Odznaczenia profesora Rudolfa Weigla i jego żony Zofii.


Order Rycerski św. Grzegorza Wielkiego nadany Rudolfowi Weiglowi przez papieża Piusa XI w 1938 roku.

Order króla Belgów Leopolda nadany Rudolfowi Weiglowi w 1937 roku.

Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta, Krzyż Komandorski nadany prof. Rudolfowi Weiglowi w 1937 roku.

Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta, Krzyż Komandorski nadany Zofii Weiglowej w 1931 roku


Odznaczenia powojenne

Nagroda Państwowa I stopnia

Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta, Krzyż Komandorski(II klasy) z Gwiazdą nadany pośmiertnie w 1957 roku

Copyright 2003 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.


Powrót

Licznik