UNIWERSYTET JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE

 

SKŁAD UNIWERSYTETU

W ROKU AKADEMICKIM 1935/36

Lwów
NAKŁADEM UNIWERSYTETU JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE
TŁOCZONO W DRUKARNI NAUKOWEJ, LWÓW, ORMIAŃSKA 8 TEL. 253-10

1935SPIS RZECZY.


  A. Władze Akademickie w roku akademickim 1935/36

   I.   SENAT AKADEMICKI
   II.  Stali referenci Senatu Akademickiego
   III. Komisje i delegaci Senatu Akademickiego
   IV. Komisje dyscyplinarne

  B. Wydziały

  C. Sekretariat

   I.   Biuro ogólne
   II.  Kwestura
   III. Biuro techniczne
   IV. Intendentura
   V.  Biura Wydziałów

   VI. Biuro Komisji Senatu Akad. U. J. K. dla spraw młodzieży

  D. Zakłady Naukowe

  E. Komisje egzaminacyjne Wydziałów

  F. Państwowa Komisja Egzaminacyjna


  Objaśnienia ważniejszych skrótów

     Prof. - profesor 
  z. - zwyczajny 
  n. - nadzwyczajny 
  em, - emerytowany 
  tyt. - tytularny 
  zast. - zastępca 

      doc. - docent 

     Asyst. - asystent 
  st. - starszy 
  mł. - młodszy 
  wolunt. - woluntarjusz 
  p. o. - pełniący obowiązki 
  kontr. - kontraktowy 

       dr - doktor 
  h. - honorowy 
  fil - filozofji 
  dr w. n. lek. - doktor wszech nauk lekarskich 


        mr - magister 


        inż. - inżynier 

  b. - były 
  czł - członek 
  cz. - czynny 
  przybr. - przybrany 
  koresp. - korespondent 
  rzecz. - rzeczywisty 
  zagran. - zagraniczny 
  Tow. - Towarzystwo


   

  Zmarli:

  Stanisław Tołłoczko, dr fil., prof. z. chemji, zmarł 9 marca 1935.

  Henryk Gaertner, dr fil-, prof. z. języka polskiego, zmarł 23 marca 1935.

  Michał Bobrzyński, dr praw, hon. dr fil. Uniwersytetu Jagiellońskiego, hon. dr w. n. lek. Uniwersytetu Lwowskiego, hon. profesor dawnego prawa polskiego i niemieckiego, zmarł 7 lipca 1935.

  Ks. Stanisław Żakowski, dr teol., em. prof. z. homiletyki, zmarł 30 sierpnia 1935.

  Stanisław Mrazek, dr fil., adjunkt, zmarł 25 stycznia 1935.

  Weigner Stanisław, dr fil., wykładający kartografję geologiczną, zmarł 1 września 1935.

  Nicefor Mychanyszyn, woźny, zmarł 4 września 1935.


   

  Wykaz statystyczny słuchaczy w roku akademickim 1934/35.


