2004, s. 233.
 185. NOWARA Lesław: Wracaliśmy z mamą: [wiersz]. — 2004, s. 235.
 186. NOWARA Lesław: Zamiast: [wiersz]. — 2004, s. 236.
 187. NOWOSAD Stanisława: Kresowe realium: [wiersz]. — 2006, s. 179.
 188. OLBROMSKI Mariusz: Chwila w Podhorcach: [wiersz]. — 2003, s. 174.
 189. OLBROMSKI Mariusz: Czarodziejska Góra: [wiersz]. — 2000/2001, s. 248.
 190. OLBROMSKI Mariusz: Deklaracja celna: [wiersz]. — 2000/2001, s. 250.
 191. OLBROMSKI Mariusz: Dokąd, Pani Łaskawa: [wiersz]. — 2003, s. 167.
 192. OLBROMSKI Mariusz: Dworki krzemienieckie: [wiersz]. — 2006, s.
 193. OLBROMSKI Mariusz: Elegia drohobycka: [wiersz]. — 1993/1994, s. 192.
 194. OLBROMSKI Mariusz: Elegia zbaraska: [wiersz]. — 1993/1994, s. 191.
 195. OLBROMSKI Mariusz: Fortepian: [wiersz]. — 2000/2001, s. 243.
 196. OLBROMSKI Mariusz: Fotograf: [wiersz]. — 1997/1998, s. 167.
 197. OLBROMSKI Mariusz: Grób Salomei: [wiersz]. — 2000/2001, s. 244.
 198. OLBROMSKI Mariusz: Homagium Leopoli: [wiersz]. — 1997/1998, s. 168.
 199. OLBROMSKI Mariusz: Jan Matejko: portret dzieci artysty: [wiersz]. — 1997/1998, s. 165.
 200. OLBROMSKI Mariusz: Jar nocą: [wiersz]. — 2006, s. 141.
 201. OLBROMSKI Mariusz: Jesienne impresje: [wiersz]. — 2000/2001, s. 249.
 202. OLBROMSKI Mariusz: List do prof. Mieczysława Gębarowicza: [wiersz]. — 2003, s. 170.
 203. OLBROMSKI Mariusz: Na Łyczakowskiej 55: [wiersz]. — 2003, s. 172.
 204. OLBROMSKI Mariusz: Nad brzegiem Atlantydy: [wiersz]. 1993/1994 s. 190.
 205. OLBROMSKI Mariusz: Nic: [wiersz]. — 1997/1998, s. 165.
 206. OLBROMSKI Mariusz: Podróż do źródeł Ikwy: [wiersz]. — 2000/2001, s. 239.
 207. OLBROMSKI Mariusz: Podróżny: [wiersz]. — 1993/1994, s. 189.
 208. OLBROMSKI Mariusz: Rozmowa o zmierzchu: [wiersz]. — 1997/1998, s. 163.
 209. OLBROMSKI Mariusz: Rozmowy o zmierzchu: [wiersz]. — 2006, s. 143.
 210. OLBROMSKI Mariusz: Rzeka: [wiersz]. — 2006, s. 135.
 211. OLBROMSKI Mariusz: Schody Liceum: [wiersz]. — 2000/2001, s. 246.
 212. OLBROMSKI Mariusz: Spojrzenie: [wiersz]. — 1997/1998, s. 164.
 213. OLBROMSKI Mariusz: Święto ulicy Słowackiego; [wiersz]. — 2000/2001, s. 245.
 214. OLBROMSKI Mariusz: Tylko kilka taktów: [wiersz]. — 2003, s. 173.
 215. OLBROMSKI Mariusz: Ukryte źródła: [wiersz]. — 2006, s. 140.
 216. OLBROMSKI Mariusz: Uroczysko: [wiersz]. — 2006, s. 139.
 217. OLBROMSKI Mariusz: W blasku chwili: [wiersz]. — 1997/1998, s. 166.
 218. OLBROMSKI Mariusz: W Drohobyczu: [wiersz]. — 1997/1998, s. 168.
 219. OLBROMSKI Mariusz: W dworku krzemienieckim: [wiersz]. — 2000/2001, s. 241.
 220. OLBROMSKI Mariusz: W kamienicy królewskiej: [wiersz]. — 2003, s. 169.
 221. OLBROMSKI Mariusz: W katedrze: [wiersz]. — 1997/1998, s. 164.
 222. OLBROMSKI Mariusz: W katedrze łacińskiej: [wiersz]. — 2003 s. 168.
 223. OLBROMSKI Mariusz: W kościele parafialnym: [wiersz] — 2000/2001, s. 242.
 224. OLBROMSKI Mariusz: W poszukiwaniu zagubionych miejsc: [wiersz]. — 2003, s. 171.
 225. OLBROMSKI Mariusz: W pracowni pod aniołem: [wiersz]. — 2006 s. 142.
 226. OLBROMSKI Mariusz: W zachwyceniu: [wiersz]. — 2000/2001 s. 240.
 227. OLBROMSKI Mariusz: Wieczerza: [wiersz]. -2000/2001, s. 247.
 228. OLBROMSKI Mariusz: Z Góry Bony: [wiersz]. — 1993/1994, s. 190—191.
 229. OLBROMSKI Mariusz: Zapatrzenie: [wiersz]. — 2006, s. 136.
 230. OLBROMSKI Mariusz: Zielnik Willibalda Bessera: [wiersz]. — 2006, s. 137.
 231. OLSZEWSKA-PAZYRZYNA Helena: Mój lwowski mikrokosmos. — [Cz. 1]: Dom i szkoła. Cz. 2: Matura, życie towarzyskie, studia, czwarty rozbiór Polski 1927—1939. — 1992, s. 158—176; 1999, s. 113—136.
 232. PODWORSKA-SILLITOE Krystyna: Wspomnienia wnuczki Henryka Zbierzchowskiego. — 2003, s. 127—164: fot., il.
 233. RAGANKIEWICZ Janusz: Wypędzeni. — 2000/2001, s. 159—176.
 234. RODOWSKA Krystyna: Czyjaś ciemna dłoń: [wiersz]. — 1991, s. 105—107.
 235. RODOWSKA Krystyna: Wielką mi uczyniłeś podróż (fragment poematu): [wiersz]. — 1991, s. 107—109.
 236. ROPUSZYŃSKI Stanisław: Moja droga do Starobielska. — 1999, s. 155—169.
 237. SAWICKI Leszek: Baudienst-komandostelle w mieście Lemberg. 2006, s. 145.
 238. SAWICKI Leszek: Wehrmacht-Quartieramt w mieście Lemberg. — 2005, s. 153—169: fot.
 239. SŁOTWIŃSKI Józef: Widziane z balkonu. —1993/1994, s. 140—150.
 240. SMOLANA Anna: Piaski lwowskie: [wiersz]. — 2000/2001, s. 220.
 241. SMOLANA Anna: Ulica Łyczakowska: [wiersz]. — 2000/2001, s. 219.
 242. SOBKÓW Michał: Koropiec nad Dniestrem 1425—1992, — 1995/1996, s. 195—230: fot.
 243. STOKŁOSA Jerzy: Mańcia. — 1992, s. 203—209.
 244. SZOLGINIA Witold: Na Krakidałach. — 1992, s. 149—156.
 245. SZULCOWA Maria Halina: Na Konferencje Krymską: [wiersz]- — 1997/1998, s. 250.
 246. SZULCOWA Maria Halina: Rodzinnemu miastu — Zbarażowi: [wiersz]. — 1997/1998, s. 251.
 247. SZULCOWA Maria Halina: Zima w Zbarażu: [wiersz]. —1997/1998, s. 249.
 248. ŚLIWIAK Tadeusz: Lwowskie Zaduszki: [wiersz]. — 1992, s. 157.
 249. ŚLIWIAK Tadeusz: Lwów: [wiersz]. — 1992, s. 157.
 250. ŚLIWIAK Tadeusz: Mój Lwów: [wiersz]. — 1992, s. 157.
 251. WAJDA Kazimierz Jan: Gródeckie kwiaty: [wiersz]. — 1995/1996, s. 179—193.
 252. WASYLKOWSKI Janusz: Gdzie byłeś wtedy: [wiersz]. — 2002, s. 183.
 253. WASYLKOWSKI Janusz: Leopolis Semper: [wiersz]. — 2002, s. 185.
 254. WASYLKOWSKI Janusz: Lwów I: [wiersz]. — 2002, s. 179.
 255. WASYLKOWSKI Janusz: Lwów II: [wiersz]. — 2002, s. 180.
 256. WASYLKOWSKI Janusz: Nasza Jerozolima: [wiersz]. — 2002, s. 181.
 257. WASYLKOWSKI Janusz: Powrót: [wiersz]. — 2002, s. 182.
 258. WASYLKOWSKI Janusz: Są słowa: [wiersz]. — 2002, s. 177—178.
 259. WASYLKOWSKI Janusz: Wizyta: [wiersz]. — 2002, s. 184.
 260. WIRSKI Zbigniew: Moje wojenne dzieciństwo 1939-1945. — 2005, s. 171—201.
 261. WOLFF Władysław Marian: O profesorze Weiglu i „Weiglowcach". — 2005, s. 119—147.
 262. WOLFF Władysław Marian: Strzępy wspomnień z Obrony Lwowa. — 2006, s. 105.

