Wieczór poetycki w Teatrze Polskim poświęcony 100 rocznicy urodzin Mariana Hemara.