  Wykaz Stowarzyszeń Akademickich

     L.p.   Nazwa stowarzyszenia Imię i nazwisko kuratora   Lokal stowarzyszenia
  Stowarzyszenia naukowe
    1  Stow. Akademickie Koło Geografów U. J. K.  prof. dr August Zierhoffer  Kościuszki 9.
    2  Akademickie Koło Historyków  prof. dr Teofil Modelski  Marszałkowska 1.
    3  Akademickie Koło Historji Politycznej Studentów U. J. K.  prof. dr Stanisław Zakrzewski  Mickiewicza 5 a.
    4  Akademickie Koło Misyjne  ks. prof. dr Piotr Stach  Marszałkowska 1.
    5  Bibijoteka Słuchaczów Prawa  prof. dr Leon Halban  Mickiewicza 5 a.
    6  Koło Chemików Studentów U. J. K.  prof. dr Roman Małachowski  Długosza 8.
    7  Koło Ekonomiczne Studentów U. J. K.  prof. dr Stanisław Grabski  Łozińskiego 7.
    8  Koło Filologiczne Studentów U. J. K.  prof. dr Stanisław Witkowski  Marszałkowska 1.
    9  Koło Filozoficzne Studentów U. J. K.  prof. dr Kazimierz Ajdukiewicz  Marszałkowska 1.
    10  Koło Germanistów Studentów U. J. K.  prof. dr Wiktor Dollmayr  Kościuszki 9.
    11  Koło Historyczno - Prawne Studentów U. J. K.  prof. dr Przemysław Dąbkowski  Mickiewicza 5 a.
    12  Koło Historyków Sztuki Studentów U. J. K.  prof. dr Władysław Podlacha  Marszałkowska 1.
    13  Koło Historyków Społeczno - Gospodarczych
  Studentów U. J. K.
   prof. dr Franciszek Bujak  Mickiewicza 5 a.
    14  Koło Matematyczno - Fizyczne Studentów U. J. K.  prof. dr Stanisław Loria  św. Mikołaja 4.
    15  Koło Nauk Antropologicznych  ks. prof. dr Bolesław Rosiński  Marszałkowska 1.
    16  Koło Naukowe Muzykologiczne Studentów U. J. K.  prof. dr Adolf Chybiński  Mickiewicza 5.
    17  Koło Odczytowe im. P. Skargi  ks. prof. dr Stanisław Szurek  Czarnieckiego 30
    18  Koło Pedagogiczne Studentów U. J. K.  prof. dr Stanisław Łempicki  Kościuszki 9.
    19  Koło Polonistów Studentów U. J. K.  prof. dr Kazimierz Kolbuszewski  Marszałkowska 1.
    20  Koło Romanistów Studentów U. J. K.  prof. dr Zygmunt Czerny  Marszałkowska 1.
    21  Polskie Akademickie Kolo Przyrodników U. J. K.  prof. dr Jan Hirschler  św. Mikołaja 4.
    22  Towarzystwo Medyków Żydowskich  prof. dr Witold Nowicki  Piekarska 6.
    23  Towarzystwo Żydowskich Słuchaczów Prawa U. J. K.  doc. dr Wacław Osuchowski  Małeckiego 3.
    24  Towarzystwo Żydowskich Studentów Filozofji U. J. K  prof. dr Hugo Steinhaus  św. Stanisława 5.
  Stowarzyszenia samopomocowe
    25  Bratnia Pomoc Studentów U. J. K.  prof. dr Stanisław Kulczyński  Łozińskiego 7.
    26  Koło Studentek U. J. K.  prof. dr Witold Taszycki  Św. Mikołaja 4.
    27  Stowarzyszenie Akademickiej Młodzieży Zjednoczeniowej  prof. dr Jan Lenartowicz  Sobińskiego 7.
    28  Towarzystwo Ruskich Studentów „Druh"  prof. dr Jerzy Kuryłowicz  Rutowskiego 22.
    29  Towarzystwo Ukraińskich Studentów Medycyny i Farmacji „Medyczna Hromada"  prof. dr Zdzisław Steusing  Czarnieckiego 30.
    30  Wzajemna Pomoc Medyków  prof. dr Włodzimierz Koskowski  Pijarów 35.
  Stowarzyszenia sportowe
    31  Akademicki Związek Sportowy  prof. dr Edmund Bulanda  Kościuszki 9.
  Stowarzyszenia przyjaciół narodów.
    32  Akademicka Liga Polsko-Rumuńska  prof. dr Adam Fischer  Mickiewicza 5.
    33  Akademickie Towarzystwo Słowiańskie  prof. dr Witold Taszycki  Marszałkowska 1.
    34  Towarzystwo Medyków Żydowskich  prof. dr Witold Nowicki  Piekarska 6.
    22  Akademickie Koło Przyjaciół Węgier  prof. dr Juljan Nowotny  Marszałkowska 1.
    35  Polski Akademicki Związek Zbliżenia Międzynarodowego „Liga"  prof. dr Tadeusz Bigo  Senatorska 6.
  Stowarzyszenia ideowo - wychowawcze.
    36  Akademicki Związek Katolicki  ks. prof. dr Aleksy Klawek  Marszałkowska 1.
    37  Koło Abstynentów Studentów Teologji U. J. K.  ks. prof. dr Stanisław Szurek  Czarnieckiego 30.
    38  „Legjon Młodych" U. J. K. Związek Pracy dla Państwa  prof. dr Zygmunt Czerny  Piekarska 13.
    39     "Młodzież Wszechpolska"   prof. dr Jan Lenartowicz  Łozińskiego 7.
    40  „Myśl Mocarstwowa" Akademickiej Młodzieży U. J. K.  prof. dr Franciszek Gröer  Mochnackiego 17.
    41  „Odnowa" Stowarzyszenie Ukraińskich Studentów Katolików  prof. dr Leon Halban  Sykstuska 39 a.
    42  Sodalicja Marjańska Studentek U. J. K.  ks. prof. dr Adam Gerstmann  św. Jacka 16.
    43  Sodalicja Marjańska Akademików U. J. K.  ks. prof. dr Stanisław Szurek  Halicka 5.
    44  Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie"  prof. dr Leon Halban  Piekarska 28.
    45  Związek Żydowskich Studentów Religijnych U. J. K. "Morija"  prof. dr Maurycy Allerhand  Piekarska 6.
  Stowarzyszenia kulturalno-towarzyskie.
    46  Akademicznyj Chór „Banduryst"  prof. dr Kazimierz Kolbuszewski  Kulparkowska 1.
    47  Czytelnia Akademicka  ks. prof. dr Aleksy Klawek  Łozińskiego 7.
    48  Lwowski Chór Akademicki  ks. prof. dr Michał Wyszyński  Marszałkowska 1.
    49  Stowarzyszenie Niemieckich Akademików U. J. K.  ks. prof. dr Adam Gerstmann  Zielona 30.
    50  Zrzeszenie Akademickiej Młodzieży Prowincjonalnej  prof. dr August Zierhoffer  Kościuszki 9,
    51  Polska Akademicka Korporacja Chrześcijańska „Constantia Leopoliensis"  prof. Eustachy Żyliński  Słodowa 10.