  III. POLACY WE LWOWIE, LWOWIACY W POLSCE I W ŚWIECIE

 263. BAJER Magdalena: Pamięć mądra. — 1997/1998, s. 325—331: fot.
 264. BOCKENHEIM Stanisław: Powrót z wakacji '68. — 2004, s. 269—283.
 265. BOCKENHEIM Stanisław: Preferans u dziadka. — 2002, s. 253—265.
 266. BOCKENHEIM Stanisław: Wrocławski epizod walk o uratowanie Panoramy Racławickiej. — 2000/2001, s. 299—304: fot.
 267. BRYKOWSKI Ryszard: Odbudowa Cmentarza Obrońców Lwowa (w okresie maj 1989 — listopad 1991). — 1992, s. 223—230: fot.
 268. CHRZANOWSKI Zbigniew: Wielka dama małej sceny. — Dot. Jolanty Martynowicz. — 2005, s. 231—234: fot.
 269. CIEŚLAK Adam, GRODOWSKA-KULIŃSKA Danuta: Przybliżenie Lwowa. — 2003, s. 315—318.
 270. GRODOWSKA-KULIŃSKA Danuta: Praktyki archiwalne we Lw0 wie. — 2003, s. 319—320.
 271. GROŃSKA Maria: Rudolf Mękicki w Warszawie. — 2002 s. 237—246: fot., il.
 272. HAUSER Zbigniew: Na Pobużu. — 1999, s. 201—219: fot.
 273. HAUSER Zbigniew: Ostróg i okolice: nad krętym Horyniem — 1997/1998, s. 253—279: fot.
 274. HAUSER Zbigniew: Polskie groby na Kresach: miedzy Pawłowem a Supranówką. — 1992, s. 231—252: fot.
 275. HAUSER Zbigniew: Szlakiem „Pożogi". — 1993/1994 s. 249—263: fot.
 276. HAUSER Zbigniew: Śladami Aleksandra Fredry. — 2002 s. 267—275: fot.
 277. HAUSER Zbigniew: W dawnych podlwowskich kurortach — 2000/2001, s. 289—298: fot.
 278. HAUSER Zbigniew: Wierzchownia wczoraj i dziś. — 1995/1996 s. 235—255: fot.
 279. JANICKI Jerzy: Józef Bobrowski — adoptowane dziecko Lwowa — 1991, s. 183—186.
 280. KASPROWICZ Bogdan S.: Śp. Zygmunt Acedański (1909—1991) — 1992, s. 258—260: il.
 281. KRESOWE korzenie rodu Sobieskich: wystawa Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. — 2004, s. 265—268: il.
 282. KUKIZ Tadeusz: Kresowe obrazy Matki Boskiej w świątyniach Warszawy. — 1993/1994, s. 205—230: fot.
 283. LASOCKA Barbara: Jubileuszowa "Zemsta" we Lwowie. — 2004, s. 249-254: fot.
 284. LASOCKA Barbara: Listy ze Lwowa. — 2005, s. 203—217.
 285. MAKARA Stanisław Piotr: Muzeum Kresów w Lubaczowie. — 2006, s. 203.
 286. MASALSKA Irena: Polacy w dzisiejszym Lwowie. — 1999, s. 171—198: fot.
 287. MASIOR Jerzy: Lwowskie śpiewanie nad Dunajcem. — 2003, s. 277—296: fot.
 288. MIERZEJEWSKI Andrzej, SMOLANA Krzysztof: Seminaria lwowskie Artura Leinwanda. — 1995/1996, s. 257—260.
 289. MIERZEJEWSKI Andrzej, SMOLANA Krzysztof: Zespół dziejów Lwowa 1995—2002. — 2003, s. 309—313.
 290. NESPIAK Danuta: Niespokojne dzieje Panoramy Plastycznej XVIII-wiecznego Lwowa. — 2006, s. 197.
 291. NESPIAK Danuta: Z perspektywy dziesięciolecia: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów
 292. OLBROMSKA Urszula: Warsztaty kulturowo-artystyczne dla młodzieży polskiej z Ukrainy (1992—2001). — 2000/2001, s.
 293. OLBROMSKI Mariusz: Reduta polskiej kultury: w 45-lecie Polskiego Teatru we Lwowie. — 2003, s. 261—266: fot.
 294. OTKO Andrzej: Powojenne losy lwowskich kościołów. Cz. 1. — 2003, s. 247—253: fot.
 295. PLATT Dobrosława: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum we Wrocławiu. — 1997/1998, s. 281—287: fot.
 296. RAFALSKA Bożena: „Miłość... wraca na kolanach": Lwów i Warszawa w hołdzie Hemarowi. — 2002, s. 247—252: fot.
 297. RAFALSKA Bożena: Piękno zbawia świat; rzecz o lwowskim Towarzystwie Sztuk Pięknych. — 2003, s. 255—260: fot.
 298. RAFALSKA Bożena: Powrót do miasta: dni Herberta we Lwowie (16—17 marca 2002 r.). — 2002, s. 229—236: fot.
 299. RAFALSKA Bożena: Spadkobierca dawnego blasku: o Georgu Borysowskim — Polaku, współczesnym lwowskim mistrzu fotografii czarno-białej. — 2004, s. 255—263: fot.
 300. RAFALSKA Bożena: Szkoły polskie we Lwowie (1944—2004). — 2005, s. 219—230: fot.
 301. RAGANKIEWICZ Janusz: 10 lat Festiwalu Lwowskiej Piosenki w Lesznie. — 2003, s. 297—307: fot.
 302. SAWICKI Leszek: Stryj Franek nie wrócił z włoskiego frontu. — 2004, s. 285—299: fot.
 303. SIEMASZKO Ewa: Szanowna kapituło! Szanowni zgromadzeni! — 2003, s. 267—275: fot.
 304. SIEMASZKO Władysław: Środowisko 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w latach 1957—1993. — 1993/1994, s. 231—248.
 305. SNOPKOWIANKI / [przez] F.St. [Feliksa Starzyńska] [i in.]. — 1993/1994, s. 265—280: fot.
 306. SOŁTYS Maria: Oratorium Mieczysława Sołtysa „Śluby Jana Kazimierza". — 2006, s. 193.
 307. STARĘGA Henryk: Rysunki Władysława Szczepańskiego. — 1992, s. 261—264: il.
 308. SZCZEPAŃSKI Władysław: Całe życie w służbie ludziom: wspomnienie o ks. prof. Henryku Mosingu. — 2000/2001, s. 255—260.
 309. SZCZEPAŃSKI Władysław: Mistrz i nauczyciel. — Dot. prof. Mieczysława Gębarowicza. — 2005, s. 235—241: fot.
 310. Ś.P. Ks. Prof. Henryk Mosing. — 2000/2001, s. 251—253: fot.
 311. TRAJDOS Tadeusz M.: Nasze kościoły w Kamieńcu Podolskim — 1992, s. 253—257: fot.
 312. WIÓRKIEWICZ Helena: Kolekcja Leopolis Muzeum Niepodległości w Warszawie. — 1997/1998, s. 289—324: fot, il.
 313. WITOLD Szolginia (1923—1996) / [przez] J. W. [Janusz Wasylkowski]. — 1995/1996, s. 231—233: fot.

