Z archiwum Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

Rudolf Stefan Weigl


Prośba doktora Rudolfa Weigla, asystenta przy katedrze zoologii o dopuszczenie do habilitacji z zoologii i anatomii porównawczej


Uchwała kolegium profesorów z 18 listopada 1909 r. o mianowaniu dr Rudolfa Weigla asystentem w Instytucie Zoologicznym na okres od 1 grudnia 1909 do 30 listopada 1911 r.


Spis prac naukowych z 12 lipca 1912 r.


Protokół kolegium profesorów z 13 czerwca 1913 r. o odbytym kolokwium habilitacyjnym dr Rudolfa Weigla


Decyzja ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z 9 wrzesnia 1913 r. o uznaniu habilitacji dr Rudolfa Weigla i przyznaniu mu stanowiska docenta prywatnego zoologii i anatomii porównawczej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Lwowskiego


Program zajęć uniwersyteckich docenta prywatnego dr Rudolfa Weigla z dnia 26 września 1913 r.


Zaświadczenie z archiwum UJK z 18 grudnia 1920 r. w sprawie m.in. przebiegu pracy dr Rudolfa Weigla na Uniwersytecie i starań władz UJK o uwolnienie go ze służby wojskowej.


Pismo dr Rudolfa Weigla do austriackiego Ministerstwa Oświaty z 24 kwietnia 1918 r. o udzielenie subwencji.


Deklaracja z 21 stycznia 1922 r. do ustalenia wymiaru podatku drożyźnianego


Zaświadczenie komendy kadr. Wojska Polskiego z 24 kwietnia 1922 r. o pozostawaniu prof. dr. Rudolfa Weigla w czynnej służbie wojskowej


Zaświadczenie prorektora UJK z 20 marca 1929 r. o przyznaniu prof. Rudolfowi Weiglowi Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.


Pismo Rektora UJK z 11 stycznia 1939 r. o przyznanie prof. Rudolfowi Weiglowi bezpłatnego paszportu naukowego na wyjazd do Szwecji w celach naukowych.


Pismo Ministra Wyznań Religijnych i Oswiecenia Publicznego prof. Wojciecha Świętosławskiego z 4 marca 1939 r. o zgodzie na udzielenie prof. Weiglowi, jego asystence dr Annie Herzig i pracownikowi technicznemu Michałowi Martynowiczowi urlopu płatnego od 1 lutego do 30 kwietnia 1939 r. celem ich wyjazdu do Abisynii dla pomocy w organizacji walki z epidemią tyfusu plamistego.Data modyfikacji strony: 2008-03-16

Powrót

Licznik