  Alfabetyczny spis nazwisk
  (Liczby za nazwiskiem oznaczają
  strony w książce)


   A - J

   K - O  P - Ż
   
  1. Abraham Władysław 10, 49, 77
  2. Adam Lesław 51
  3. Adam - Falkiewiczowa Stanisława 60
  4. Adamiczka Włodzimierz 42
  5. Adamów Michał 42
  6. Agebekzadeh Sadyk Bej Mohammed 16,33
  7. Ajdukiewicz Kazimierz 30, 64, 78, 79,82
  8. Albert Zygmunt 56
  9. Allerhand Joachim 50
  10. Allerhand Maurycy 14, 86
  11. Antczak Jan 63
  12. Apołczynowa Lidja 69
  13. Arasimowicz Wacław 59
  14. Arctowski Henryk 37, 74
  15. Assmann Emil 69
  16. Auerbach Herman 40, 71
  17. Auerbach Marjan 32
  18. Augustyn Andrzej 75
  19. Babski Jan 43
  20. Badian Jan 74
  21. Banach Stefan 38, 71
  22. Bandura Władysław 46
  23. Bardecki Adam 64
  24. Batowski Henryk 33
  25. Bąkowski -Piotr 76
  26. Beck Adolf 17
  27. Bednarski Adam 19, 59
  28. Bednarowski Adolf 34, 64
  29. Belniak Wojciech 46
  30. Bem Wojciech 51
  31. Bertoni Karol 14
  32. Białas Tomasz 73
  33. Biedrzycki Emil 34
  34. Bielawski Zygmunt 7
  35. Bieliński Zdzisław 54
  36. Bigo Tadeusz 5, 13, 51, 85
  37. Bihun Stanisław 54
  38. Bilińska Helena 51
  39. Biliński Bronisław 68
  40. Biskupski Stefan 74
  41. Blumenfelcl Tadeusz 50
  42. Bobela Stanisław 55
  43. Bohrański Bogusław 23,62
  44. Bobrzyński Michał 80
  45. Bocheński Adam 46
  46. Bocheński Kazimierz 19, 59
  47. Bochnia Jan 74
  48. Bojko Stanisław 42
  49. Borysiuk Mirosław 68
  50. Broederówna Bogusława 41
  51. Bros Wiktor 58
  52. Bruchnalski Wilhelm 25
  53. Brzeski Józef 14
  54. Buchaniec Stanisław 54
  55. Buchtówna Anna 75
  56. Buczek Tomasz 43
  57. Bujak Franciszek 26, 65, 83
  58. Bulanda Edmund 3, 4, 5, 9, 27, 44, 48, 66, 70, 78, 85
  59. Bulgiewicz Władysław 42
  60. Buń Eijasz 76
  61. Burka Antoni 73
  62. Burkowa Franciszka 60
  63. Ceypek Tadeusz 61
  64. Chimiak Władysław 58
  65. Chlamtacz Marceli 10 89
  66. Chodaczek Władysław 34
  67. Chodaczkówna Alina 66
  68. Chodowicki Józef 58
  69. Chodyń Stefan 53
  70. Chorążak Tadeusz 59
  71. Chrobak Józef 46
  72. Chrzanowski Bronisław 53
  73. Chwalibogowski Artur 60
  74. Chwistek Leon 38, 71, 79
  75. Chybiński Adolf 28, 67, 83
  76. Chyliński Konstanty 28, 65, 78
  77. Ciekliński Zbigniew 67
  78. Cieńska Marja 46
  79. Cieszyński Antoni 18, 61
  80. Csesznak Karol 9
  81. Czekanowski Jan 3, 14, 22, 27, 41, 52, 70
  82. Czemeryńska Wanda 44
  83. Czemerys Grzegorz 58
  84. Czernecki Józef 42
  85. Czernecki Wincenty 20
  86. Czerny Zygmunt 29, 69, 70, 83, 86
  87. Czornodola Włodzimierz 73
  88. Czuba Ignacy 73
  89. Czuruk Bolesław 34
  90. Czyżewski Juljan 39, 76
  91. Czyżewski Wacław 61
  92. Dadlez Józef 21, 23, 56
  93. Daum Roman 53
  94. Dawidek Edward 73
  95. Dąbkowski Przemysław 5, 11, 49, 83
  96. Dąbrowski Bronisław 34
  97. Dąmbska Izydora 46
  98. Delikat Ksenia 60
  99. Demianowski Adrjan 20
  100. Deryng Antoni 13
  101. Des Loges Marjan 45
  102. Des Lopes Zofja 65
  103. Długosz Henryk 58
  104. Długosz Teofil 9, 47
  105. Dłuska Marja 33, 70
  106. Dobrzaniecki Władysław 20, 21
  107. Dobrzański Antoni 21
  108. Doliński Eugenjusz 22
  109. Dollmayr Wiktor 26, 69, 83
  110. Dołżycki Alfred 46
  111. Domino Dominik 42
  112. Dowbuszowa-Seidler Marja 59