  IV. KSIĄŻKI O LWOWIE I KRESACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH

 314. Abramow-Newerly Jarosław: Granica sokoła. — Warszawa, 2001 Rec: ŻÓŁCIŃSKI Tadeusz. J. — 2002, s.
 315. Abramow-Newerly Jarosław: Młyn w piekarni. — Warszawa, 2002 Rec: ŻÓŁCIŃSKI Tadeusz J. — 2002, s. 292—294.
 316. Abramow-Newerly Jarosław: Nawiało nam burzę. — Warszawa, 2000. Rec: ŻÓŁCIŃSKI Tadeusz. J. — 2002, s. 292—294.
 317. Aftanazy Roman: Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T. 1—11. — Wrocław, 1991—1997. Rec: MIŚKOWIEC Maciej. — 2000/2001, s. 350—354.
 318. Allerhand Maurycy, Allerhand Leszek: Zapiski z tamtego świata. — Kraków, 2003. Rec: REDZIK Adam. — 2004, s. 317—320.
 319. Augustyn-Puziewicz Janina: Lwów — wspomnienie lat szczęśliwych. T. 1. Wrocław, 1994. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 2000/2001, s. 335.
 320. Augustyn-Puziewicz Janina: Lwów — wspomnienie lat wojennych. T.2. — Wrocław, 1999. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 2000/2001, s. 335.
 321. Bania Zbigniew, Wiraszka Marta: Kamieniec Podolski — miasto legenda: zarys dziejów urbanistyki i architektury od czasów najdawniejszych do współczesności. — Warszawa, 2001. Rec:
 322. Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej: informator / red. nauk. Barbara Bieńkowska; oprac. Urszula Paszkiewicz [i in.] — Poznań, 1998. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 1999, s. 238—240.
 323. Bill Jan: Poetycki świat Hemara: (wybrane zagadnienia z twórczości M. Hemara). — Wrocław, 1999. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 2000/2001, s. 334.
 324. Biriulow Jurij: Secesja we Lwowie. — Warszawa, 1996. Rec: MIŚKOWIEC Maciej. — 2000/2001, s. 321—324.
 325. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział w Krakowie. / pod red. Jerzego Kowalczuka. — Kraków, nr 1—100; Ulica na Bajkach., nr 1—5. Rec: J.W. [WASYLKOWSKI Janusz]. — 2003, s. 346—347.
 326. Blacharski Czesław E.: Tarnopol w kadrze pamięci. — Zabrze, 1992.
 327. Bonusiak Andrzej: Lwów w latach 1918-1939: ludność, przestrzeń, samorząd. — Rzeszów, 2000. Rec: MIŚKOWIEC Maciej. — 2000/2001, s. 339—344.
 328. Borek Piotr: Szlakami dawnej Ukrainy: studia staropolskie. — Kraków, 2002. Rec: ŻÓŁCIŃSKI Tadeusz J. — 2003, s. 344—345.
 329. Borek Piotr: Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach: bohaterowie, fortece, tradycja. — Kraków, 2001. Rec: ŻÓŁCIŃSKI Tadeusz J. — 2003, s. 344—345.
 330. Boy we Lwowie 1939—1941: antologia tekstów o pobycie Tadeusza Żeleńskiego (Boya) we Lwowie / w oprac. Barbary Winklowej. — Warszawa, 1992. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 1993/1994, s. 302—303.
 331. Budzyński Wiesław: Miasto Schulza. — Warszawa, 2005. Rec: MIŚKOWIEC Maciej. — 2005, s. 254—261.
 332. Budzyński Wiktor: Rozmówki panów Aprikosenkranca i Untenbauma: dialogi i skecze z Wesołej Lwowskiej Fali / oprac., wstępem i słowniczkiem opatrzył Janusz Wasylkowski. — Warszawa, 2000. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 2002, s. 312—313.
 333. Budzyński Zdzisław: Bibliografia dziejów Rusi Czerwonej (1340—1772). T. 1. Rzeszów, 1990. Rec: J.S. [SZYMAŃSKI Janusz]. — 1991, s. 213—214.
 334. Chajes Wiktor: „Semper Fidelis": pamiętnik Polaka wyznania mojżeszowego z lat 1926—1939. — Kraków, 1997. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 1997/1998, s. 343—344.
 335. Cielątkowska Romana: Architektura i urbanistyka Lwowa II Rzeczypospolitej. — Zblewo, 1998. Rec: BOCKENHEIM Stanisław. — 1999, s. 229—231.
 336. Cieślikowa Agnieszka: Prasa okupowanego Lwowa. — Warszawa, 1997. Rec: CZARNIK Oskar Stanisław. — 1999, s. 226—229.
 337. Cmentarz Łyczakowski / zdj. Krzysztof Hejke ; tekst Stanisław Sławomir Nicieja. — Warszawa, 2002. Rec: MIŚKOWIEC Maciej — 2002, s. 290—291.
 338. Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich: publikacja w 175 rocznicę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. — 1992, z 1 Rec: SZYMAŃSKI Janusz. — 1993/1994, s. 308.
 339. Dawna fotografia lwowska 1839—1939 / red. nauk. Aleksander Żakowicz. — Lwów, 2004. Rec: MISKOWIEC Maciej. — 2004, s. 320—323.
 340. Dębski Włodzimierz Sławosz: Antylitopys UPA. — Lublin, 1995. Rec: DĄBKOWSKI Henryk. — 1995/1996, s. 268.
 341. Dębski Włodzimierz Sławosz: W kręgu Kościoła Kisielińskiego czyli Wołyniacy z parafii Kisielin. — Lublin, 1944. Rec: DĄBKOWSKI Henryk. — 1995/1996, s. 268.
 342. Dokumenty obrony Lwowa 1939 / oprac. wstęp, przypisy Artur Leinwand. — Warszawa, 1997. Rec: KLIMECKI Michał. — 2000/2001, s. 333.
 343. Dzięciołowski Rafał, Wąsowski Andrzej: Pałace i dwory Kresów / tekst Tadeusz S. Jaroszewski; wstęp Anna Potocka. — Warszawa, 2005. Rec: MIŚKOWIEC Maciej. — 2005, s. 247—253.
 344. Dzwonkowski Roman: Polacy na dawnych Kresach Wschodnich: z problematyki narodowościowej i religijnej. — Lublin, 1994. Rec: WASZCZUK Witold. — 1995/1996, s. 277—278.
 345. Fedorowicz Tadeusz: Drogi opatrzności. — Lublin, 1944. Rec: WASZCZUK Witold. — 1995/1996, s. 277—278.
 346. Fita Stanisław: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 1886—1986. Wrocław, 1990.
 347. Fras Zbigniew: Florian Ziemiałkowski (1817—1900): biografia polityczna. — Wrocław, 1991. Rec: JAKUBOWSKA Urszula. — 1992, s. 284—285.
 348. Galicyjskie spotkania/pod red. Urszuli Jakubowskiej. — Warszawa, 2006. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 2006, s. 219.
 349. Gansiniec Ryszard: Notatki lwowskie (1944-1946). — Wrocław, 1995. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 1997/1998, s. 346-348.
 350. Goldstein Maksymilian, Dresdner Karol: Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich: zbiory Maksymiliana Goldsteina. — [Repr.]. — Warszawa, 1991. Rec: (s.) [SZYMAŃSKI Janusz]. — 1991, s. 216—217.
 351. Hlib Emil: Moje chodzenie po Lwowie. — Wrocław, 1998. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 1999, s. 232—233.
 352. Hlib Emil: Moje chodzenie po Lwowie. Cz. 2. — Wrocław, 2006. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 2006, s. 221.
 353. Hollanek Adam: Ja, z Łyczakowa. — Kraków, 1991. Rec: JANICKI Jerzy. — 1992, s. 281—282.
 354. Hryciuk Grzegorz: Polacy we Lwowie 1939—1944: życie codzienne. — Warszawa, 2000. Rec: MIŚKOWIEC Maciej. — 2000/2001, s. 336—338.
 355. Isajewicz Jarosław: Storinki istorii. Rec: REDZIK Adam. — 2006,
 356. Jackowska Jadwiga: Leopolis semper Fidelis: Lwów zawsze wierny. — Szczecin, 2002. Rec: A.M. [MIERZEJEWSKI Andrzej]. — 2003, s. 346.
 357. Jagusztyn Andrzej: Katalog sprawozdań szkolnych 1843—1995. Cz. 1: Polonica. — Rzeszów, 1997. Rec: SZYMAŃSKI Janusz. — 1997/1998, s. 350—351.
 358. Jahn Alfred: Z Kleparowa w świat szeroki. Wrocław, 1991. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 1992, s. 278—279.
 359. Jakubowska Urszula: Lwów na przełomie XIX i XX wieku: przegląd środowisk prasotwórczych. Warszawa, 1991. Rec: BIAŁAS Bartłomiej. — 1992, s. 286—288.
 360. Jakubowska Urszula: Mit lwowskiego batiara. — Warszawa, 1998. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 1999, s. 236—237.
 361. Janeczek Andrzej: Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego: województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w. — Wrocław, 1991. Rec: (s.) [SZYMAŃSKI Janusz]. — 1991, s. 216.
 362. Janicki Jerzy: Ni ma jak Lwów: krótki przewodnik po Lwowie. — Warszawa, 1990. Rec: WASYLKOWSKI Janusz. — 1991, s. 211—212.
 363. Janik Bronisław: Było ich trzy. — Warszawa, 1970. Rec: DĄBKOWSKI Henryk. — 1997/1998, s. 353.
 364. Janik Bronisław: Niezwykły świadek wiary na Wołyniu 1939—1943: ks. Ludwik Wrodarczyk. Poznań, 1993. Rec: DĄBKOWSKI Henryk. — 1995/1996, s. 266.
 365. Janik Bronisław: Niezwykły świadek wiary na Wołyniu 1939—1943: ks. Ludwik Wrodarczyk. — Poznań, 1993. Rec: DĄBKOWSKI Henryk. — 1997/1998, s. 353.
 366. Janik Bronisław: Wspomnienia W: Chleb i krew. Moja wieś w czasie okupacji. Warszawa, 1968, S. 213-235. Rec: DĄBKOWSKI Henryk. — 1997/1998, s. 352—353.
 367. Jankisz Ewa: Bibliografia rozpraw zawartych w sprawozdaniach szkolnych za lata 1843—1998 w zbiorach Biblioteki Głównej WSP w Rzeszowie. Cz. 1: Polonica. — Rzeszów, 2000. Rec: SZYMAŃSKI Janusz. — 2000/2001, s. 347—348.
 368. Jaszczuk Paweł: Foresta umbra. — Poznań, 2004. Rec: ŻÓŁCIŃSKI Tadeusz J. — 2004, s. 334—335.
 369. Kaltenbergh Lew: Ułamki stłuczonego lustra. — Warszawa, 1991. Rec: JANICKI Jerzy. — 1991, s. 209—110
 370. Karolczak Kazimierz: Dzieduszyccy: dzieje rodu: linia poturzycko-zarzecka. — Kraków, 2001. Rec: MIŚKOWIEC Maciej. — 2004, s. 325—334.
 371. Kasprowicz Bogdan. St: Moim miastom: wiersze i piosenki z Bytomiem i Lwowem w tle. — Warszawa, 2004. Rec: DASZEWSKI Adam. — 2004, s. 340—341.
 372. Katałoh hrawiur XVII-XIX st. z fondiw Lwiwśkoji Naukowoji Biblio-teky im. W. Stefanyka AN USRR/ oprac. Stefan P. Kostiuk. — Kyjiw, 1989. Rec: SZOLGINIA Witold. — 1992, s. 292—297.
 373. Katedra lwowska obrządku łacińskiego / zdj. Krzysztof Hejke ; tekst Jerzy T. Petrus ; wstęp Marian Jaworski, Andrzej Przewoźnik — Warszawa, 2004. Rec: MIŚKOWIEC Maciej. — 2004, s. 309—314.
 374. Klimecki Michał: Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Wschodnią Galicję 1918—1919 r.: aspekty polityczne i wojskowe. — Warszawa, 1997. Rec: LEINWAND Aleksandra Julia. — 1997/1998, s. 337—340.
 375. Klimpel Stanisław: W dolinie Pełtwi: wspomnienia. — Gliwice, 2001. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 2002, s. 298—301.
 376. Klimpel Stanisław: W dolinie Strwiąża. Cz. 2: Chyrów. — Gliwice, 2001. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 2002, s. 298—301.
 377. Klimpel Stanisław: W dolinie Strwiąża. [Cz. 1]: Krościenko koło Chyrowa. — Warszawa, 2001. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 2002, s. 298—301.
