WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 5 (70) 2002


Spis treści

Andrzej Michałowski - Pamięć - Miłość - Obowiązek s.1

Marek Rogalski - 82 rocznica bitwy pod Zadwórzem s.3

Krzysztof Bulzacki - Cmentarz Obrońców Lwowa s.4

Urszula Sołtys - Czuję Lwów s.5

Izabela Idzik - Muzycy na ulicach Lwowa - s.6

Jerzy Masior- Dom, którego nie ma s.8

Danuta Tabińska-Juhasz - Trzykrotnie w Obertynie s.10

Jerzy Duda - Tajemniczy witraż s.14

Marek Rogalski - Obiekty sakralne na polskich Kresach - Komarno s.15

Antoni Mieczysław Dancewicz - Chodorów. Opowieść o losach miasta i jego mieszkańców (cd.)s.17

Danuta Śliwińska - Leczenie w Truskawcu s.21

Mariusz Patelski - Marszałek Boehm-Ermolli i Lwów s.23

Krzysztof Donigiewicz - Moje kontakty z profesorem Aleksandrem Zawadzkim (Przedruk z: "Życie Weterynaryjne" nr 2/1994 r.) s.26

Mieczysław Kowal - Wystawa poświęcona Lubomirowi Radłowskiemu s.28

Jerzy Masior - wiersze s.29

Ostatnie pożegnanie naszego Kapelana s.30

Stanisław Leszczyński - "Biesiada" wspomnień o ks Januszu s.30

Był wśród nas s.31

V DNI LWOWA W POZNANIU s.33

Dni Lwowa w Poznaniu 13-17.09.2002 r. s.35

Maria Zaleska Czajkowska - Podróże kresowe s.35

Natalia Koczan (Kijów) - Przyczynek do problemu porozumienia i pogodzenia ukraińsko-polskiego. Płaszczyzna kościelna (l) s.37

Teresa Tomczyk - Gimnazjum Nr 5 w Warszawie otrzymało imię Aleksandra Fredry s.38

Józef Dobrowolski - "Strażnik kresowych świątyń" s.39

Zbigniew Berling - Kolonia w Sulistrowiczkach s.41

R.Węgrzynowicz, B.Nagay - Młodzież ze Lwowa na obozie harcerskim w Pogorzelicy s.42

Jerzy Duda - VII Kresowa Pielgrzymka Kluczborzan s.43

Wacław Baczyński - Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży polskiej ze Lwowa, Tarnopola, Żółkwi, Skały Podolskiej, Łosiacza i Biskowic s.44

Idzi Martynowicz - Pielgrzymki Złoczowian do Częstochowy s.45

Piotr Piesik - Pamięci Orląt Lwowskich (Przedruk z "Życia Częstochowy" z 26 września 2002 r.)s.46

Apel (Przedruk z "Życia Częstochowy" z 26 września 2002 r.)s.46

WCZORAJ - DZIŚ - JUTRO

Zbigniew Umański - Kronika Kresowa s.47-51:
 • "To było ludobójstwo inspirowane nacjonalistyczną nienawiścią"
 • Odwiedził Orlęta i rodaków
 • Chcą być pomostem pojednania
 • Panteon Żołnierzy AK Polskich Kresów
 • Rozmowy o kulturze
 • Tablice prawdy
 • Czy wiecie, że...
 • Wychowankowie lwowskich profesorów
 • Zakusy na M. Konopnicką
 • Dar Lwowianina
 • Jubileuszowe Forum Mediów Polonijnych
 • "Kresowianie jednością silni"
 • Nowe polskie szkoły
 • "Nowiny" przeprosiły E.Cydzika
 • Jak co roku we wrześniu
 • IPN szuka świadków

  Bogusław Rogowski - Ocalić od zapomnienia s.51

  Mieczysław Kowal - Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Rzeszowie s.52

  Kolonie letnie dla dzieci z Kresów s.53

  Bolesław Broś - Wspomnienie o dr med Stanisławie Krzaklewskim (1921-2000) s.54

  Feliks Cały - O Staszku Krzaklewskim - wspomnienia kolegi szkolnego s.55

  Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 • Śp.prof Bolesław Bachman (1911-2002)s.56
 • 25 VIII b.r. zmarła w Rzymie w wieku 104 lat prof. Karolina Lanckorońska s.57
 • Śp. Leonid Samsonow (1912-2002)s.57
 • Śp Ryszard Tokarski (1935-2002 r.)s.58

  LISTY DO REDAKCJI

  List do Redakcji od Kazimierza Wesołowskiego s.59
  List do Redakcji od Zdzisława Kuhta - s.59
  List do Redakcji od Andrzeja Maliny s.59

  Tadeusz Tomkiewicz - Ludzie Kresów - pułkownik Antoni Chojcan s.60

  Marcin Tomkiewicz - Koniec wojny - wiersz s.62

  Marek Białokur - Joachim Bartoszewicz we Lwowie (1894-1904) (l) s.62

  Janusz Ragankiewicz - Komunikat organizatorów XI Ogólnopolskiego Dziecięcego Festiwalu Piosenki Lwowskiej "TA JOJ!" Leszno'03 s.64

  Marcin Tomkiewicz - W hołdzie - wiersz s.64

  Poszukiwania s.64

  Lwowska łamigłówka s.64

  Od Wydawcy


  Pismo finansowane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
  Redaktor naczelny: Andrzej KAMINSKI,
  Redaguje Kolegium: Danuta NESPIAK, Jerzy PETRYŃSKI, Danuta ŚLIWIŃSKA, Zbigniew UMAŃSKI

  Właściciel tytułu i adres redakcji:
  Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
  50-079 Wrocław, ul Ruska 32/33
  tel./faks (+48 71)344-88-93;
  konto bankowe PKO-BP IV 0/Wrocław Nr 10205255-99192-270-1-111

  Materiałów nie zamawianych redakcja nie zwraca. W publikowanych tekstach zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów, zmian tytułów oraz poprawek styiistyczno-językowych. Nie płacimy honorariów autorskich

  Powrót

  Powrót
  Licznik