  113. Drzewicki Stefan 75
  114. Dubanowicz Edward 11
  115. Dubicki Marjan 59
  116. Duda Rudolf 54
  117. Dudek Emil 6, 41
  118. Dunicz Bolesław 73
  119. Dunicz Jan 67
  120. Dybowski Władysław 21
  121. Dygdała Adam 65
  122. Dyśkiewicz Franciszek 75
  123. Dworzak Ludwik 12, 13, 50
  124. Erlich Ludwik 3, 4, 11, 12, 43, 51, 77
  125. Ernst Jan 76
  126. Falkiewiczowa-Adam Stanisława 60
  127. Falkowski Jan 70
  128. Fedeka Bazy li 55
  129. Fedorowski Ludwik 34
  130. Fiema Józef 50
  131. Fischer Adam 3, 26, 29, 70, 85
  132. Florjan Władysław 69
  133. Fojt Jan 42
  134. Foryś Jan 54
  135. Franke Marjan 19, 56
  136. Frankl Stanisław 9
  137. Frankowski Roman 14
  138. Frydman Karol 46
  139. Fryling Jan 14
  140. Fryze Stanisław 79
  141. Fuliński Benedykt 23, 39
  142. Gaberle Eustachy 45
  143. Gaertner Henryk 80
  144. Gaj Leon 65
  145. Gałat Stanisława 42
  146. Ganszyniec Ryszard 27, 68
  147. Ganz Jan 53
  148. Garbaczowska Janina 69
  149. Gaszur Mateusz 46
  150. Gawińska Halina 76
  151. Gąsiorowski Napoleon 20
  152. Gerhardt Karol 72
  153. Gerstmann Adam 3, 5, 7, 48, 86, 87
  154. Gębarowicz Mieczysław 32
  155. Gibajło Karol 62
  156. Gierczak Feliks 56
  157. Giędosz Bronisław 56
  158. Gizowski Tadeusz 59
  159. Gliwic Hipolit 14
  160. Głąbiński Stanisław 10
  161. Głodziński Stanisław 41
  162. Głuchowska Marja 67
  163. Gnatowski Szczęsny 72
  164. Godzielińska Marja 56
  165. Goertz Jerzy 58
  166. Goldfeld Józef 41
  167. Golias Marjan 34
  168. Gorzelany Wiktor 73
  169. Gothsonner Jadwiga 42
  170. Gottlieb Bogumiła 41
  171. Góral Józef 71
  172. Górka Olgierd 31
  173. Górniak Michał 61
  174. Grabowski Witold 22, 58
  175. Grabski Stanisław 11, 51, 52, 82
  176. Grek Jan 20, 57
  177. Groer Franciszek 18, 60, 86
  178. Gruber Ewa 67
  179. Gruca Adam 21
  180. Grzędzielski Jerzy 22, 59
  181. Grzędzielski Juljan 60
  182. Grzybowski Kazimierz 51
  183. Grzycki Stanisław 53
  184. Guthke Jerzy 54
  185. Halin Wiktor 31
  186. Haisig Marjan 66
  187. Halban Leon 4, 5, 13, 49, 79, 82, 86
  188. Halicka Helena 76
  189. Halikowski Bogusław 62
  190. Harasimowicz Andrzej 59
  191. Hartleb Jan Kazimierz 31
  192. Hasiak Ludwika 60
  193. Hauswald Edwin 15
  194. Heller Józef 57
  195. Henzel Tadeusz 70
  196. Henzel Włodzimierz 41
  197. Hepter Władysław 71
  198. Herzig Anna 55
  199. Hilarowicz Henryk 21, 23, 58
  200. Hirschler Jan 4, 37, 75, 84
  201. Hladik Jan 42
  202. Hołobut Wiesław 54
  203. Honzatko Mieczysław 12, 50
  204. Hornung Stanisław 4, 57
  205. Hoszowski Stanisław 65
  206. Hrabec Stefan 68
  207. Hubik Andrzej 42, 54
  208. Huczyński Jan 46
  209. Huetter Marjan 41
  210. Infeld Leopold 40, 72
  211. Ingarden Roman 30, 64
  212. Inglot Stefan 31, 32
  213. Irvine Charles 34
  214. Jabłoński Józef 42
  215. Jabłoński Kazimierz 59
  216. Jaburek Leopold 22, 60
  217. Jałowy Bolesław 53
  218. Jamroz Jan 41
  219. Jankiewicz Józefa 73
  220. Jankowski Józef 62
  221. Jankowski Mieczysław 61
  222. Jankowski Wiktor 61
  223. Janów Jan 30, 69
  224. Jarecki Kazimierz 32
  225. Jaworski Michał 57
  226. Jelito Józef 9
  227. Jerzmanowska-Sienkiewiczowa Zofja 73
  228. Jędrzejowska Anna 45
  229. Jougan Alojzy 7
  230. Jóźkiewicz Stanisław 73
   