 378. Klimpel Stanisław: W dolinie Wyrwy. — Warszawa, 2001. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 2002, s. 298—301.
 379. Kolbuszowski Jacek: Kresy. — Wrocław, 1998. Rec: NESPIAK Danuta. — 1999, s. 237—238.
 380. Konieczna Maria: Historia nie jedyna: opowiadania lwowskie. — Warszawa, 1990. Rec: (J. Was.) [WASYLKOWSKI Janusz]. — 1992, s. 280—281.
 381. Kopisto Wacław: Droga cichociemnego do łagrów Kołymy. — Warszawa, 1990. Rec: DĄBROWSKI Henryk. — 1995/1996, s. 268.
 382. Kotarska Elżbieta: Proces czternastu. — Warszawa, 1998. Rec: MIŚKOWIEC Maciej. — 2002, s. 294—297.
 383. Kozłowski Adam: Lwów — wizja utraconego miasta. — New York, 1991. Rec: KRZYŻEWSKI Tadeusz. — 1993/1994, s. 301—302.
 384. Kozłowski Maciej: Między Sanem a Zbruczem: walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918—1919. — Kraków, 1990. Rec: LEINWAND Artur. — 1991, s. 205—208.
 385. Kraków — Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 6 Cz. 1 i 2 / pod red. Jerzego Jarowieckiego. — Kraków, 2003. Rec: MIŚKOWIEC Maciej. — 2005, s. 264—268.
 386. Kraków — Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 4 / pod red. Jerzego Jarowieckiego. — Kraków, 1999. Rec: M. Miś [MIŚKOWIEC Maciej]. — 2000/2001, s. 345—347.
 387. Kraków — Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 5 / pod red. Jerzego Jarowieckiego. — Kraków, 2001. Rec: MIŚKOWIEC Maciej. — 2002, s. 313—318.
 388. Krasowski Jerzy: Wspomnienia Wołyniaka „Lech" [pseud.]. — Szczecin, 1994. Rec: DĄBKOWSKI Henryk. — 1995/1996, s. 269.
 389. Krzyżewski Tadeusz: Księga humoru lwowskiego: komedie, fraszki, żarty, piosenki, karykatury: [teoria, dzieje i antologia humorystyki lwowskiej z lat] 1800—1944: w 50 rocznicę utraty Lwowa. — Warszawa, 1995. Rec: WASYLKOWSKI Janusz. — 1995/1996, s. 274.
 390. Ksiądz infułat Marian Tokarzewski Kapelan Józefa Piłsudskiego i Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. — Kraków, 1995. Rec: DĄBKOWSKI Henryk. — 1995/1996, s. 266.
 391. Księga Pamięci Kadetów II Rzeczypospolitej. — Warszawa, 2001. Rec: SMOLANA Krzysztof. — 2002, s. 304—306.
 392. Kuberski Leszek: Stanisław Szczepanowski 1846—1900: przemysłowiec, polityk, publicysta. — Opole, 1997. Rec: NOWACKI Roman. — 1999, s. 231—232.
 393. Kuczyński Mieczysław: Między Słuczem a Jordanem. — Londyn, 1995. Rec: DĄBKOWSKI Henryk. — 1997/1998, s. 354.
 394. Lanckorońska Karolina: Wspomnienia wojenne: 22 IX 1939—5 IV 1945. — Kraków, 2002. Rec: MIŚKOWIEC Maciej. — 2003, s. 325—330.
 395. Legendy miast polskich: (podania, przypowieści i anegdoty o dawnych miastach polskich) / zebrał, oprac., i przypisami opatrzył Krzysztof Seliga. — Warszawa, 1993. Rec: WASYLKOWSKI Janusz. — 1997/1998, s. 349—350.
 396. Lewicki Karol: Chyrowskie popioły. — Wrocław, 1989. Rec: BOCKENHEIM Stanisław. — 2006, s. 213.
 397. Lewicki Tadeusz, Sosnowski Stanisław: Nasz Chyrów. Rec: BOCKENHEIM Stanisław. — 2006, s.
 398. Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939—1945. — Warszawa 1991. Rec: (was.) [WASYLKOWSKI Janusz]. — 1992, s. 288.
 399. Lwowsko-kresowe korzenie wyższych uczelni Lublina / red. Władysław Stążka. — Lublin, 2000. Rec: (was) [WASYLKOWSKI Janusz]. — 2000/2001, s. 349.
 400. Lwów: ilustrowany przewodnik. — Lwów ; Wrocław, 2001. Rec: (was.) [WASYLKOWSKI Janusz]. — 2000/2001, s. 354.
 401. Lwów w zbiorze rysunków Władysława Szczepańskiego: oczyma szarego człowieka 1983—1986. — Wrocław, 1992. Rec: (j.) [WASYLKOWSKI Janusz]. — 1992, s. 299.
 402. Lwów z teki rysunków architektonicznych inż. Zbigniewa Haicha. — Poznań, 1991. Rec: BIAŁAS Bartłomiej. — 1991, s. 215—216.
 403. Łogwin Grigorij Nikołajewicz: Ukraina i Mołdawia: sprawocznik-putiewoditiel. -Moskwa; Leipzig, 1982. Rec: NECHWOROSZCZ-BYLICA Olga. [Michałowski Janusz Maciej]. — 1992, s.297—299.
 404. Łoziński Mieczysław: Polonia nieznana. — Kłodawa, 2002. Rec: GROTT Bogumił. — 2004, s. 314—317.
 405. Malinowski Mieczysław, Kołosok Bogdan: Zarys dziejów diecezji łuckiej oraz katedry św. Piotra i Pawła w Łucku. Kalwaria Zebrzydowska, 1993. Rec: DĄBKOWSKI Henryk. — 1995/1996, s. 266.
 406. Mańkowski Piotr: Pamiętniki. — Warszawa, 2002. Rec: ŻÓŁCIŃSKI Tadeusz J. — 2003, s. 338—340.
 407. Marshall Robert: In the Sewers of Lvov: a heroic Story of Survival from the Holocaust (W kanałach Lwowa: heroiczna opowieść o przetrwaniu Holokaustu). — Nowy Jork, 1991. Rec: A.M. [MIERZEJEWSKI Andrzej]. — 1997/1998, s. 351—352
 408. Materiały ogólnopolskiego sympozjum nt.: Operacja zbrojna Armii Krajowej kryptonim „Burza" na ziemiach Kresów płd.-wsch. II-giej Rzeczypospolitej w 1944 r. /oprac., i red. Julian Kwiek. — Kraków, 1994. Rec: MAZUR Grzegorz. — 1997/1998, s. 333—337
 409. Matwijów Maciej.: Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945—1948. — Wrocław, 1996. Rec: SMOLANA Krzysztof. — 1999, s. 233—236.
 410. Mazan Leszek: Zdarzenia z życia naszego monarchy.— Kraków, 1996. Rec: A. H. [HOLLANEK Adam]. — 1997/1998, s. 352.
 411. Melnyk B. W.: Wulycjamy starowynnoho Lwowa. Rec: REDZIK Adam. — 2006, s. 222.
 412. Melnyk B. W.: Dowidnyk perejmenuwan wulyc i płoszcz Lwowa Stolittia XIII-XX. Rec: REDZIK Adam. — 2006, s. 223.
 413. Mękarska-Kozłowska Barbara: Burza nad Lwowem: reportaż z lat wojennych 1939—1945 we Lwowie: kartki z pamiętnika. — Londyn, 1992. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 1993/1994, s. 300—301
 414. Mikulińska-Korczyńska Aurelia: Aby nie zapomnieć miłości i tęsknot do Lwowa. — Kraków, 1991. Rec: B. B. [BIAŁAS Bartłomiej]. — 1991, s. 216.
 415. Młotecki Piotr: Powstanie w Czortkowie W: Karta. — 1991, nr 5. Rec: (j.) [WASYLKOWSKI Janusz]. — 1991, s. 218.
 416. Nadraha Oleksandr: Sered l'vivs'kych parkiv (uporiadkoval Kontantyn Kurylyszyn). — L'viv, 2004. Rec: REDZIK Adam. — 2005, s. 261—262.
 417. Nahlik Kazimierz Juliusz: We Lwowie i na Pokuciu: ścieżki mojej młodości. — Kraków, 2002. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 2002, s. 323—324.
 418. Nakonecznyj Jevhen: „Ś'oa" u L'vovi: spohady. — L'viv, 2004. Rec: REDZIK Adam. — 2005, s. 268—273.
 419. NESPIAK Danuta: W poszukiwaniu kresowych Madonn: zamiast recenzji. — 2002, s. 285—289.
 420. Nieznana korespondencja arcybiskupów metropolitów lwowskich Józefa Bilczewskiego z Andrzejem Szeptyckim w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918—1919 / oprac., wstęp, przypisy, indeksy, wybór aneksów i fot. Józef Wołczański. — Lwów — Kraków, 1997. Rec: LEINWAND Aleksandra Julia. — 1997/1998, s. 340—342.
 421. Nowacki Roman: Przemysław Dąbkowski (1877—1950): profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza. — Opole, 2002. Rec: GÓRECKA Joanna. — 2002, s. 297—298.
 422. Nowak Zdzisław: Lwowskie baśnie i legendy: jak król Sobieski Józka batiara polubił. — Warszawa, 1993. Rec: WASYLKOWSKI Janusz. — 1997/1998, s. 349—350.
 423. Obrona Lwowa. T. 1—3 / przedni., przypisy, indeks Artur Leinwand. — Warszawa, 1991—1994. Rec: KLIMECKI Michał. — 1995/1996, s. 272—273.
 424. Opałek Mieczysław: Ze wspomnień lwowskiego bibliofila. — Rzeszów, 2001. Rec: WASYLKOWSKI Janusz. — 2000/2001, s. 348—349.
 425. Otko Natalia: Mitogramy: suita lwowska. — Wrocław, 2000. Rec: RODOWSKA Krystyna. — 2000/2001, s. 330—333.
 426. Pakosz Zbigniew: Kiedy zostanie oddany kościół św. Elżbiety we Lwowie. My na Wschodzie. — 1991, nr 3—4. Rec: (j.) [WASYLKOWSKI Janusz]. — 1991, s. 217.
 427. Paszkiewicz Urszula: Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej: (spis za lata 1510—1939). — Warszawa, 1998 Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. -2000/2001, s. 344—345.
 428. Paszkiewicz Urszula: Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 r. Suplement 1. — Warszawa, 2000 Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 2000/2001, s. 344—345.
 429. Paszkiewicz Urszula: Rękopiśmienne inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej: (spis za lata 1553—1939). — Warszawa, 1996. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 2000/2001, s. 344—345.
 430. Peretiatkowicz Adam: Polska samoobrona w okolicach Łucka. — Katowice, 1995. Rec: DĄBKOWSKI Henryk. — 1995/1996, s. 270.
 431. Peretiatkowicz Adam: Wołyńska samoobrona w dorzeczu Horynia. — Katowice, 1997. Rec: DĄBKOWSKI Henryk. — 1997/1998, s. 355.
 432. Piosenki lwowskie i biesiadne. T. 2/ zebrał i oprac. Emil Hlib. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 2006, s. 219.
 433. Piosenki lwowskie i kresowe / zebrał i oprac. Emil Hlib. — Radwanice. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 2005, s. 262—264.
 434. Piotrowski Czesław: Krwawe żniwa za Styrem, Horyniem i Słuczą. — Warszawa, 1995. Rec: DĄBKOWSKI Henryk. — 1995/1996, s. 266—267.
 435. Piotrowski Czesław: Wojskowe i historyczne tradycje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty. — Warszawa, 1993. Rec: DĄBKOWSKI Henryk. — 1995/1996, s. 267.
 436. Piszczek Zofia: Lwów pod rządami radzieckimi 1939—1941: praca magisterska pod kier. dr hab. Andrzeja Pankowicza. — Kraków, 1991-Rec: KRZYŻEWSKI Tadeusz. — 1993/1994, s. 306.
 437. Platowska-Sapetowa Inga: Cudowny Obraz Najświętszej Maryi Panny Łaskawej z Archikatedry Lwowskiej w sanktuarium prokatedry w Lubaczowie. — Rzeszów, 1991. Rec: B.B. [BIAŁAS Bartłomiej]. — 1991, s. 212—213.
 438. Pleban Józef: Wspomnienia wojenne karpackiego ułana. Olsztyn, 1997. Rec: DĄBKOWSKI Henryk. — 1997/1998, s. 354.
 439. Podhorce: dzieje wnętrz pałacowych i galerii obrazów / oprac. Jan K. Ostrowski, Jerzy T. Petrus [i in.]. — Kraków, 2001. Rec: MIŚKOWIEC Maciej. — 2004, s. 335—340.
 440. Podhorodecki Leszek: Dzieje Lwowa. — Warszawa, 1993. Rec: WASYLKOWSKI Janusz. — 1997/1998, s. 343.
