Dokumenty i fotografie ze zbiorów pani Józefy Zielińskiej
udostępnione przez jej wnuczkę Monikę Sobolewską

Dokument służbowy (Dienstausweiss) pani Józefy Zielińskiej poświadczający jej zatrudnienie w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami we Lwowie w latach 1941-44
Dokument ten przedstawiał dla jego posiadacza niezwykłą wartość, chroniąc przed różnymi możliwymi wówczas represjami okupantów (aresztowaniem, wywózką na roboty przymusowe, rekwirowaniem mieszkania itp.)


Zaświadczenie wydane pani Józefie Zielińskiej, podpisane przez prof. Rudolfa Weigla, poświadczające jej zatrudnienie w Instytucie Badawczym prof. Weigla we Lwowie i w Krakowie.


Profesor Rudolf Weigl w otoczeniu pracowników Instytutu w Krakowie (koniec lat 40-tych), przed krakowską siedzibą Instytutu przy ul. św. Sebastiana 6.
Starszy pan obok Profesora to Ignacy Zieliński (Pradziadek p. Moniki), lekarz w stopniu generała, zamieszkały w ww. kamienicy.


Copyright 2021 Monika Sobolewska


Powrót

Licznik