  1. Kac Marek 71
  2. Kaczmarz Stefan 39
  3. Kaliciak Szczepan 65
  4. Kalicka Stanisława 43
  5. Kaltenberg Leon 68
  6. Kalwa Piotr 14
  7. Kamieniecki Witold 15
  8. Kamiński Edward 42
  9. Kapłański Aleksander 42
  10. Karczmarczuk Wojciech 52
  11. Karlic Grzegorz 55
  12. Karpiński Marjan 51
  13. Karpuszko Adam 50
  14. Kasztelewicz Józef 15
  15. Kauczyński Klemens 59
  16. Kącki Franciszek 66
  17. Kass Eugenjusz 58
  18. Kemula Wiktor 40, 72
  19. Keuprulian Garabed 34
  20. Kielanowski Tadeusz 56
  21. Kijas Juljusz 33
  22. Kirchner Zbigniew 75
  23. Klawek Aleksy 5, 8, 47, 79, 85, 87
  24. Kleiner Juljusz 27, 69
  25. Kleinrock Juljan 61
  26. Klemensiewicz Zygmunt 39
  27. Klimek Stanisław 32
  28. Klimów Romuald 51
  29. Klinger Jakób 72
  30. Klisiecki Andrzej 21
  31. Knot Antoni 46
  32. Kochanowski Juljan 60
  33. Kochańska Lidja 62
  34. Kochański Adam 74
  35. Kochman Franciszek 74
  36. Kocyniak Tymoteusz 56
  37. Kokoszyńska Bronisława 75
  38. Kolbuszewski Kazimierz 3, 26, 29, 43, 68, 83, 86
  39. Konik Mikołaj 43
  40. Konir Agathon 34
  41. Kopniak Zdzisław 73
  42. Kopystyński Marjan 42
  43. Koranyi Karol Wilhelm 12, 13, 49
  44. Korzeniowska Józefa 74
  45. Kosiński Tadeusz 50
  46. Koskowski Włodzimierz 3, 4, 17, 19,23, 40, 43, 55, 77, 85
  47. Kostecka Katarzyna 60
  48. Kostecki Michał 51
  49. Kostowiecki Marjan 53
  50. Kostyniuk Mikołaj 74
  51. Kościelecki Jan 69, 70
  52. Kościelniak Szczepan 43
  53. Kotula Rudolf 4, 45
  54. Kotwicz Władysław 28, 67
  55. Kowal Jan 76
  56. Kowalski Jerzy 26, 28, 68
  57. Kowalski Paweł 46
  58. Kowalski Wiktor 46
  59. Kovats Jan 74
  60. Kozicki Władysław 26
  61. Kozłowski Adam 56
  62. Kozłowski Andrzej 66
  63. Kozłowski Leon 28, 66
  64. Kraus Józef 6, 41
  65. Krechowiecki Adam 53
  66. Kreutz Mieczysław 15, 22, 30, 61
  67. Kropp Jan 05
  68. Krzemieniewski Seweryn 6, 23, 37, 74
  69. Krzyżanowski Alfred 22, 23, 62
  70. Krzyżanowski Kazimierz 72
  71. Kubikowski Piotr 55
  72. Kucharski Eugenjusz 30, 69
  73. Kuczwara Karol 73
  74. Kukulski Zygmunt 31
  75. Kulawiec Szczepan 42
  76. Kulczyński Stanisław 3, 4, 23, 36,38, 43, 74, 76, 84
  77. Kulpiński Stanisław 42
  78. Kuntze Roman 39, 40
  79. Kurdybacha Łukasz 67
  80. Kurowiak Marcin 52
  81. Kuryłowicz Jerzy 30, 67, 84
  82. Kuśnierczyk Wacław 61
  83. Kuśnierz Włodzimierz 75
  84. Kuzia Władysław 57
  85. Kwiatkowski Stefan 59
  86. Kwietniewski Kazimierz 37, 74, 78
  87. Lachowiczówna Marja 41
  88. Lang Adam 50
  89. Laniewski Alfred 15
  90. Lankosz Jakób 56
  91. Lapierre Jan 59
  92. Laskownicki Stanisław 21
  93. Lechowska Marciniakowa Ludwika 57
  94. Lehki Piotr 41
  95. Lemejda Eljasz 56
  96. Lenartowicz Jan 3, 17, 19, 59, 84, 86
  97. Lenczowski Józef 22, 59
  98. Lenczowski Eugenjusz 58
  99. Leszczyński Roman 20
  100. Lewandowska Elżbieta 61
  101. Lewicki Karol 46
  102. Lewicki Marjan 67
  103. Lewicki Tadeusz 34, 65
  104. Liebhart Stanisław 59
  105. Liebhart Władysław 58
  106. Lipiński Witold 21
  107. Loges Des Marjan 45
  108. Loges Des Zofja 65