 441. Pol Krzysztof: Poczet prawników polskich. — Warszawa, 2000. Rec: NOWACKI Roman. — 2002, s. 301—304.
 442. Poliszczuk Wiktor: Dowody zbrodni OUN-UPA: działalność ukraińskich struktur nacjonalistycznych 1920—1999. — Toronto, 2000. Rec: GROTT Olgierd. — 2003, s. 336—338.
 443. Poliszczuk Wiktor: Gorzka prawda: zbrodniczość OUN-UPA: (spowiedź Ukraińca). — Toronto ; Warszawa, 1995. Rec: DĄBKOWSKI Henryk. — 1995/1996, s. 271—272.
 444. Polska szkoła na tułaczych szlakach / [Marian Antosiewicz i in.; oprac. red. Krystyna Kubalska-Sulkiewicz]. — Warszawa, 2004. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 2005, s. 253—254.
 445. Popławski Zbysław: Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844—1945. — Wrocław, 1992. Rec: SMOLANA Krzysztof. — 1993/1994, s. 293—296.
 446. Portrety ossolińskie: antologia wspomnień / wybrał, oprac. i biogramami opatrzył Eugeniusz Adamczak. — Wrocław, 1992. Rec: OLSZEWSKA-PAZYRZYNA Helena. — 1993/1994, s. 303—305.
 447. Protokoły Rady Narodowej Centralnej we Lwowie: (14 IV — 29 X 1848) red. Stefan Kieniewicz, Franciszka Ramotowska. — Warszawa, 1996. ' Rec: NOWACKI Roman. — 1999, s. 240.
 448. Prusiewicz Aleksander: Kamieniec Podolski: szkic historyczny. — Kijów ; Warszawa. — [Repr.]. — 2004. Rec: REDZIK Adam. — 2005, s. 273—274.
 449. Pruszyńska Anna: Między Bohem a Słuczą. — Wrocław, 1991. Rec: A. M. [MIERZEJEWSKI Andrzej]. — 1992, s. 279—280.
 450. Przegląd Wschodni: historia i współczesność Polaków na Wschodzie. — 1991, z. 1. Rec: (j.) [WASYLKOWSKI Janusz]. — 1991, s. 217—218
 451. Przewodnik po Czortkowie i okolicy / [red. Mieczysław Bazyszyn]. — Brzozów, 1991. Rec: J. S. [SZYMAŃSKI Janusz.]. — 1992, s. 300.
 452. Pułaski Kazimierz: Kronika polskich rodów szlacheckich Podola Wołynia i Ukrainy: monografie i wzmianki. T. 1. — Warszawa' 1991. Rec: J. S. [SZYMAŃSKI Janusz]. — 1992, s. 288—289.
 453. Redlich Shimon: Razem i osobno: Polacy, Żydzi, Ukraińcy w Brzeżanach 1919—1945. — Sejny. 2002. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 2004, s. 344—345.
 454. Riedl Tadeusz: Lwów w pamięci i fotografii. — Wrocław, 2002 Rec: WASYLKOWSKI Janusz. — 2003, s. 346.
 455. Romanowski Wincenty: ZWZ-AK na Wołyniu 1939—1944. — Lublin 1993. Rec: DĄBKOWSKI Henryk. — 1995/1996, s. 269.
 456. Różycki Edward: Z dziejów książki we Lwowie w XVII wieku. — Katowice, 1991. Rec: SKRZYPCZAK Andrzej. — 1993/1994, s. 298—300.
 457. Same hece czyli Wesoła Lwowska Fala / [wybór i red. Mieczysław Bucik, Bernard Waleński; oprac. Bernard Waleński]. — Opole, 1991. Rec: SZOLGINIA Witold. — 1992, s. 299—300.
 458. Sawicki Feliks: Rozmowa z duchem: wspomnienia deportowanego z Sarn przez Kowel — Lublin na Syberię. — Warszawa, 1993. Rec: DĄBKOWSKI Henryk. — 1995/1996, s. 268—269.
 459. Schneider Erwin: Lemberg (Ein Dialog mit dem Vergangenheit). — München, 1989. Rec: JANICKI Jerzy. — 1991, s. 209—110.
 460. Serce wydarte z polskiej piersi: Lwów w poezji / zebrała i oprac. Danuta B. Łomaczewska (Jerzy Wereszyca) [pseud.]. — Warszawa, 1993. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 1993/1994, s. 297—298.
 461. Siemaszko Władysław, Siemaszko Ewa: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939—1945. — Warszawa, 2001. Rec: GROTT Olgierd. — 2000/2001, s. 324—326.
 462. Skalski Teofil: Terror i cierpienie: Kościół katolicki w Rosji carskiej i sowieckiej XIX/XX w.: wspomnienia. — Lublin, 1995. Rec: DĄBKOWSKI Henryk. — 1995/1996, s. 265.
 463. Skorupa Ewa: Lwowska satyra polityczna na łamach czasopism humorystyczno-satyrycznych epoki pozytywizmu. — Kraków, 1992. Rec: J. Was. [WASYLKOWSKI Janusz]. — 1992, s. 285—286.
 464. Spotkania Świrzan: Biuletyn Świrzan i Ich Potomków / zebrał i oprac. J. Wyspiański. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 1995/1996, s. 279—280.
 465. Starnawski Jerzy: Sylwetki lwowskich historyków literatury. — Łódź, 1997. Rec: LEINWAND Aleksandra Julia. — 2000/2001, s. 326—330.
 466. Strokosz Otmar: W Armii Krajowej — z Zaolzia przez okupowany Lwów do III Rzeczypospolitej / wstęp i oprac. Julian Kwiek. — Kraków, 1994. Rec: MAZUR Grzegorz. — 1997/1998, s. 333—337
 467. Strzecha Stryjska/Towarzystwo Miłośników Lwowa. Zarząd Główny we Wrocławiu. — Wrocław, 1991. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 1995/1996, s. 279—280.
 468. Swieżawski Aleksander: Ziemia Bełska: zarys dziejów politycznych do roku 1462. — Częstochowa, 1990. Rec: (s.) [SZYMAŃSKI Janusz]. — 1991, s. 216.
 469. Szelest Dmitrij: Lwowska Galeria Obrazów: malarstwo polskie. — Warszawa, 1990. Rec: MICHAŁOWSKI Janusz Maciej. — 1992, s. 290—292.
 470. Szetelnicki Wacław: Trembowla: kresowy bastion wiary i polskości. Wrocław, 1992. Rec: LEINWAND Aleksandra Julia. — 1995/1996, s. 275—277.
 471. Szolginia Witold: Tamten Lwów: Arcylwowianie. — Wrocław, 1997. Rec: HOLLANEK Adam. — 1997/1998, s. 345—346.
 472. Szuliński Jan: Teatr Miejski we Lwowie. — Warszawa, 2002. Rec: MIŚKOWIEC Maciej. — 2003, s. 332—336.
 473. Tajne nauczanie w polskim szkolnictwie cywilnym i wojskowym podczas konspiracji 1939—1945: materiały ogólnopolskiej sesji naukowej / oprac. i red. Ryszarda Czekajowskiego i Juliana Kwieka. — Kraków, 1995. Rec: MAZUR Grzegorz. — 1997/1998, s. 333—337
 474. Tam gdzie lwowskie śpią Orlęta / zdj. Krzysztof Hejke; tekst Stanisław Sławomir Nicieja ; wstęp Andrzej Przewoźnik. — Warszawa, 2001. Rec: MIŚKOWIEC Maciej. — 2002, s. 290—291.
 475. Tarnawski Ostap: Literacki Lwów 1939—1944: wspomnienia ukraińskiego pisarza. — Poznań, 2004. Rec: ŻÓŁCIŃSKI Tadeusz J. — 2004, s. 341—344.
 476. TRAJDOS Tadeusz M.: Uwagi o najnowszych książkach z dziejów Żółkwi i Kołomyi. — 1999, s. 223—225.
 477. Turowski Józef: Pożoga. Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK. — Warszawa, 1990. Rec: DĄBKOWSKI Henryk. — 1995/1996, s. 270—271.
 478. Tyrowicz Marian: Wspomnienia o życiu kulturalnym i obyczajowym Lwowa 1918—1939. — Wrocław, 1991. Rec: SZOLGINIA Witold. — 1992, s. 277.
 479. Wachowicz Barbara: Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju!: gawęd o twórcach Harcerstwa Polskiego Oldze i Andrzeju Małkowskich — Warszawa, 1995; Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 1995/1996, s. 275.
 480. Walka z życiem: korespondencja lwowskiej rodziny Wildów / zebrał oprac. i wstępem opatrzył Zbigniew Sudolski. — Warszawa' 2001. Rec: MIŚKOWIEC Maciej. — 2002, s. 306—311.
 481. Warachim Hieronim: Apostoł Kościoła Milczenia Ojciec Serafin Kaszuba. — Kraków. Rec: J. W. [WASYLKOWSKI Janusz]. — 1992, s. 289—290.
 482. — Kraków, 1991. Rec: DĄBKOWSKI Henryk. — 1995/1996, s. 265.
 483. Wasylkowski Janusz: Obyś żył w ciekawych czasach: anegdoty, dowcipy, parodie, monologi i dialogi żydowskie ze Lwowa i kresów południowo-wschodnich. — Warszawa, 1991. Rec: BIAŁAS Bartłomiej. — 1991, s. 214—215.
 484. Waszczuk Witold: Pisarz wobec koniunktury: twórczość literacka Henryka Zbierzchowskiego. — Lublin, 2000. Rec: MIERZEJEWSKI Andrzej. — 2003, s. 331—332.
 485. Węgierski Jerzy: Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym i na Samborszczyźnie. — Kraków, 1993. Rec: MAZUR Grzegorz. — 1997/1998, s. 333—337.
 486. Węgierski Jerzy: Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa. Kraków, 1994. Rec: MAZUR Grzegorz. — 1997/1998, s. 333—337
 487. Węgierski Jerzy: Armia Krajowa na zachód od Lwowa. Kraków, 1993. Rec: MAZUR Grzegorz. — 1997/1998, s. 333—337
 488. Węgierski Jerzy: Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol. — Kraków, 1996. Rec: MAZUR Grzegorz. — 1997/1998, s. 333—337
 489. Węgierski Jerzy: Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej. — Kraków, 1997. Rec: MAZUR Grzegorz. — 1997/1998, s. 333—337
 490. Węgierski Jerzy: Lwowska konspiracja narodowa i katolicka 1939—1946. — Kraków, 1994. Rec: MAZUR Grzegorz. — 1997/1998, s. 333—337
 491. Węgierski Jerzy: Lwów pod okupacją sowiecką 1939—1941. — Warszawa, 1991. Rec: LEINWAND Artur. — 1992, s. 273—276.
 492. Węgierski Jerzy: Oddziały leśne 19. pułku piechoty. — Kraków, 1993. Rec: MAZUR Grzegorz. — 1997/1998, s. 333—337
 493. Wierciński Adam: Przywracanie pamięci. — Opole, 1997. Rec: JANOWSKI Sławomir. — 1997/1998, s. 348—349.
 494. Wilczur Jacek: Do nieba nie można od razu: zapiski z okupowanego Lwowa. — Warszawa, 1991. Rec: (jaw.) [WASYLKOWSKI Janusz]. — 1992, s. 282.
 495. Wingralek Jan Wojciech: Spotykajmy się tam, gdzie lwowskie śpią Orlęta: notatki z lat 1987—1994. — Warszawa, 1994. Rec: J. W. [WASYLKOWSKI Janusz]. — 1995/1996, s. 278—279.
 496. Wingralek Jan Wojciech: Tak blisko siebie: z notatek lat 1980—1982 i 1987—1994. — Warszawa, 1995. Rec: J.W. [WASYLKOWSKI Janusz]. — 1995/1996, s. 278—279.
 497. Wingralek Jan Wojciech: Tam, gdzie lwowskie śpią Orlęta... — Warszawa, 2001. Rec: BORZĘCKI Jacek. — 2000/2001, s. 338—339.
 498. Wittlin Józef: Mój Lwów. — Warszawa, 1991. Rec: BIAŁAS Bartłomiej. — 1991, s. 210—211.
 499. Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich dokonane na ludności polskiej na Wołyniu 1939—1945 / oprac. Józef Turowski i Władysław Siemaszko. — Warszawa, 1990. Rec: DĄBKOWSKI Henryk. — 1995/1996, s. 270.
 500. Złota księga narciarstwa polskiego: Karpaty Wschodnie / zebrał i oprac. Zenobiusz Pręgowski. — Warszawa, 1992. Rec: SZYMAŃSKI Janusz. — 1993/1994, s. 305—306.
 501. Żarnowski Adam: Na bezdrożach Czarnohory. — Kraków, 1992. Rec: WASZCZUK Witold. — 1993/1994, s. 306—307.
 502. Żukowski Jerzy: Huculszczyzna: przyczynek do badań nad budownictwem ludowym. — [Repr.]. — Warszawa, 1991. Rec: LEINWAND Aleksandra Julia. — 1991, s. 217.
 503. Żur Leon: Mój wołyński epos. — Suwałki, 1997. Rec: DĄBKOWSKI Henryk. — 1997/1998, s. 355.

