Weiglowcy we Lwowie "za Niemców, 1941-1944"

Nie wszystkie osoby na poniższych zdjęciach są rozpoznane z nazwiska, proszę o kontakt w sprawie ewentualnego uzupełnienia.."Drużyna siatkówkowa" na podwórku Instytutu na Potockiego. Od lewej: 1.NN, 2. Maria Langner, preparatorka, 3.NN., 4. NN, 5. NN, 6. Jerzy Chmielowski, preparator, 7. Jadwiga Dabulewicz, preparatorka Od lewej: 1. Jadwiga Dabulewicz, 2. Anna Fabiańska, 3. NN (Wyrostkiewicz?, Maria Wojtowicz?). "Czas i miejsce akcji"? Dwie preparatorki w Preparatorni na Potockiego. Kto?

Data utworzenia strony: 2004-05-02

Powrót

Licznik