  109. Loho-Sobolewski Jan 49
  110. Longchamps de Berier Roman 3, 4,5, 12, 49, 50, 77
  111. Lorenz Tadeusz 53
  112. Loria Stanisław 22, 23, 37, 72, 83
  113. Łastowiecki Andrzej 72
  114. Łempicki Stanisław 4, 29, 67, 79, 83
  115. Łeszczijówna Marta 53
  116. Łomnicki Antoni 79
  117. Łopuszański Jan 79
  118. Łuczycki Stefan 72
  119. Łukasiewicz Stanisław 79
  120. Łysakowska Anna 46
  121. Madejski Michał 76
  122. Majerska Aleksandra 66
  123. Majewski Kazimierz 66
  124. Makarewicz Juljusz 11, 50, 77
  125. Makarski Stanisław 42
  126. Malarski Tadeusz 79
  127. Malczyński Stefan 56
  128. Malec Józef 6, 42
  129. Maleczynska Ewa 33
  130. Maleczyński Karol 32
  131. Malicki Adam 73
  132. Małachowski Roman 36, 38, 72, 73, 82
  133. Małańczuk Michał 60
  134. Mann Cecyija 54
  135. Mann Tadeusz 54
  136. Marciniak Tadeusz 4, 21, 53
  137. Marciniakowa Lechowska Ludwika 57
  138. Markowski Józef 18, 53
  139. Martynowicz Michał 55
  140. Martynowicż Stefan 57
  141. Matkowska Aleksandra 42
  142. Matlakówna Marja 63
  143. Matłosz Rudolf 60
  144. Mayer Józef 46
  145. Mazur Juljan 52
  146. Mądalski Józef 63, 76
  147. Mączewski Stanisław 21
  148. Mergentaler Jan 71
  149. Mesuse Maksymiijan 34
  150. Mędryk Jan 42
  151. Mękarski Stefan 45
  152. Michajluk Helena 60
  153. Michalski Mieczysław 72
  154. Michałowski Emil 58
  155. Mielnik Józef 41
  156. Mierzwa Jan 34, 68
  157. Mikulaszek Edmund 22
  158. Minkiewicz Witold 79
  159. Mis Józef 43
  160. Mochnacka Irena 54
  161. Modelski Teofil 5, 28, 46, 65, 66,82
  162. Monne Ludwik 40, 75
  163. Morawski Mieczysław 68
  164. Moroz Józef 46
  165. Mościcki Jan 6, 41
  166. Mosing Henryk 55
  167. Mosing Kazimierz 50
  168. Motyka Józef 76
  169. Mrazek Stanisław 80
  170. Mross Antoni 67
  171. Murawski Paweł 61
  172. Musiał Włodzimierz 58
  173. Müllerówna Jadwiga 54
  174. Mychanyszyn Nicefor 80
  175. Mysyk Eudokja 42
  176. Myślin Zygmunt 63
  177. Mytkowicz Andrzej 7
  178. Nadwyczawski Jan 51
  179. Nahlik Stanisław 51
  180. Namysłowski Władysław 15
  181. Nanke Czesław 15, 32
  182. Narajewski Stanisław 7
  183. Nedeczky Alfreda 74
  184. Neister Zygmunt 76
  185. Nieduszyński Bronisław 51
  186. Nikliborc Władysław 39
  187. Nizio Józef 52
  188. Nosek Józef 73
  189. Nowakowa Ludwika 57
  190. Nowakowski Antoni 73
  191. Nowicki Witold 4, 5, 18, 56, 84
  192. Nowosad Witold 65
  193. Nowotny Juljan Karol 13, 79, 85
  194. Nuckowski Józef 54
  195. Nuckowski Jan 62
  196. Obacz Franciszek 58
  197. Obertyński Zdzisław 9
  198. Ogrodnik Andrzej 59
  199. Olech Jan 54
  200. Olszewski Kazimierz 57
  201. Onyszkiewicz Tadeusz 58
  202. Onyszków Michał 52
  203. Orkisz Henryk 74
  204. Orlicz Michał 76
  205. Orlicz Władysław 40
  206. Orliński Michał 48
  207. Orska Janina 75
  208. Ostern Paweł 23, 54
  209. Ostrowski Adam 41, 51
  210. Ostrowski Tadeusz 20, 58
  211. Ostrowski Stanisław 22
  212. Osuchowski Wacław 13, 49, 84
  213. Oszczepalska Marja 70
  214. Otto Marjan 60
  215. Otto Witold 42
  216. Owińska Marja 61
  217. Owiński Tadeusz 61
   