  V. LISTY

 504. CIECZKIEWICZ Zbigniew: [List dot. zdjęcia budynku Straży Pożarnej. — 1999, wkładka]. — 2002, s. 281—282.
 505. DOBRUCKI Jan: [Wspomnienia dot. Czortkowa i Lwowa. Gratulacje z okazji powstania Instytutu Lwowskiego i „Rocznika Lwowskiego"]. — 1993/1994, s. 284—286.
 506. HAUSER Zbigniew: [List dot. artykułu Zbigniewa Hausera N Pobużu. — 1999, s. 201—219, w odpowiedzi p. Tadeuszowi Kukizowi]. — 2002, s. 280—281.
 507. KOKOCIŃSKI Lech: [List dot. biogramu Rudolfa Mękickiego zamieszczonego w Słowniku artystów polskich]. — 2004, s. 301__305
 508. KRUSZEWSKI Eugeniusz S.: [List dot. artykułu Adama Redzika Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939__1945 — 2004, s. 91—125]. — 2005, s. 243—244.
 509. KUKIZ Tadeusz: [List dot. artykułu Aleksandry J. Leinwand Z dziejów kultu maryjnego we Lwowie. 1992, s. 96—113 i Zbigniewa Hausera Polskie groby na Kresach. — 1992, s. 231__252] — 1995/1996, s. 261.
 510. KUKIZ Tadeusz: [List dot. artykułu Zbigniewa Hausera Na Pobużu — 1999, s. 201—219]. — 2002, s. 277—280: fot.
 511. MIKOCKA-RACHUBA Katarzyna: [List dot. biogramu Rudolfa Mękickiego zamieszczonego w Słowniku artystów polskich]. — 2004 s. 305—306.
 512. PAZYRZYNA Helena: [List dot. etnicznych granic Ukrainy, polem, z artykułami zamieszczonymi w „Życiu Warszawy". — 1991 nr 302 i 304 — Ukraina ogranicza wywóz towarów. Zjazd nacjonalistów we Lwowie i Przedstawiciel Ukrainy krytykuje nacjonalistów]. — 1992, s. 267—268.
 513. REDAKCJA: [Dot. artykułu Historia miasta Buska. — 1999, s. 45—75]. — 2000/2001, s. 318.
 514. REDZIK Adam: [Apel do czytelników „Rocznika Lwowskiego" o informacje dotyczące Wydziału Prawa na Tajnym Uniwersytecie Lwowskim w latach 1941—1944]. — 2003, s. 321—322.
 515. RYSZKIEWICZ Andrzej: [List dot. biogramu Rudolfa Mękickiego zamieszczonego w Słowniku artystów polskich]. — 2004, s. 305.
 516. SAWICKI Leszek: [Wspomnienia dot. Henryka Greba]. — 1993/1994, s. 281—283.
 517. SURA Konrad: [List dot. planu miasta Lwów]. — 2000/2001, s. 319—320.
 518. TROJAN-KRZYNOWA Mieczysława: [List dot. artykułu Historia miasta Buska. — 1999, s. 45—75]. — 2000/2001, s. 314—316.
 519. TURZAŃSKA Nelli: [Fundacja im. Wł. i N. Turzańskich z siedzibą w Toronto informuje o przyznaniu redakcji „Rocznika Lwowskiego dotacji]. — 1993/1994, s. 290.
 520. ZABUSKI Adolf: [List dot. artykułu Historia miasta Buska. — 1999, s. 45—75]. — 2000/2001, s. 316—317.

