MARZEC-KWIECIEŃ 2 (73) 2003

Spis treści

Życzenia świąteczne - str.1

Danuta Śliwińska - Święta Wielkanocne - str.1 - str.2 - str.3 - str.4

Jerzy Masior - Zimowa pamięć - str.4

Jerzy Masior - Łyczaków 2003 - wiersz - str.5

Jadwiga Hohenberger Gorzkowska - Pamięci Tajgi - wiersz - str.5

Helena Wiewiórska - Kresowianie na Obczyźnie - str.5 - str.6 - str.7 - str.8 - str.9

Tadeusz Łodziana - Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych 1937 1943 we Lwowie Wspomnienia (c.d.) - str.9 - str.10 - str.11 - str.12

Grzegorz Sobesto - Moja rodzina pochodzi z Kresów - str.12

Jarosław Biernaczyk - Lwowskie reminiscencje (Przedruk z Gazety Ostrowskiej) - str.14

Ludmiła Podgórska - Kawiarnia Szkocka w Warszawie przy Abrahama 10 - str.16

Stanisław T. Sroka - Stan badań nad polską nauką i uczelniami we Lwowie - str.18

Alicja Wolwowicz - Sanoccy kresowianie - str.18

Jadwiga Walocha - Kościół w Winnikach - str.20

Stanisław Czerkas - Jubileusz 10 leda FOPU (Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie) - str.21

Bolesław Nagay - Remigiusz Węgrzynowicz O aktywizację działań TMLiKPW na rzecz Ludności polskiej na Ukrainie - str.22

Gabriel Krische - Wiadomości z Jagielnicy - str.23

Zbigniew Abram - Obertyn - Pod mogiłami - str.24

Piotr Marek Stański - Lwowskie porządkowanie architektury - str.26

Szczepan Sąsiadek - Początek drogi - str.27

Andrzej Barącz - Wspomnienia - str.30 - str.31 - str.32 - str.33


LISTY DO REDAKCJI

- List od Jarosława Tadeusza Leszczyńskiego z Kielc - str.35

- List od prof Jerzego Kowalczuka z Krakowa - str.36

- List od Włady Majewskiej z Londynu - str.36

-List od doc dr hab med Krystyny Węgier Maksymowicz - str.37

- Zaproszenie do szkolnej izby pamięci Opracowanie: mgr Małgorzata Deska i mgr Agnieszka Henke - str.37

- Apel młodzieży Gimnazjum Nr 15 im Stefana Banacha w Częstochowie - str.37

- List od Andrzeja Maliny z Warszawy - str.37


Poszukiwania - str.38

Irena Bereźnicka - Polska droga - wiersz - str.38

List od Bogusławy Bryły Czerny - str.38

List otwarty od Tadeusza Sobieckiego z Ustrzyk Dolnych - str.39


NOWE KSIĄŻKI

Zbigniew Nartowski - Wspomnienia harcerzy uczestników obrony Lwowa we wrześniu 1939 roku - str.39

Jerzy Petryński - Nowe książki o Lwowie - str.40

Wiesław Mietliński - O aktywizację współpracy z młodzieżą Kresów - str.41

Jerzy Masior - Wybacz mi Tato - wiersz - str.42

R. Węgrzynowicz B Nagay - Pomoc medyczna dla Lwowa i Baranowicz - str.42

Piotr Franków - Spotkanie z poetką Ireną Cisek Piątkowską - str.43

- Porozumienie o ustanowieniu stosunków partnerskich pomiędzy Wrocławiem i Lwowem - str.43

- Komunikat Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich - str.43

Mieczysław Kowal - Muzeum w Lubaczowie zorganizowało wystawę pt "Rzeźba lwowska" (druga połowa XVIII wieku) - str.44

Mieczysław Kowal - Coraz trudniej żyje się we Lwowie - str.46

Mieczysław Kowal - Spotkanie z ks Robertem Szteligą - str.46


WCZORAJ DZIŚ JUTRO

Zbigniew Umański - Kronika Kresowa

- str.47 str.48str.49, str.50, str.51,


Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Bogdan St. Kasprowicz Apostoł Podola - śp ks biskup Jan Olszański (1919 2003) - str.51 str 52. str. 53

- Śp Antoni Pulak (1924 2002) - str.53


Zdjęcie na okładce:

Zmartwychwstanie fragment dekoracji na ścianie zewnętrznej kaplicy Kampianów

Ofiarodawcy, stopka redakcyjna


Pismo finansowane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Redaktor naczelny: Andrzej KAMINSKI, Redaguje Kolegium: Danuta NESPIAK, Jerzy PETRYŃSKI, Danuta ŚLIWIŃSKA, Zbigniew UMAŃSKI Właściciel tytułu i adres redakcji:
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 50-079 Wrocław, ul Ruska 32/33 tel./faks (+48 71)344-88-93; konto bankowe PKO-BP IV 0/Wrocław Nr 10205255-99192-270-1-111
Materiałów nie zamawianych redakcja nie zwraca. W publikowanych tekstach zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów, zmian tytułów oraz poprawek styiistyczno-językowych. Nie płacimy honorariów autorskich
Powrót
Powrót
Licznik