  1. Pachinger Franciszka 6, 43
  2. Pacura Karol 60
  3. Paczowski Teoktyst 69
  4. Parnas Jakób 19, 23, 24, 54, 62, 78
  5. Papierkowski .Juljan 55
  6. Papierkowski Zdzisław 13
  7. Pawelec Jan 46
  8. Pawlik Jan 42
  9. Pazdro Zbigniew 3, 5, 11, 12, 51, 77
  10. Pazdro Zdzisław 75
  11. Petryński Bronisław 58
  12. Piątkowski Józef 75
  13. Piekałkiewicz Jan 13
  14. Pikor Gabrjela 43
  15. Pilijewicz Szymon 59
  16. Piniński Leon 10, 49
  17. Piotrowski Hugo Ludwik 73
  18. Piszczkowski Mieczysław 33
  19. Plecion Michał 72
  20. Podgórski Franciszek 73
  21. Podkasany Andrzej 74
  22. Podlacha Władysław 28, 66, 70, 83
  23. Podniało Jan 72
  24. Pojnar Mieczysław 49
  25. Poluszyński Gustaw 39
  26. Popiel Leon 70
  27. Popielski Bolesław 57
  28. Poratyński Jan 24
  29. Porębowicz Edward 25
  30. Postępski Stanisław 4, 6, 15, 41
  31. Prebendowski Stanisław 73
  32. Preisner Walerjan 46
  33. Progulski Stanisław 20, 60
  34. Próchnicki Zdzisław 15
  35. Prusówna Helena 55
  36. Przybyłowski Kazimierz 3, 5, 6, 1.2, 52
  37. Puchalik Marjan 72
  38. Qual Adolf 64
  39. Quest Robert 21
  40. Quest-Beck Zofja 54
  41. Raczyński Aleksander 14
  42. Radliński Antoni 74
  43. Radnicki Zygmunt 35, 70
  44. Radomski Bolesław 48
  45. Radziszowski Adam 50
  46. Ramertówna Zofja 53
  47. Rampel Bela 35
  48. Rappe Edmund 14, 51
  49. Reis Wiktor 20
  50. Reisowa Karolina 55
  51. Rencki Roman 18, 57
  52. Repa Antoni 55
  53. Rewig Leon 66
  54. Rębisz Władysław 51
  55. Rogala Wojciech 3, 36, 38, 75, 71
  56. Rohmanowa Seweryna 64
  57. Romer Eugenjusz 36
  58. Rosenbusch Jan 60
  59. Rosiński Bolesław 5, 32, 70, 83
  60. Rothfeid Jakób 20, 60
  61. Rozwadowski Jan 15
  62. Różycki Marcin 50
  63. Ruebenbauer Henryk 24
  64. Ruziewicz Stanisław 36
  65. Rużycka Irena 43
  66. Rybka Eugenjusz 39, 71
  67. Rybkowska Janina 56
  68. Rychłowski Zbigniew 59
  69. Rygiel Piotr 75
  70. Rysiewicz Zygmunt 68
  71. Rzepka Antoni 35
  72. Rzońca Antoni 60
  73. Rzucidło Ludwik 57
  74. Rzucidłowa Marja 43
  75. Sabatowski Antoni 20
  76. Sadyk Bej Mohammed Agabekzadeh 10, 33
  77. Samsonowicz Jan 38, 75
  78. Sawicki Eugenjusz 64
  79. Schauder Paweł Juljusz 39, 71
  80. Schlechta Władysław 46
  81. Schmierer Zygmunt 64
  82. Schramm Hilary 17
  83. Schusterówna Elżbieta 57
  84. Schusterówna Helena 22, 56
  85. Schwormowa Regina 61
  86. Seidler - Dowbuszowa Marja 59
  87. Sembrat Kazimierz 40, 75
  88. Sen Piotr 43
  89. Serafinowa Stefanja 42
  90. Seredyński Antoni 48
  91. Serwacki Stanisław 51
  92. Sieniawski Józef 58
  93. Sienkiewiczowa - Jerzmanowska Zofja 73
  94. Sieradzki Włodzimierz 3, 15, 17, 56,77
  95. Singeyin Karol 35
  96. Skiba Jan 55
  97. Skoczylas Franciszek 46
  98. Skrzypek Józef 65
  99. Skrzypek Stanisław 52
  100. Skulski Ryszard 33
  101. Słuszkiewicz Eugenjusz 35, 67
  102. Smereka Jan 68
  103. Smolka Franciszek Bibij. 45
  104. Smolka Franciszek Doc. 31
  105. Sobolewski - Loho Jan 49
  106. Socha Zbigniew 49
  107. Sochański Henryk 20
  108. Sosin Jan 56
  109. Sośnicki Kazimierz 33
  110. Specht Gustaw 54
  111. Spettowa Stanisława 60
  112. Stach Piotr 4, 8, 47, 82
  113. Stadler August 54
  114. Stahl Zdzisław 13
  115. Stankiewiczówna Stefanja 56
  116. Starczuk Jan 66
  117. Staruszkiewicz Jan 42
  118. Starzyk Jan 55
  119. Starzyński Stanisław 10
  120. Stasiak Stefan 30, 67
  121. Stawiński Edmund 42
  122. Stawniczy Mikołaj 41
  123. Stefko Kamil 5, 11, 50, 51, 52, 77
  124. Steinhaus Hugo 38, 71, 84
  125. Stepa Jan 7, 8^ 47