  VI. KOMUNIKATY, KONKURSY

 521. APEL do Absolwentów i Sympatyków szkoły im. Św. Marii Magdaleny we Lwowie, aktualnie Średniej Ogólnokształcącej Szkoły nr 10, w sprawie ustanowienia Fundacji Rozwoju w/w Szkoły. — 1999, s. 199—200.
 522. KONKURS na wspomnienia Lwowian oraz mieszkańców Kresów Południowo-Wschodnich. — 1992, s. 270.
 523. LESZCZYŃSKI Stanisław: Informacja o działalności Grupy Stanisławowian Regionu Warszawskiego w Kole Kresowym przy Towarzystwie Miłośników Lwowa w okresie 18 VI 1990 — 30 XI 1991. —1992, s. 265—267.
 524. [LISTA nagrodzonych i wyróżnionych prac w konkursie na wspomnienia Lwowian, mieszkańców Kresów Południowo-Wschodnich oraz Wołynia]. — 1993/1994, s. 287—288.
 525. LISTA wpłat na dofinansowanie wydania „Rocznika Lwowskiego". — 2005, s. 245.
 526. LISTA wpłat na Fundusz Pomocy dla Polaków we Lwowie w 2002 roku. — 2002, s. 283.
 527. LISTA wpłat na Fundusz Pomocy dla Polaków we Lwowie w 2003 roku. — 2003, s. 323.
 528. LISTA wpłat na Fundusz Pomocy dla Polaków we Lwowie w 2004 roku. — 2004, s. 307.
 529. LISTA wpłat na Fundusz Pomocy dla Polaków we Lwowie w 2005 roku. — 2005, s. 245.
 530. LISTA wpłat na Fundusz Pomocy dla Polaków we Lwowie w 2006 roku. — 2006, s. 209.
 531. LISTA wpłat na Fundusz Pomocy dla Polaków we Lwowie w latach 2000—2001. — 2000/2001, s. 310.
 532. LISTA wpłat na Fundusz Wydawniczy Instytutu Lwowskiego]. — 1992, s. 269.
 533. LISTA wpłat na Fundusz Wydawniczy Instytutu Lwowskiego w 1999. — 1999, s. 220.
 534. LISTA wpłat na Fundusz Wydawniczy Instytutu Lwowskiego w latach 1993—1994. — 1993/1994, s. 289.
 535. LISTA wpłat na Fundusz Wydawniczy Instytutu Lwowskiego w latach 1995—1996. — 1995/1996, s. 262.
 536. LISTA wpłat na Fundusz Wydawniczy Instytutu Lwowskiego w latach 2000—2001. — 2000/2001, s. 310
 537. LISTA wpłat na Fundusz Wydawniczy Instytutu Lwowskiego w roku 2003. — 2003, s. 323.
 538. LISTA wpłat na Fundusz Wydawniczy Instytutu Lwowskiego w roku 2006. — 2006, s. 209.
 539. NOWY Zarząd Stołecznego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa. — 1992, s. 267.
 540. [PROŚBA Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie o informacje dotyczące losów obrazu Stanisława Kaczora Batowskiego „Dekoracja Lwowa Orderem Virtuti Militari"]. — 1992, s. 269.
 541. [PROŚBA Redakcji o informacje dotyczące okoliczności niszczenia, wywożenia, a także ratowania polskich zabytków architektonicznych, kolekcji malarstwa, księgozbiorów, archiwów itp. — znajdujących się na terenie Lwowa i województw: stanisławowskiego, tarnopolskiego i wołyńskiego]. — 1992, s. 269.
 542. SPRAWOZDANIE Zarządu Oddziału Stołecznego Towarzystwa Miłośników Lwowa w Warszawie za okres kadencji grudzień 1988 — listopad 1991. — 1991, s. 187—203: tab.

VII. WKŁADKI

  1992
  Reprodukcje grafik — fot. Kasper Mirosław Krajewski

 1. PIENIĄŻEK Józef: Kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej, 1936
 2. GUTKOWSKA-RYCHLEWSKA Maria: Kaplica Boimów, 1925
 3. GUTKOWSKA-RYCHLEWSKA Maria: Kościół Dominikanów, 1925
 4. GUTKOWSKA-RYCHLEWSKA Maria: Portal Arsenału Królewskiego, 1925
 5. GUTKOWSKA-RYCHLEWSKA Maria: Wieża kościoła Benedyktynek Łacińskich, 1925
 6. GUTKOWSKA-RYCHLEWSKA Maria: Katedra św. Jura, 1925
 7. GUTKOWSKA-RYCHLEWSKA Maria: Katedra św. Jura, 1925
 8. HILSCHNER Kurt: Kościół Bernardynów, ok. 1942

  1993/1994

 • Widoki Lwowa — fot. Zdzisław J. Zieliński 1995/1996
 • Fragmenty architektury lwowskiej — fot. Kasper Mirosław Krajewski

  1997/1998
  Lwów w latach dziewięćdziesiątych ub. stulecia — fot. Karol Blejm

 1. Ulica Kopernika. Po lewej — Pałac Sapiehów
 2. Ossolineum
 3. Ulica Hetmańska. Za kamienicami dach kościoła Jezuitów
 4. Róg ulicy Akademickiej i Zimorowicza. W głębi wieżyczki budynku Sokoła
 5. Dawna ulica Pańska, narożnik ul. Łyczakowskiej, w głębi Pałac Namiestnikowski, po lewej od dawna nieistniejący budynek Straży Pożarnej
 6. Teatr Skarbka od strony Wałów Hetmańskich
 7. Muzeum Przyrodnicze im. Dzieduszyckich przy ulicy Teatralnej (później Rutkowskiego)
 8. Stary budynek głównego dworca kolejowego

  1999 Lwów — zdjęcia zrobione zostały z klisz odnalezionych przed kilkoma laty we Lwowie. Brak nazwisk autorów tych fotografii, jak i daty ich wykonania

 1. Grand Hotel przy ulicy Legionów
 2. Statua Matki Boskiej na skraju Wałów Hetmańskich
 3. Fragment budynku Straży Pożarnej przy pl. Strzeleckim
 4. Ulica Krzywa wiodąca do pl. Mariackiego
 5. Budynek przy ulicy Ossolińskich
 6. Hotel Astoria przy ulicy Kazimierzowskiej
 7. Pomnik hr. Stanisława Skarbka w holu teatru jego imienia
 8. Fragment starego cmentarza żydowskiego

  2000/2001
  Reprodukcje lwowskich druków reklamowych z lat 30-tych ub. stulecia (ze zbiorów Janusza Wasylkowskiego)

  2002
  Fotografie Rafała Dzięciołowskiego

 1. Świrz — zamek Swirskich z XV w., odnowiony przez Cetnerów w XVII w.
 2. Brzeżany — kaplica zamkowa św. Trójcy w zamku Sieniawskich
 3. Podhorce — zamek Koniecpolskich z XVII w., później Rzewuskich i Sanguszków
 4. Beńkowa Wisznia — pałac Fredrów z XIX w.
 5. Obroszyn — letni pałac arcybiskupów lwowskich z 1730 r.
 6. Wiśniowiec — pałac Michała S. Wiśniowieckiego z 1720 r., wykończony przez Mniszchów 1781 r.
 7. Stare Sioło — mury zamku (fot. niewymieniona w spisie treści Rocznika. 1992)
 8. Sądowa Wisznia — pałac należący w XX w. do rodziny Marsów. Zbudowany w I poł. XIX w. być może na fragmentach wcześniejszej budowli. Spłonął w 1995 r.

  2003
  Fotografie Danuty Łomaczewskiej

 1. Wieża katedry ormiańskiej
 2. Fragment katedry greko-katolickiej
 3. Podwórze katedry ormiańskiej
 4. Katedra łacińska
 5. Fragment katedry łacińskiej, na pierwszym planie fragment kaplicy Boimów
 6. Arsenał Królewski i kościół Dominikanów
 7. Kościół Bernardynów
 8. Kościół św. Elżbiety

  2004 Fotografie Rafała Dzięciołowskiego z warszawskiej wystawy Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych pt. „Kresowe korzenie rodu Sobieskich"

 1. MALAWSKI Mieczysław: Jan III Sobieski (fragment obrazu Kresowe motywy I)
 2. MALAWSKI Mieczysław: Zamek w Olesku (fragment obrazu Kresowe motywy II)
 3. GRZEGOCKA Krystyna: W kamienicy królewskiej (Lwów)
 4. KROCHMAL Szachwerdrow Sergiusz:— Kościół Bernardynów
 5. KROCHMAL Szachwerdrow Sergiusz — Szpital wojskowy
 6. PECHATY Jadwiga: Zamek w Żółkwi
 7. LASZCZUK Renata: Panorama Żółkwi
 8. SOSNOWSKI Jarosław: Zamek w Olesku

  2005
  Widoki Lwowa (obrazy, grafiki) ze zbiorów Pawła Wasylkowskiego
 1. OLPIŃSKI Jan K: Orlęta (akwarela)
 2. PUK P.: Zimowy Lwów (olej)
 3. PAWŁOWSKI Jerzy: Kaplica Trzech Świętych (akwarela)
 4. NOWAKOWSKA-ACEDAŃSKA Irena: Kaplica Trzech Świętych z wieżą Korniakta (olej)
 5. ŁOTOCKI Kazimierz: Widok z Podwala (drzeworyt barwny)
 6. NOWAKOWSKI-ACEDAŃSKA Irena: 00. Dominikanie i arsenał (olej)
 7. K. P.: Kościół św. Mikołaja (akwarela)
 8. MARKOWSKI Artur: Wnętrze cerkwi Wołoskiej (drzeworyt barwny)