  126. Steusing Zdzisław 4, 19, 23, 24, 57,78, 79, 84
  127. Stopczyński Kazimierz 58
  128. Streit Kazimierz 58
  129. Stuchły Adam 55
  130. Styś Wincenty 51
  131. Suchacki Edward 76
  132. Sulimirski Tadeusz 31, 32, 66
  133. Sydorowicz Stefan 42
  134. Szafarz Czesław 75
  135. Szałajko Kazimierz 71
  136. Szarski Kazimierz 74
  137. Szarski Marcin 15
  138. Szczeniowski Szczepan 38, 72
  139. Szczepańska Marja 35, 67
  140. Szczerbański Mikołaj 35
  141. Szelągowski Adam 27, 65
  142. Szemłej Józef 35
  143. Szmajkowski Witold 46
  144. Szmuc Walerjan 67
  145. Szmyt Jacek 59
  146. Szpakowska Marja 41
  147. Szpilecka Karolina 62
  148. Szpilecki Józef 72
  149. Szumański Teofil 40
  150. Szurek Stanisław 8, 48, 83, 85, 86
  151. Szydelski Szczepan 8, 47
  152. Szymański Jan 43
  153. Szymkiewicz Dezydery 40
  154. Szymonowicz Jerzy 58
  155. Szymonowicz Władysław 17
  156. Smiszko Marcjan 66
  157. Środawa Juljan 57
  158. Świątkiewicz Juljan 60
  159. Swieżawski Stefan 64
  160. Swięcicki Hilarjon 33
  161. Święcicki Jan 58
  162. Switkowski Józef 35, 70
  163. Tarnawski Władysław 26
  164. Taszycki Witold 4, 5, 30, 68, 84, 85
  165. Teuchmann Jan 55
  166. Thullie Zdzisław 50
  167. Tichyówna Marja 42, 43
  168. Toczyski Tadeusz 56
  169. Tokarski Juljan 24, 37, 73
  170. Tołłoczko Stanisław 80
  171. Tomasik Jakób 72
  172. Tomaszewski Tadeusz 64
  173. Trólka Stefan 54
  174. Turek Wiktor 52
  175. Twardowski Kazimierz 25
  176. Tychowski Wiktor 4, 21, 54
  177. Tymczak Adolf 9
  178. Tymrakiewicz Włodzimierz 74
  179. Tyszkowski Kazimierz 32
  180. Uminski Józef 3, 7, 8, 43, 47, 77
  181. Umschwelf Bernard 62
  182. Urban Franciszek 41
  183. Urich Emil 35
  184. Wachlowska Irena 69
  185. Wachlowski Zenon 14, 51
  186. Wageman Jan 46
  187. Wajs Jan 62
  188. Walaszek Bronisław 52
  189. Waligórski Marjan 50
  190. Wankowa Anna 61
  191. Wartenberg Mścisław 26
  192. Waszczyszyn Józef 54
  193. Wąsowicz Józef 32
  194. Wątroba Władysław 41
  195. Wdowiarz Stanisław 75
  196. Weigel Kasper 16
  197. Weigl Rudolf 18, 55
  198. Weigner Stanisław 80
  199. Weinfeid Ignacy 13
  200. Wendekerówna Jadwiga 74
  201. Wereszczyński Antoni 5, 16
  202. Werner Józef 6, 56
  203. Weyberg Zygmunt 37, 73
  204. Wędewska Marja 72
  205. Wiąckowa Olimpja 44
  206. Wiczyński Tadeusz 20
  207. Wiktorówna Zofja 56
  208. Wilczyński Tadeusz 24, 63
  209. Wilgosiewicz Franciszek 75
  210. Wilk Zygmunt 42
  211. Winowski Leszek 49
  212. Wiszniewski Baltazar 43
  213. Wiszniewski Wacław 74
  214. Witkowski Stanisław 25, 82
  215. Włodarski Bronisław 33
  216. Wojtowiczowa Alicja 71
  217. Woleński Franciszek 52
  218. Wolff Marjan 55
  219. Woźnicki Władysław 62
  220. Wrabecowa Krystyna 51
  221. Wrona Andrzej 61
  222. Wrońska Regina 43
  223. Wyszyński Michał 3, 7, 8, 48, 87
  224. Zagajewski Karol 35
  225. Zagórski Czesław 53 Z
  226. akrzewski Stanisławr 16, 26, 65, 82
  227. Zalewski Teofil 19, 60
  228. Załuska Tekla 55
  229. Zamorski Stanisław 53
  230. Zarański Stanisław 41
  231. Zarychta Apolonjusz 16
  232. Zarzycki Jan 41
  233. Ziembicki Witold 22
  234. Ziemnowicz Mieczysław 33
  235. Zierhoffer August 16, 38, 76, 82, 87
  236. Zierhoffer Marja 41
  237. Zimmerman Marjan 14, 51
  238. Zisch Karol 59
  239. Zubik Edward 55
  240. Związek Tomasz 56
  241. Zych Władysław 75
  242. Żukotyńska Beatrycze 46
  243. Żukowski Stanisław 80
  244. Żułkowski Stanisław 66
  245. Żurowska Marja 53
  246. Żyliński Eustachy 5, 37, 71, 78, 87

Data utworzenia strony: 2005-12-27


Powrót
Licznik

  Licznik