  2006
  Reprodukcje nut pieśni i piosenek lwowskich ze zbiorów Janusza Wasylkowskiego.


WYDAWNICTWA INSTYTUTU LWOWSKIEGO

  KRESOWIANA:
 1. — Rocznik Lwowski 1991 (wyczerpane)
 2. — Rocznik Lwowski 1992 (wyczerpane)
 3. — Rocznik Lwowski 1993-1994 16zł
 4. — Rocznik Lwowski 1995-1996 16zł
 5. — Rocznik Lwowski 1997-1998 20zł
 6. — Rocznik Lwowski 1999 20zł
 7. — Rocznik Lwowski 2000-2001 20zł
 8. — Rocznik Lwowski 2002 20zł
 9. — Rocznik Lwowski 2003 25zł
 10. — Rocznik Lwowski 2004 25zł
 11. — Rocznik Lwowski 2005 25zł
 12. — Rocznik Lwowski 2006 25zł
 13. — Rocznik Lwowski 2007 25zł
 14. — Rocznik Lwowski 2008-2009 35zł
 15. - Rocznik Lwowski 2010-2011 30zł
 16. - Rocznik Lwowski 2012-2013 30zł
 17. - Rocznik Lwowski 2014-2016 30zł
 18. - Rocznik Lwowski 2017 30zł
 19. - Rocznik Lwowski 2018 30zł
 20. Artur Leinwald - Dokumenty Obrony Lwowa 1939, s. 282 16zł
 21. Wiktor Budzyński - Rozmówki panów Aprikosenkranca i Untenbauma. Dialogi i skecze z Wesołej Lwowskiej Fali, s. 275 20zł
 22. Maria Bielecka-Kasprowicz - Widzenie świata (wiersze, m.in. o Lwowie), s. 123 12zł
 23. Stanisław Klimpel -W dolinie Wyrwy (wspomnienia lwowskiego prawnika pracującego w latach sowieckiej okupacji 1939-1941 na poczcie w Dobromilu), s. 118 15zł
 24. Stanisław Klimpel - W dolinie Strwiąża. Krościenko koło Chyrowa (wspomnienia z młodych lat autora), s. 107 15zł
 25. Jan Wojciech Wingralek - Spotykajmy się tam, gdzie lwowskie śpią Orlęta. II wyd., s. 54, nlb. 62. 12zł
 26. Janusz Wasylkowski - Lwowska piosenka na wojennym szlaku, s. 99 10zł
 27. Janusz Wasylkowski - Lwowskie misztygałki (eseje i szkice o różnych aspektach lwowskiej kultury), s. 216, twarda opr. 20zł
 28. Janusz Wasylkowski - Są słowa. Wiersze o Mieście, które samo się nie obroni, s. 21 5zł
 29. Jan Wojciech Wingralek - Tam, gdzie łwowskie śpią Orlęta (album o zniszczeniu i odbudowie Cmentarza Obrońców Lwowa) (wyczerpane)
 30. Jan Wojciech Wingralek - Tam, gdzie łwowskie śpią Orlęta. Kalendarium (fragment ww. albumu) 7zł
 31. Marian Jonkajtys - W Sybiru białej dżungli (wiersze, pieśni i piosenki poświęcone martyrologii polskich zesłańców na Syberii i w Kazachstanie), s. 349 (wyczerpane)
 32. Barbara Lasocka - Z dziejów Beńkowej Wiszni. Próba monografii miejsca. (Odbitka z „Rocznika Lwowskiego" 2003) 10zł
 33. Bogdan St. Kasprowicz - Moim miastom. Wiersze i piosenki z Bytomiem i Lwowem w tle, s. 86, nuty 15zł
 34. Bogdan St. Kasprowicz - Wypijmy za Lwów. Wiersze dla i od przyjaciół, s. 54 8zł
 35. Marcin Hałas, Bogdan St. Kasprowicz, Lesław Nowara - Daleko od Lwowa (wiersze), s. 73 10zł
 36. - Kresowe korzenie rodu Sobieskich. Wystawa Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Warszawie, s. 12 (odbitka z „Rocznika Lwowskiego" 2004) 10zł
 37. - Pamiętnik legionisty Wincentego Terleckiego (odbitka z „Rocznika Lwowskiego" 2004) 10zł
 38. Lech Kokociński - Przysięgi obywatelskie lwowskich mieszczan w czasach nowożytnych (odbitka z „Rocznika Lwowskiego" 2006) (wyczerpane)
 39. Monika Mystkowska - Bibliografia zawartości 12 numerów „Rocznika Lwowskiego" (1991-2006) (odbitka z „Rocznika Lwowskiego" 2006) 10zł
 40. Jurij Smirnow - Lwowski kościół św. Marii Magdaleny (odbitka z „Rocznika Lwowskiego" 2006 10zł
 41. Jurij Smirnow - Kościół PE Klarysek - garnizonowa świątynia przedwojennego Lwowa (odbitka z „Rocznika Lwowskiego" 2007) 10zł
 42. Janusz Wasylkowski - Teatr z ulicy Kopernika. Polski Teatr Ludowy we Lwowie 1958-2008, s. 175, nlb. 17, il. 20zł
 43. - III Dni Kultury Ormiańskiej w Gliwicach. Materiały informacyjne, s. 59, nlb. 4, il. 10zł
 44. Bogdan Stanisław Kasprowicz - Moje Betlejem. Kolędy kresowe, s. 16 (wyczerpane)
 45. Bogdan Stanisław Kasprowicz - Dęby w ogrodzie (wiersze o tematyce kresowej i ormiańskiej) 10zł
 46. Zbigniew Adrjański - O batiuszce, co ptakiem latał. Opowiadania i gawędy znad Horynia i Bugu, s. 81 15zł
 47. Janusz Wasylkowski - Najbardziej lwowski z lwowskich pisarzy - Kornel Makuszyński (1884-1953), (Odbitka z „Rocznika Lwowskiego 2012-2013") 10zł
 48. Jurij Smirnow - Katedra greckokatolicka p.w. Św. Jura we Lwowie (Odbitka z „Rocznika Lwowskiego" 2014-2016) 10zł
 49. Oskar Stanisław Czarnik - Obraz życia codziennego Galicji w świetle pierwszych lwowskich czasopism (Odbitka z „Rocznika Lwowskiego" 2018) 10zł
 50. Maciej Miśkowiec - Wielkość i tragizm Rudolfa Weigla (odbitka z „Rocznika Lwowskiego" 2017) 10zł
INNE:
 1. Stanisław Bockenheim - Appasionaria (powieść) s. 363 20zł
 2. Stanisław Bockenheim - Pajacyki i gliniarze (współczesna powieść sensacyjna, której akcja rozgrywa się we Wrocławiu), s. 175 24zł
 3. Jerzy Przeździecki - Nasz Brat Kain (powieść science fiction) s. 220 10zł
 4. Janusz Wasylkowski - Samotny jak pies w butonierce. 200 limeryków, w tym jeden sprośny, no, może nie jeden, s. 71 10zł
 5. Janusz Wasylkowski - Benudasz. Sztuka w 8 obrazach (na motywach dziejów Chrystusa i Judasza), s. 73 12zł
 6. Janusz Wasylkowski - Królewski błazen. Zabawa historyczno-literacka w 3 aktach (komedia nawiązująca do fragmentów historii Polski), s. 68
 7. Janusz Wasylkowski - Przegrańcy. Rzecz o moralności 18zł w ogóle i nie tylko w 2 aktach, s. 76
 8. Jerzy B. Miecznik - Honorne wierchy Tatr (gawęda o najtrudniejszych do zdobycia szczytach tatrzańskich), s. 136 20zł
 9. Janusz Wasylkowski - Na rzecz Wolnej Polski. Towarzystwo Polskie w Danii i jego poprzednicy (1973-2001), s. XVI, 151, nlb. 8, il. 6zł
 10. Janusz Wasylkowski - Łatwo się pisze wiersz o miłości, s. 22 7zł
 11. Kazimiera Zawistowska (?) - Krzyk oszalałego serca. Erotyki, s. 30 (odkrycie literackie - nieznane, pełne erotyzmu sonety przedwcześnie zmarłej podolskiej poetki)
 12. Karl H. Hiller - Spowiedź niedoszłego Herrenmenscha, s. 101 15zł
 13. Janusz Wasylkowski - Drzewostan. Wiersze sprzed łat, s. 157 12zł
 14. Jarosław Abramow-Newerly - Gęsi za wodą. Gorzka komedia w 2 aktach, s. 96 12zł
 15. Andrzej Jarecki - Marysia i Napoleon. Komedia z piosenkami w 3 aktach z epilogiem, s. 98
 16. Krzysztof Choiński - Karczma. Sztuka w 3 aktach, s. 96
 17. Zbigniew Adrjański - O batiuszce, co ptakiem latał. Opowiadania i gawędy znad Horynia i Bugu, s. 81
WYDAWNICTWA INNYCH OFICYN:
 1. Eugeniusz Kruszewski - Polskie tropy nad Sundem i Skagerrakiem, Kopenhaga 2009, Instytut Polsko-Skandynawski, s. 395, nlb. 12, il.
 2. Eugeniusz Kruszewski - Duńscy przyjaciele sprawy polskiej, Kopenhaga 2006, Instytut Polsko-Skandynawski, s. 154
 3. Eugeniusz Kruszewski - Niemiecka myśl polityczna XVIII wieku i małe państwo, Londyn 1997, s. 29
 4. Eugeniusz Kruszewski (wybór, wstęp i oprac.) - Mówią świadkowie Ravensbriick, Kopenhaga 2001, Instytut Polsko-Skandynawski, s. 139
 5. -Joseph Jasnowski, MCMVI XII III MMVI, Instytut Polsko-Skandynawski, Kopenhaga 2006, s. 30 (druk okolicznościowy, nakład 100 egz.)
 6. Stanisław Klimpel - W dolinie Strwiąża. Część II - Chyrów, Gliwice 2001, s. 129, il.
 7. Stanisław Klimpel - Bez wojny. Relacja fikcji i realiów, s. 200, Warszawa 2003


Powrót

Licznik